13. 12 Praw Naturalnych Wszechświata – cz. II

GNIEWNY BÓG SYKSTYNA

Michał Anioł,  poprzez freski Sykstyny informuje nas, że prawdziwy początek przejawu Praw Uniwersalnych na Ziemi zaczyna się wraz z   pojawieniem się  12  plemion Słowiańskich na Ślęży.

1. Prawo Zgodności – (z sobą i prawami) – Prawo Praw.
Energia cytrynowa – czakram (zmysł) wzroku i nadzmysł nadwidzenia.
Czakram Ziemi: Będkowice w masywie Ślęży. Miesiąc Styczeń.
Plemię Słowian: Rusini.

RÓŻA CYTRYNOWA

Prawo Zgodności stoi na straży współpracy miedzy ludźmi, zgodności ze soba i ze swoimi przekonaniami czyli 12-ma Prawami.
Całkowitym zaprzeczeniem Prawa Zgodności jest utożsamianie się człowieka z osobowoscia, ciałem, narodem, religia, bądź dowolną ideologią.
Człowiek to świadomość przejawiająca sie przez narzędzia: ciało, duszę i osobowość.
Nie jestem ciałem – mam ciało.
Tak więc Prawo to steruje Harmonią między wzorcem myslowym – światopoglądem człowieka a jego przejawem zewnętrznym – zgodność myśli, słów i czynów.
Na bazie tego prawa powstało przykazanie: nie pożądaj żony bliźniego swego ani żadnej rzeczy, która jego jest…

2. Prawo Odwzorowania i Komunikacji ( to co na górze odpowiada temu, co na dole. Energia pomarańczowa,
zmysł słuchu i nadzmysł nadsłuchu.
Czakram Ziemi: Przełęcz Tąpadło w masywie Ślęży. Miesiąc Luty.
Plemię Słowian: Łużyczanie.
RÓŻA POMARAŃCZ
W Starym Testamencie czytamy, że Bóg stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo.
Jest to informacja o tym, że budowa elektromagnetyczna człowieka jest odwzorowaniem budowy Wszechświata – umożliwia to komunikację ze sobą, swoim wnętrzem i innymi istotami.
W matematyce i fizyce Prawo Odwzorowania nazywane jest Prawem Fraktali. Fraktal w znaczeniu potocznym oznacza zwykle obiekt samo-podobny, tzn. taki, którego części są podobne do całości.
Budowa elektromagnetyczna Wszechświata jest fraktalna.
Każda cząstka od atomu, człowieka aż do Kosmosu jest podobna do całości Wszechświata tak
– jak jedna komórka ciała zawiera genetyczny program całego człowieka.
Prawo Odwzorowania powoduje, że działanie w materii, myśl i reakcja odwzorowuje się w genotypie (ciele) i programatorze (duszy) – byt kształtuje świadomość 🙂
Dlatego poznają mikrokosmos – czyli siebie poznajemy makrokosmos – Wszechświat.
Na bazie tego prawa powstało przykazanie: nie wymawiaj imienia pana boga swego nadaremno…

3. Prawo Złotego Środka – umiarkowania – energia karminowa, czakram zmysł węchu i nadwęchu.
Czakram Ziemi: Radunia w masywie Ślęży. Miesiąc Marzec.
Plemię Słowian – Słoweni.
RÓŻA KARMIN1
Potrzeba jest motywacją do działania i może być odczuwana jako dyskomfort albo – wręcz przymus okoliczności – wymuszający zmianę.
prof. Jan Suchodolski przedwojenny polski pedagog, napisał kiedyś, że Bóg nie moze działac poniewaz nie odczuwa dyskomfortu…
Przeciwieństwem potrzeby jest pragnienie i marzenie, które zawsze powoduje konflikt z pragnieniami i marzeniami innych ludzi.
Jesli robię cos dla siebie, to biorę pod uwagę swoją potrzebę, a jesli robię coś dla kogoś innego, to biorę pod uwagę jego potrzebę.
Wazne jest odróżnienie czyjejś potrzeby od tego. co nam się nią wydaje.
Karmin odpowiada również za prawdę – wobec siebie w relacjach międzyludzkich i w mediach.
Poznanie prawdy wymaga od powstrzymania się od interpretacji faktów i sięgnięcia do 12-tu Praw…
Na tej bazie powstalo przykazanie: nie kradnij…

4. Prawo Odbicia – energia ciemnozielona, zmysł: dotyk.
Miesiąc Kwiecień. Czakram Ziemi: Wierzyca w masywie Ślęży
Plemie Słowian: Mazurzy.
RÓŻĄ ZIELONA JASNA
Wszystko to, co wyślesz – do ciebie powróci.
W fizyce mówi się, że każde działanie powoduje przeciwdziałanie z siłą równą sile pierwszego działania.
Prawo Odbicia powoduje, ze każda wysłana zgodnie z potrzebą energia – myśl, uczucie zostaje zamieniona na pracę E=mc2.
Natomiast energia przesłana niezgodnie z potrzebą musi wrócić do nadawcy.
Przesterowane, zmanipulowane Prawo Odbicia to odwet.
Odbicie to również partnerstwo – dopełnienie sie pierwiastka kobiecego – zamysł i męskiego – realizacja, wzajemne przyciąganie jak w symbolu Tao Ying i Yang.
Prawo Odbicia to takze dualizm i biegunowość. Prawo Odbicia sprawia, że nasz partner w związku, w pracy pokazuje nam – jak w lustrze – 😛 nasze słabe strony i nieprzepracowane problemy.
Przykazanie startestamentowe: „ząb za ząb, oko za oko”

5. Prawo Hierachi (potrzeb) – energia granatowa, czakram i zmysł węchu oraz nadwęchu.
Miesiąc Maj.    Czakram Ziemi: Ślęża.
Plemię Słowian: Polanie
RÓŻA NIEBIESKA
Wszechświat jest ładem i porządkiem, wynikiem hierarchii potrzeb a nie wolnej woli.
Nie da się rozwiązać wszystkich problemów równoczesnie.
Miejsce człowieka w hierarchi świadomości wyznacza jego suma wniosków i efekty pracy nad sobą.
W wolnej woli sztuczną hierarchię wyznacza osobowość.
Na bazie tego prawa powstało przykazanie: nie bedziesz miał bogów cudzych przede mną…

6. Prawo Konieczności Rozwoju – energia brązowa, czakram szyszynki. Miesiąc Czerwiec.
Czakram Ziemi: Bajkał.
Plemię Słowian: Słowacy.
RÓŻA BRĄZ
Prawa są wskazówkami do rozwoju – świadomego działania i odpowiedzialności za siebie i innych.
Rozwój to równiez opanowanie automatycznych zachowań i reakcji. Szyszynka jest łącznikiem między świadomością wewnętrzną – nadświadomością
i świadomością zewnętrzną – zmysły.
Gdy dochodzi do zrównoważenia różnicy pomiędzy zewnętrzna i zewnętrzną Świadomością, nie maja miejsca juz zwątpienia i pomyłki.

7. Prawo pokory wobec wiedzy – energia jasnoniebieska, czakram: trzecie oko.
Miesiąc Lipiec. Czakram Ziemi: Wrocław.
Plemię Słowian: Łemkowie
RÓŻA NIEBISKA1
Pokora to umiejetność widzenia zdarzeń, ludzi, problemów z kazdej perespektywy. albo takimi, jakimi one są.
Pokora wobec wiedzy nie oznacza uległości w stosunku do autorytetów lub mistrzów.
Nauczyciel moze jedynie inspirować ucznia do rozwoju ale może mu oferować gotowych rozwiązań.
przejawia się przez takie cechy jak odwaga, ale szaleńcza odwaga to przesterowane prawo pokory tak samo jak tchórzostwo.
Prawo to oznacza także pokorę wobec tego, czego nie wiemy tu i teraz, bo nie jest to nam potrzebne.
Energia jasnoniebieska burzy stare schematy myslowe. W budowie energetycznej czakra jasnoniebieska odpowiada za intelekt i umysł.
Na bazie tego prawa powstało przykazanie: czcij ojca swego i matke swoją…

8. Prawo Opieki ( nad sobą i innymi) – energia fioletowa, czakram gardła. Miesiąc Sierpień.
Czakram Ziemi: Tybet.
Plemię Słowian: Mazowszanie
RÓŻĄ FIOLET
Opieka w stosunku do innych to pozwolenie kazdemu człowiekowi na samodzielne doświadczanie – wkładanie reki w ogień…
Opieka nie polega na nadopiekuńczości, czyli usuwaniu przeszkód, albo narzucaniu innym własnych wniosków.
Opieka to takze pomoc na wyraźną prośbę, w innym przypadku jest to niedopuszczalna ingerencja, powodująca uzależnienie.
Czakram fioletowy to psychika człowieka, umozliwiajaca dostrojesie do fali energetycznej człowieka lub nowej sytuacji.
Na bazie tego prawa powstało przykazanie: pamietaj abys dzień święty święcił…

9. Prawo Tolerancji – energia żółta, czakra serca. Miesiąc Wrzesień.
Czakram Ziemi: Kraków.
Plemie Słowian: Ukraini.
RÓŻA ŻÓŁTA
Tolerancja wymaga zrozumienia oraz powstrzymania się od oceny oraz wartościowania.
Rozumienie to nie intelektualne analizowanie doświadczeń, lecz wyciąganie z nich wniosków czyli syntez.
Tolerancja to takze szacunek dla drugiego człowieka – umiejetność wyjścia poza interesowność i małostkowość.
Jeśli coś niedotyczy nas bezposrednio, to wstrzymujemy się od oceny.
Na bazie tego prawa powstało przykazanie: Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu…

10. Prawo Przyczyny i Skutku (karmy) – energia czerwona, czakra: sledziona. Miesiąc Październik.
Czakram Ziemi: Ticicaca.
Plemię Słowian: Białorusini
RÓŻĄ CZERWONA
Co zasiejesz – to zbierzesz.
We Wszechświecie nie ma przypadków – każde zdarzenie w naszym życiu ma swoją przyczynę.
Obecne doświadczenia mogą mieć swoje źródło w poprzednich wcieleniach.
Skutki łamania praw wracaja do nas w postaci zdarzeń wywołujacych okreslone odczucia.
Energia czerwona rządzi reakcjami emocjonalnymi, które są źródłem powstawania karmy.
Dopóki człowiek nie zapanuje nad emocjami – dopóty będzie uwięziony w kole wcieleń

11. Prawo Tworzenia – energia jasnozielona, czakra pępka. Miesiąc Listopad.
Czakram Ziemi: Indie.
Plemie Słowian: Czesi.
RÓŻĄ ZIELONA JASNA1
Każde działanie zgodne z potrzebą jest tworzeniem, także zwykłe codziennie czynnosci jakich podejmuje się człowiek.
Jesli w danym momencie nie możesz kreowac swojej rzeczywistości, to staraj się przynajmniej niczego nie niszczyć.
Elementem tworzenia jest naturalna destrukscja starego porządku aby mogło pojawić się nowe.
Na bazie tego prawa powstało przykazanie: Nie zabijaj..

12. Prawo Nieingerencji – energia czarna, czakra kundalini u podstawy kręgosłupa. Miesiąc Grudzień.
Czakram Ziemi: Tasmania .
Plemię Słowian:   Wiślanie.
RÓŻA CZARNA
Nieingerencja to wstrzymanie się od działania w obrębie pracy innego człowieka lub grupy ludzi, jeśli w niej nie uczestniczymy.
Bez względu na opinię, jaką mamy na temat danej sprawy, człowieka – nie proszeni o pomoc lub ocenę – zachowujemy ją tylko dla siebie, nawet jeśli ktoś wywarza otwarte drzwi albo wali przysłowiową głową w mur.
Czasem nie tylko działanie ale także słowo lub myśl może stanowić ingerencję. Prawo nieingerencji obejmuje także stosunek do samego siebie.
Dawane sobie nakazy lub zakazy, planowany z góry stosunek do sytuacji lub człowieka, ocena siebie, zmniejszanie lub zwiększanie swojej wartości.
Prawo Nieingerencji mówi:

Każdy samodzielnie ten świat przemierza i nikogo na plecach przenieść się nie da.
Na bazie tego prawa powstało przykazanie: Nie cudzołóż…

Reklamy

One thought on “13. 12 Praw Naturalnych Wszechświata – cz. II

  1. Pingback: Rozwój duchowy/Prawa wszechświata | miauczynski5

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s