16. SĄD OSTATECZNY GENEZIS: Oddzielenie światła od ciemności.

RĘCE

Jednia Świadomości (Ein Sof), Istota Wszechświata ukazana na fresku Sąd Ostateczny, gdzie zauważamy ogromną twarz ułożoną z sylwetek ludzkich – jest Bytem Bezosobowym ponieważ przejawia się przez wszystko co żyje.
Wniosek ten jest oczywisty, skoro osobowość to narzędzie potrzebne człowiekowi do wyrażenia się w relacjach z innymi ludźmi.

Tyle tylko, że Jednostka utożsamiająca się z osobowością (osobno = przeciwieństwo całości) ogranicza swoje horyzonty do jednego punktu widzenia i jednego życia.

Nasze ziemskie wyobrażenia na temat Boga przypisują mu ludzkie atrybuty – ponieważ my sami jesteśmy istotami wcielonymi w trójwymiarową ograniczoną formę (ciało), duszę oraz osobowość.
Nie wiemy czym jest istnienie bez formy, ponieważ okresy między wcieleniami (kiedy jesteśmy pozbawieni ciała) są stosunkowo krótkie i nasza zwykła świadomość nie ma dostępu do tej pamięci.

Z tej sceny można wywnioskować, że forma ludzka jest narzędziem przejawu Świadomości Wszechświata.
Postacie ludzkie ułożone są w ciągi sylwetek sugerujące kontinuum Myśli przejawiającej się przez różne ciała.

POSTACIE SĄDU

Najprościej rzecz ujmując świadomość to zdolność używania narzędzi.
Narzędzia materialne to zarówno łopata, komputer, jak też ciało i mózg.
Narzędzia energetyczne to umysł, ego, i dusza.
Indywidualna świadomość przejawia się przez narzędzia ludzkie – ciało i duszę oraz osobowość.
Używa zmysłów i nadzmysłów, cech, talentów oraz myśli i uczuć do samorealizacji – zrozumienia oraz przekształcania siebie i wszechświata (materii i energii) zgodnie z zamysłem Jedni – 12 prawami i 3 Zasadami.

U Platona oraz w kabale hebrajskiej narzędzia ludzkie są symbolizowane przez rydwan i jego woźnicę.
Gurdżijew z kolei, całą osobowość ludzką porównuje do powozu ciągnionego przez konia i powożonego przez stangreta.
Powóz reprezentuje fizyczne ciało kierowane przez ruchowe i instynktowne centra,
koń – funkcje odczuwania i zmysłów,
stangret – świadomość lub myślenie,
a osoba siedząca w powozie i wydająca rozkazy stangretowi reprezentuje jego istniejące w danej chwili JA.

136440_dorozka_kon_obraz
Jednia nie działa bezpośrednio na Wszechświat (nie ingeruje w niego, nie tworzy cudów, ani wyjątków jak chciałyby religie), chociaż jest wszędzie – patrzy naszymi oczami.
Pełna dramatyzmu i niezwykłej ekspresji postaci scena Sądu Ostatecznego jest tego doskonałym wyrazem.

Myśl Istoty Wszechświata realizuje się we Wszechświecie za pośrednictwem Świadomości Indywidualnych wcielonych w narzędzia ludzkie (ciała i dusze) zgodnie z 3 Zasadami.
Jednia używa świadomych narzędzi ludzkich do Uniwersalizacji i zrozumienia siebie zgodnie z Zasadą Opieki nad Tworzeniem i Niszczeniem, Zamysłem i Realizacją.
Każda nowa myśl, synteza wzbogaca Jednię zgodnie z Zasadą gromadzenia i pomnażania Wiedzy.

Realizacja i Wiedza, Tworzenie i Niszczenie przenikają się wzajemnie w przejawach Bytu Jedni (świadomościach indywidualnych, zbiorowych, duszach i ciałach) zgodnie z Zasadą Harmonii – Różne ale równoważne.

Jednia dała początek wszystkim innym bytom, a one dalej tworzyły kolejne istoty z tej samej substancji plazmy- z materii i energii.

Świadomości 4 Stwórców (na sklepieniu) powstały jako pierwsze – stworzyły Wszechświat i narzędzia ludzkie (ciała i dusze) dla pozostałych Istot zgodnie z koncepcją Jedni.

W kolejnych epokach świadomości Stwórców rozdzieliły się tworząc 3 dopełniające się czwórki istot –  12 Logosów – Opiekunów Wszechświata.
Ludzie zwą ich Bogami, modlą się do nich, podczas gdy oni byli tylko realizatorami, wykonawcami, twórcami narzędzi ludzkich.

Jednia jest sumą wszystkich wcielonych świadomości indywidualnych i substancji Plazmy Bieli Mlecznej nigdy nie wcielonej i nie podzielonej (istniejącej w narożnikach sześcianu myślowego wszechświata).

Pierwsze siedem fresków ukazuje etapy wydzielania się z Jedni Bytu jej przejawów – indywidualnych świadomości wcielających się w narzędzia ludzkie.
Wszystko co istnieje jest przejawem różnicującego się Jednego Bytu.
Nie istnieje nic, co nie byłoby przejawem tego bytu, byłoby w jakikolwiek sposób izolowane.
Jednak każdy byt (świadomy) –Świadomość indywidualna (przejawiona przez ciało i duszę) może się swoim postępowaniem  (niezgodnym z 12 prawami) czasowo odseparować od Jedni blokując się na płynącą od niej energię miłości (3 Zasad).

GENEZIS: Oddzielenie światła od ciemności.

STWÓRCA
 Stwórca ukazany na pierwszym fresku sklepienia Kaplicy Sykstyńkiej posiada brodę, ale także skręconą kobiecą kibić jak również wyraźnie zaznaczone kobiece piersi…
W ten sposób Michał Anioł komunikuje nam, że do tworzenia potrzebne są zarówno cechy pierwiastka żeńskiego (tworzenie idei)
i pierwiastka męskiego (realizacja idei).
Postać przypomina symbol ósemki (nieskończoności) – rozprasza ruchem spiralnym światło ( nieupostaciowana plazma) i ruchem spiralnym skupia czerń (plazma upostaciowana w formy, cząstki etc.).
Ósemka to pierwsza fala stwórcza przed podziałem na falę przestrzenną i czasoprzestrzenną.
Na początku powstała kula w której ruchem ósemkowym poruszała się pierwsza fala stwórcza oddzielająca światło od ciemności (energii) czerni i krążąca wokół dwóch centrów.
Fresk przedstawia powstanie Trzech Zasad, które są myślowym rdzeniem wszechświata i każdego zjawiska oraz istoty niesionych przez Jedną falę stwórczą.

3 Zasady Jedni:

I Zasada Opieki nad tym co się Tworzy i tym co się Niszczy.
II Zasada gromadzenia i pomnażania Wiedzy oraz Uniwersalizacji narzędzi i środków.
III Zasada Harmonii.

Cztery postacie cherubów w narożnikach fresku to informacja, że następnie Jednia Wszechświata (pierwotna plazma mleczna)
wydzieliła z siebie cztery podstawowe rodzaje Energii Miłości (plazmy).
Są one symbolizowane przez alegorię Poranka, Dnia, Zmierzchu i Nocy.

Na sklepieniu znajduje się 7 takich fresków z 4 postaciami w narożnikach.
W ten symboliczny sposób pokazany jest proces łączenia i podziału cząsteczek energii prowadzący do powstania materii.
Każda z 4 postaci cherubów pokazuje ułożeniem ciała proces przyswajania i przetwarzania przez człowieka energii docierających do niego w postaci światła widzialnego, niewidzialnego oraz czerni.
28 to pełny obieg energii w diagramie E=mc2 od impulsu z Jedni, przez powstanie zamysłu, realizację, aż do wyciągnięcia wniosków.

Poranek to światło niewidzialne- energia biała niematerialna, plazma przeźroczysta – zawiera 144 układów 3 antykwarków- podstawowych cząsteczek budujących antymaterię (o polaryzacji 0,-,+) ) nie powiązanych w antyatomy.

ŚWIT
 Światło niewidzialne rozszczepia się na 12 energii kolorystycznych budujących energetyczną stronę zjawisk. Każda z nich jest nośnikiem jednego z 12 praw.

Postać Cheruba ułożeniem ciała sugeruje procesy percepcji pozmysłowej- powstawania obrazu energii w mózgu na podstawie bodźców odbieranych przez czakram nadwidzenia sprzeżony z nerwem wzrokowym.

Jest tu zawarta informacja o procesie interpretacji bodźców pozazmysłowych zgodnie z zakodowanym system wartości – filtrami interpretacyjnymi,  w jaki sposób wrażenia te są przetwarzane w mózgu na prąd i fale elektromagnetyczne.
Plazma przeźroczysta jest nośnikiem Zasady Opieki nad Zamysłem- energia miłości nieuwarunkowanej odczuwana przez formę cielesną jako życie, doświadczenie.
Energetyczną wibrację bieli antymaterialnej na ziemi ma kontynent Europy.

Dzień to światło widzialne- energia biała materialna, plazma nieprzeźroczysta zawierająca 144 układów 3 kwarków- podstawowych cząsteczek budujących materię (o polaryzacji 0,-,+) ) nie powiązanych w atomy. Cząstki są symbolizowane przez żołędzie.

DZIEŃ

Z plazmy powstają nowe planety, kosmosy, ciała ludzkie, zwierzęce, rośliny. Podobnie sądzi nauka- przed wielkim wybuchem była tylko pierwotna plazma kwarkowo-gluonowa.
Światło widzialne rozszczepia się na 12 kolorów –fal budujących materię. Każda z tych fal jest nośnikiem jednego z 12 praw naturalnych.

Postać Cheruba ułożeniem ciała sugeruje procesy percepcji wzrokowej- powstawania obrazu rzeczywistości (materii) w mózgu na podstawie bodźców odbieranych przez nerwy wzrokowe.

Jest tu zawarta informacja o procesie interpretacji bodźców wzrokowych zgodnie z zakodowanym system wartości- filtrami interpretacyjnymi. Prawidłowe odczytywanie impulsów i obrazów  rzeczywistości materialnej i jej energetycznej części decyduje o tempie rozwoju jednostki. Na podstawie obrazu rzeczywistości w mózgu (po odpowiedniej obróbce cybernetycznej) powstaje idea obrazu- jego interpretacja lub wyobrażenie na temat rzeczywistości.

Wrażenia wzrokowe są przetwarzane w mózgu na prąd i fale elektromagnetyczne uruchamiające odpowiednie cechy, talenty, predyspozycje w genotypie i odpowiedni program działania w programatorze.
Biel materialna jest nośnikiem  myślowym Zasady Opieki nad Realizacją- energia miłości nieuwarunkowanej odczuwana przez niematerialną stronę naszej istoty jako doświadczenia wewnętrzne- intuicję.
Zmierzch to półmrok = energia czarna niematerialna (przeźroczysta zwana też kundalini)- Plazma upostaciowana mentalna zawierająca cząsteczki wniosków połączone w koncepcje i syntezy myślowe.
Czarna energia mentalna skupia 12 barwnych częstotliwości niematerialnych (fal nośników 12 praw) w programatorze.

WIECZÓR SŁONECZNIK
Plazma mentalna jest nośnikiem Zasady gromadzenia i pomnażania Wiedzy- jest to antymaterialna energia Miłości Własnej.
Ile kto zebrał śladów praw (własnych wniosków) przez wszystkie wcielenia tyle barwnych częstotliwości znajduje się jego programatorze.

Jest to limit energii mentalnej potrzebny do przejścia w nowe…
Bez własnych wniosków niemożliwe jest zrozumienie tej wiedzy, jak i rozpoczęcie pracy nad sobą – przebudzenia wewnętrznej wiedzy.
Twoje wnioski powodują, że czytając ten przekaz od razu rozumiesz intuicyjnie to, co sam kiedyś przeżyłeś i przemyślałeś.
Możesz wtedy poczuć w ciele przepływ energii w postaci dreszczy i innych niezwykłych doznań.
Kiedy podejmiesz decyzję o powrocie do 12 praw otrzymujesz z Jedni zasilanie na doświadczenia i pomnażanie swojej wiedzy.
 Postać Cheruba ułożeniem ciała sugeruje procesy przyswajania przez człowieka energii czarnej niematerialnej w postaci wiedzy, wniosków, informacji. Ciemność to intuicja płynąca z głębi twojej istoty…

Noc to ciemność – energia czarna materialna (nieprzeźroczysta- zwana też kundalini)- bioplazma zawarta w komórkach, grupach komórek, neuronach skupia światło itp.

NOC KSIĘŻYC
Ciemność panuje wewnątrz organizmu ludzkiego, w organach i komórkach.
Bioplazma skupia 12 barwnych częstotliwości materialnych światła (nośników 12 praw naturalnych) w genotypie w postaci cech, talentów. Postać Cheruba ułożeniem ciała sugeruje procesy przyswajania przez człowieka energii czarnej niematerialnej (bioplazmy) w postaci m.in pokarmu.

Bioplazma jest nośnikiem Zasady podziału środków i tworzenia narzędzi- jest to energia Miłości Własnej skupionej na ego.
Między czterema rodzajami energii miłości znajduje się BIEL MLECZNA- PIERWOTNA PLAZMA (ŻRÓDŁO ISTOTY WSZECHŚWIATA)- na fresku symbolizowana przez Stwórcę.
Plazma pierwotna w sześcianie zamysłu powstaje przez wymianę światła widzialnego niosącego wnioski z realizacji
i światła niewidzialnego niosącego wnioski z zamysłu.
Jest ona nośnikiem 3 Zasady- Harmonii Tworzenia- dopełniania się i spójności przeciwieństw.
Trzy Zasady –(rdzeń każdego zjawiska) wprowadzają 4 rodzaje energii miłości w wieczny ruch czyli życie.

Neurochirurdzy dostrzegli w rysunku szyi stwórcy odwzorowanie pnia mózgu.
To nie przypadek, ponieważ w gardle znajduje się czakram fioletowy odpowiedzialny za energię mowy.

GARDŁO STWÓRCY
Wpisanie w czakram gardłowy pnia mózgu oznacza, że wszechświat został stworzony za pomocą dźwięku, czyli Słowa-myśli.
Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było słowo- to również pierwsze zdanie Starego Testamentu…

 
Jest to także informacja, że najpierw powstał tzw. Gadzi mózg – rozpoznany przez naukę jako najstarsza (ewolucyjnie) część mózgu.
Jest on odpowiedzialny za działanie, pierwotne emocje, seksualność i instynkty –odbiera i wysyła informacje do narzędzi ludzkich: niższego centrum emocjonalnego (dusza) oraz centrum ruchowego (ciało).
Mózg gadzi odpowiada także za reakcje i zachowania zbiorowe.

Czytając ten fresk w kontekście rozwoju gatunków –jest to moment stworzenia i epoka panowania rasy gadów.
O tym, że były to istoty świadome świadczą m.in. artefakty z Meksyku.
Wykopane tam setki figurek ukazują współistnienie gadów i ludzi.
Wspólnej genealogii dowodzą również pół gadzie pół ludzkie postaci strażniczek srebrnego i złotego węża na fresku grzech pierworodny.

Czy możliwe jest, że istoty gadopodobne żyją w ukryciu do dnia dzisiejszego gdzieś… obok nas ?

Cyt. „…“Kobieta miała około 2 m wzrostu.

Ubrana była w habit, taki jaki noszą mniszki, kruczoczarne włosy zdawały się zakrywać ją całą,
jej nogi były dziwne długie i krzywe.
Lecz jej oczy wyglądały jak oczy jaszczurki, jej twarz przypominała gadzią maskę.
Stała nieruchomo, wpatrywała się w nas i badała otoczenie.
Gdy wysunęła rozdwojony język lejtnant Kondratiuk puścił w jej kierunku serię z pepeszy…”

http://moje-riese.blogspot.com/

Neurochirurdzy zauważyli także podobieństwo zmarszczek na szacie postaci Stwórcy do nerwów wzrokowych i rdzenia kręgowego.
Jest tu zawarta informacja w jaki sposób energia światła docierająca do człowieka jest przetwarzana na obraz (projekcję rzeczywistości) zgodnie z zakodowanymi w mózgu wzorcami myślowymi.

Rdzeń kręgowy i nerwy wzrokowe zostały stworzone na etapie powstania mózgu gadziego.

Kontur postaci przypomina także literę Y symbolizującą męski chromosom.
Jednia najpierw dała mężczyźnie priorytet, aby mógł eksperymentować z tworzeniem.

W pierwszej scenie na suficie Kaplicy Sykstyńskiej stwórca jest jeden – inne istoty pojawiają się dopiero na kolejnych freskach – to realizatorzy idei, których Jednia stworzyła z siebie…

Hanna Kotwicka na stronie
http://www.maya.net.pl/opinie.php?LANG=pl&sub=archiwum&id=133
przywołuje wypowiedzi Johanna Kössnera, który kilkanaście lat temu nawiązywał do problematyki „hybryd Anunnaki”
(zob. Czas i przeznaczenie, str. 101):

Cyt. „…Typ pół-bóg-pół-zwierzę to homo sapiens.
Jesteśmy więc istotami, w których zjednoczyły się dwie płaszczyzny. […]
Jak długo w ewolucji dominowała świadomość zwierzęca (a tak było do niedawna),
tak długo zajęci byliśmy jedynie bojaźliwą, trójwymiarową gonitwą za chlebem.
Ludzie znajdujący się w tej fazie rozwoju mają cechy charakterystyczne dla świata zwierząt,
takie jak walka o terytorium czy zdobycie przewagi w grupie. […]
Teraz docieramy do miejsca przełomu, gdzie obowiązuje współczynnik pół na pół. […]
Jeżeli człowiek przezwycięży dominujące w nim cechy zwierzęce, tzn. odejdzie od ustawicznej walki o pozycję, władzę, stanowisko, utrzymanie rewiru, wtedy jego twórczy, niezawisły potencjał boski
zaprowadzi pełną harmonię w jego ciele.
Żyjemy w epoce, w której ludzkość tylko jako całość może dokonać skoku kwantowego.
Proces ten toczy się na scenie życia powszedniego, a wzmacniany jest przez rezonanse morficzne [wykazujące formę i kształt].
Pamiętajmy, że są niżsi bogowie-stwórcy, bogowie polaryzacji, Anunnaki i wiele innych istot,  które przez długi czas urzeczywistniały swoje wizje za pośrednictwem stworzeń ludzkich,  ale jednocześnie to oni przyczyniali się do rozwoju naszej boskości…”

Zapraszam na krótki spacer po wirtualnej Kaplicy Sykstyńskiej 🙂

http://www.vatican.va/various/cappelle/index_sistina_it.htm

Reklamy

5 thoughts on “16. SĄD OSTATECZNY GENEZIS: Oddzielenie światła od ciemności.

 1. Witaj Margo.

  „U Platona oraz w kabale hebrajskiej narzędzia ludzkie są symbolizowane przez rydwan i jego woźnicę.
  Gurdżijew z kolei, całą osobowość ludzką porównuje do <b?powozu ciągnionego przez konia i powożonego przez stangreta.„

  A to ciekawe… ewoluująca osobowość. 🙂 Obecnie przez niektórych jest przyrównywana jest do… samochodu. Na przykład tak można interpretować samochód w snach jako symbol osobowości… gdy ktoś prowadzi swój samochód we śnie znaczy, że jest odpowiedzialny za swoją osobowość. Inaczej, kiedy samochodem kieruje ktoś inny. Kiedy we śnie zostawiamy swój samochód i dalej idziemy pieszo to może znaczyć, że pozostawiamy swoją dotychczasową osobowość… co może zapowiadać jej znaczne zmiany 🙂

  „Postać przypomina symbol ósemki (nieskończoności) – rozprasza ruchem spiralnym światło (nieupostaciowana plazma) i ruchem spiralnym skupia czerń (plazma upostaciowana w formy, cząstki etc.).”

  Ciekawe, co tu u Ciebie czytam… ja widziałam jakby coś odwrotnego. Przeszłam kiedyś przez tę granicę rozdzielenia (jakbym wróciła do stanu sprzed rozdzielenia)… A przy rozdzielaniu na światło i ciemność (czerń, która jest przestrzenią światła niewidzialnego) „widziałam”, że światło jest rozpraszane, ale jednocześnie skupiane wokół maleńkich cząstek czerni. Że atomy tworzy światło, ale wypełnia je przestrzeń czerni. czyli czerń i światło współtworzą niejako atomy i materię.

  Nie doczytałam do końca, ale wrócę, jak tylko będę mogła 🙂

  Polubienie

 2. „..Na przykład tak można interpretować samochód w snach jako symbol osobowości…”

  Witaj JESTEM 🙂
  Ostatnio, chyba w zeszłym roku śniło mi się, że jadę pięknym, białym samochodem, chyba cabriolet, ale dokładnie nie pamiętam, pamiętam za to, że w pewnym momencie wrzuciłam wsteczny bieg i zaczęłam cofać i… bum…, walnęłam w jakiś kamień :0… i po tym się obudziłam…

  Co zaś do skręconej kibici Stwórcy… Wydaje mi się, że w tym przypadku nie chodzi tyle o rozdzielenie, co o wykazanie o to, że do tworzenia niezbędny jest zarówno pierwiastek żeński – czyli tworzenie IDEI, jak też pierwiastek męski – czyli REALIZACJA TEJ IDEI…
  Ponieważ Stwórca na fresku namalowany jest jako mężczyzna, to Buonarotti, chcąc odzwierciedlić Prawdę, namalował w tej postaci żeńskie aspekty takie jak skręcona kibić (talia), jak również zaznaczone kobiece piersi…

  Bardzo ważne są tutaj te słowa:
  Cyt. „..Ósemka to pierwsza fala stwórcza przed podziałem na falę przestrzenną i czasoprzestrzenną.
  Na początku powstała kula w której ruchem ósemkowym poruszała się pierwsza fala stwórcza oddzielająca światło od ciemności (energii) czerni i krążąca wokół dwóch centrów…”

  Jest to przedstawione jako… hmm, spróbuję to opisać… 😉
  Wyobraź sobie kulę.
  W środku tej kuli wyobraź sobie znak nieskończoności w pozycji pionowej, coś jak 8 (ósemka) 😉 …, która dzieli kulę na dwie równe części… w pionie…
  Po lewej stronie kuli jest pole czarne „CZERŃ, ciemność”…
  Po prawej stronie kuli jest pole białe ” BIEL , światło”
  Na górze tej ósemki znajduje się znak ” + „, na dole tej ósemki jest znak ” – „, natomiast pośrodku niej, gdzie skręcony jest ten zanak nieskończoności, znajduje się znak ” 0 „….
  Teraz, zobacz, że w górnej części brzuszka ósemki zawartej w kuli, gdzie znajduje się znak ” + ” panuje Zasada Opieki nad Tworzeniem i Niszczeniem, natomiast dolna część brzuszka ósemki, oznaczona znakiem ” – ” przyporządkowana jest Zasadzie Gromadzenia i pomnażania oraz Podziału…
  Nie umiem rysować na kompie i nie wiem jak tego się nauczyć, bo gdybym to narysowała, zobaczyłabyć sama, jak wspaniale ten rysunek tłumaczy właśnie to ważne zdanie, które powyżej zacytowałam…
  Muszę się naumieć rysować 🙂

  Polubienie

 3. Zapomniałam jeszcze do powyższego dodać, że ten znak nieskończoności, ta ósemka w kuli przedstawia JEDNĄ FALĘ…, pośrodku tego skręconego znaku nieskończości w pionie tam, gdzie znajduje się znak ” 0 ” – występuje Zasada Spójności… 🙂

  Polubienie

  • Margo:
   „Zapomniałam jeszcze do powyższego dodać, że ten znak nieskończoności, ta ósemka w kuli przedstawia JEDNĄ FALĘ…, „

   teraz rozumiem inaczej słowa: płynąć na FALI ;-D

   Polubienie

 4. cyt. Margo:
  – „W pierwszej scenie na suficie Kaplicy Sykstyńskiej stwórca jest jeden – inne istoty pojawiają się dopiero na kolejnych freskach – to realizatorzy idei, których Jednia stworzyła z siebie…
  – Jest to także informacja, że najpierw powstał tzw. Gadzi mózg – rozpoznany przez naukę jako najstarsza (ewolucyjnie) część mózgu.
  Jest on odpowiedzialny za działanie, pierwotne emocje, seksualność i instynkty –odbiera i wysyła informacje do narzędzi ludzkich: niższego centrum emocjonalnego (dusza) oraz centrum ruchowego (ciało).
  Mózg gadzi odpowiada także za reakcje i zachowania zbiorowe.

  O Jaszczurach i Gadach coś wspomniałam właśnie tu:
  https://margo0307.wordpress.com/2013/07/11/genezis-stworzenie-slonca-i-ksiezyca/#comment-87

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s