18. GENEZIS: Oddzielenie wód od ziemi

„Geometria ma dwa wielkie skarby:  

jednym jest Twierdzenie Pitagorasa, drugim – podział odcinków stosunku średnim i skrajnym.

Pierwszy można przyrównać do miary złota, drugi możemy nazwać  drogocennym klejnotem.”

Johannes Kepler (1571-1630)

Właściwy, optymalny rytm, przejawia się w harmonii

czyli
pewnym porządku, obejmującym jakiś system, możliwym do zapisania za pomocą odpowiedniego systemu symboli, np. liczb…(**)
ZŁOTA PROPORCJA     PAROĆ

Trzeci fresk ukazuje stworzenie materii i antymaterii oraz ustanowienie między nimi równowagi złotego podziału 7/5.
Dualizm falowo – korpuskularny (*)  daje ruch i napęd – częstotliwość zachowywania się kwantu światła jak cząstka oraz częstotliwość zachowania się kwantu światła  jak fala.

ZŁOTY PODZIAŁ

W materii istnieje przewaga kwantów zachowujących się częściej jak cząstki nad kwantami zachowującymi się częściej jak fale 7/5.
Dlatego myśl biegnie wolniej, a formy są zbudowane z grubej nieprzeźroczystej materii…

W antymaterii istnieje przewaga kwantów zachowujących się jak fale nad kwantami zachowującymi się jak cząstki.
Dlatego w sferze niematerialnej myśl biegnie szybko, reakcje są natychmiastowe, a formy fizyczne mają różne stopnie przeźroczystości.

Formy materialne na fali złotej (ciała) zbudowane są z 7 kwantów energii, które częściej zachowują się jak cząstki,  niż jak fale
i  5 kwantów energii, które częściej zachowują się jak fale niż jak cząstki.

Formy antymaterialne na fali srebrnej (dusza) złożone są z 7 kwantów energii, które częściej zachowują się jak fale niż jak cząstki
i 5 kwantów energii – które częściej zachowują się jak cząstki, niż jak fale.
Cztery postaci w narożnikach fresku to cztery żywioły symbolizujące budowę energetyczną człowieka i wszechświata zawartą w Kluczu Życia.

NAROŻNIKI
Koncepcja żywiołów i interakcji między nimi – najlepiej oddaje ruch między materią i energią wynikający ze złotej proporcji.

Żywioł Powietrza –świadomość zewnętrzna (lewa półkula), 5 energii (czakramów- zmysłów) materialnych.

Żywioł Ognia –świadomość wewnętrzna (prawa półkula mózgowa)- 7 energii antymaterialnych (czakramy nadzmysłów).

Żywioł Wody– dusza 5 energii (czakramów) antymaterialnych.

Żywioł Ziemi– ciało (genotyp)- 7 energii (czakramów) materialnych .

Postać  stwórcy  symbolizuje  przestrzeń  myślową  zamysłu  –        5 żywioł.

Wszystkie czakramy są cząstkami emitującymi i absorbującymi fale.
Czakramy antymaterialne są srebrnymi aspektami czakramów materialnych.
Diagram E=mc2  nie jest ścisłym matematycznym odwzorowaniem lokalizacji centrów mocy człowieka.
Przedstawia tylko wektor fali i kolejność w jakiej wzbudzane są srebrne i złote centra energetyczne przez srebrną i złotą falę.

Do 1983 roku wszystkie centra mocy człowieka i ziemi miały kształt lotosu i część z nich (czakramy antymaterialne) była zamknięta – zbierały tylko energię.
W roku 1983 kiedy kosmos ziemi wszedł w sferę monadyczną wszechświata czakramy antymaterialne otworzyły się  pod wpływem energii antymaterialnych schodzących na ziemię.
Wszystkie czakry przybrały kształt dwóch stożków (połączonych wierzchołkami) emitujących i pobierających energię.
Stożek po lewej stronie to centrum mocy spolaryzowane ujemnie.
Stożek po prawej stronie to centrum mocy spolaryzowane dodatnio.

Wejście ziemi wraz z całym kosmosem w jakim się znajduje w sferę antymaterialną wszechświata oznacza uniwersalizację każdego czakramu w budowie energetycznej człowieka.

Wyższa wibracja sprawia, że czakram szybciej zmienia się z cząstki w falę lub z fali w cząstkę – przetwarza informacje w rozumienie i wiedzę, a rozumienie w skuteczne działanie…
Wyższa wibracja to prąd stały ( o coraz wyższym napięciu mającym osiągnąć ostatecznie nawet 220 V)  przepływający przez kanały jonowe człowieka.

MÓZG I EMOCJE1
Następuje przyśpieszenie procesu przemiany materii i myślenia, bardziej wydajna praca narządów wewnętrznych, brak blokad,  które powodują zastój energii.

Z kolei niska wibracja to blokady w mięśniach i kanałach energetycznych, zastój energii, brak wewnętrznego napędu do działania,  wolniejsze myślenie i chaotyczne działanie.
Niska wibracja związana jest z przepływem prądu zmiennego.
Człowieka z niską wibracją pobudzają do działania tylko silne impulsy emocjonalne (dźwiękowe, wizualne)  bodźce stresowe, lękowe, pragnienia – zbiorowe zachowania.
Stąd współcześnie tak silny wpływ mody, trendów, inżynierii społecznej, wszelkiej maści specjalistów…
Bez zbiorowego pobudzenia większość ludzi nie miałaby motywacji do pracy i do życia.

Wewnętrzny spokój, wyciszenie myśli i emocji aktywizuje przepływ prądu stałego, tak jak mętlik myślowy, rozemocjonowanie generuje prąd zmienny.

KOBIETA NA ŁĄCE

Rosnące napięcie prądu w mózgu ludzkim powoduje przyśpieszenie reakcji i wnioskowania.
Dla świadomych jest to szansa na oczyszczenie podświadomości i zapanowanie nad narzędziami – duszą, ciałem i osobowością.
Dla pozostałych oznacza to wzmocnienie walki o swoją rację,  ideologię, własność – co obecnie jaskrawo się odzwierciedla w naszej rzeczyistności.

Złota proporcja (przewaga cząsteczki nad falą) w materii powoduje także przewagę działania nad ideą.

Wykorzystując tę przewagę Mistrzowie Skrajności (Bogowie) dokonali przestrojenia struktury energetycznej życia przykrywając prąd stały prądem zmiennym – przykrywając srebro złotem…

Spowodowało to przewagę krótkich bodźców, impulsów nad ciągłością w sferze materii i energii, na poziomie biologiczno- chemicznym, oraz w relacjach międzyludzkich.
Człowiek współczesny jest bez przerwy  bombardowany bodźcami emocjonalnymi, newsami, informacjami bez znaczenia i bez konkretnego adresata.
Jego myślenie i działanie także ma charakter nie ciągły, fragmentaryczny i porwany.

Tak więc prawidłowy układ opisany powyżej jest odtworzeniem stanu przed wprowadzeniem w budowę energetyczną życia struktury enneagramu, czyli przed przykryciem srebra złotem.

Przykrycie kwantu srebra złotym kwantem przejawia się we wszystkich dziedzinach ludzkiego bytu jako dominacja lewej półkuli nad prawą, mężczyzny nad kobietą, intelektu nad intuicją, siły nad rozsądkiem, formy nad treścią,  specjalizacji nad uniwersalnością,  podziału nad łączeniem, analizy nad syntezą itd.
Skrajne tego przykłady to np. skutki wykorzystania energii atomowej przez rozszczepianie jądra atomowego.
Innym przykładem z zakresu zdrowia ludzkiego jest mechanizm powstawania raka związany z niekontrolowanym przez organizm podziałem komórek.

Stworzenie mózgu ssaków
Stwórca ukazany jest w obrysie mózgu (układu limbicznego) – to informacja, że na tym etapie został stworzony Mózg Ssaków.

Odpowiada on m.in. za emocje, zachowania społeczne, planowanie.
W tej części mózgu powstaje zamysł, idea, plan myślowy działania.

Wyciągnięte przed siebie ręce i skręcona kibić oznaczają, że Stwórca reprezentuje jednocześnie Zasadę Władania Ideą i Czynem – ma w sobie zaczyn Idei i jej Realizacji, czyli pierwiastek męski i żeński.

STWÓRCA 2

Pierwsze cztery freski ukazują trzy etapy formowania się wszechświata i podstawowych zjawisk fizycznych takich jak plazma, światło, fala długa i krótka, prąd stały i zmienny, cząstka, pole, formy geometryczne oraz prawa fizyki zgodnie z kluczem życia zakodowanym w diagramie –

E=mc2

E– to fala myślowa, która zawiera energię, wzorzec formy i steruje całym procesem,
M– idea formy,
C – to realizacja- tworzenie cząsteczki, formy materialnej, bądź energetycznej.

Ruch energii, myśli i materii we wszechświecie jest wieczny i wyraża się właśnie tym wzorem  – diagramem zaszyfrowanym we freskach Kaplicy Sykstyńskiej.

Ciekawostki…

(*) Dualizm korpuskularno-falowy – cecha obiektów kwantowych (np. fotonów, czy elektronów) polegająca na przejawianiu, w zależności od sytuacji, właściwości falowych (dyfrakcja, interferencja) lub korpuskularnych (dobrze określona lokalizacja, pęd).

Zgodnie z mechaniką kwantową cała materia charakteryzuje się takim dualizmem, chociaż uwidacznia się on bezpośrednio tylko w bardzo subtelnych eksperymentach wykonywanych na atomach, fotonach, czy innych obiektach kwantowych.

Dualizm korpuskularno-falowy jest ściśle związany z falami de Broglie’a – koncepcją, która przyczyniła się do powstania mechaniki kwantowej, a w szczególności do wyprowadzenia równania Schrödingera. http://pl.wikipedia.org/wiki/Dualizm_korpuskularno-falowy

(**) https://sites.google.com/site/paradoksbesslera/zlota-proporcja-napisal-waldemar-gajewski

Cyt. z powyższej strony:

„..Pitagorejczycy dokonali też ważnego odkrycia, że przyczyną  dźwięku  jest  ruch, a następnie, że dźwięki muzyczne wykazują matematyczną prawidłowość.

Harmonijnie dźwięczące interwały odpowiadają najprostszym stosunkom liczbowym – połowa struny daje oktawę, a 2/3 kwintę tonu zasadniczego.

W akordzie C, G, c długość strun (1, 2/3, 1/2) tworzy specjalną proporcję, którą nazwali „harmonijną” (1:1/2) = (1- 2/3) : (2/3 – ½).

Zjawisko harmonii zostało wyjaśnione: harmonia jest   stosunkiem  liczbowym  i powstaje dzięki proporcjom opartym na liczbie.

Rosyjski filozof  A.F. Łosiewa,  skomentował jedno z rosyjskich wydań dzieł Platona następująco:

„cała jego kosmiczna proporcjonalność oparta jest na zasadzie złotego podziału lub harmonicznego podziału, zapożyczonego od Pitagorejczyków”.

Fra Luca Pacioli napisał dzieło „De divina proportione” („O boskiej proporcji”), Leonardo Da Vinci zilustrował je własnymi rysunkami1

Definiuje on złoty podział jako taki nierówny podział czegoś, np. odcinka, przy którym całość tak się ma do części większej, jak większa do mniejszej. I na odwrót: część mniejsza tak się ma do większej, jak większa do całości. 

Klaudiusz Ptolemeusz nazwał „złotym cięciem” liczbę wyrażającą nieskończony ułamek 0,618…

W literaturze za jednostkę podstawową, za „złotą liczbę”, uznaje się także wielkość równą 1,618…, którą umownie oznaczono grecka literą Φ. (od imienia słynnego rzeźbiarza starożytnej Grecji Fidiasza).

Tak więc Φ = 1,618… I jedna i druga liczba są tzw. inwariantami złotej proporcji.

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s