25. CZWÓRNIA – KLUCZ KABAŁY

Cztery pierwsze freski na sklepieniu Kaplicy Sykstyńskiej ukazują stwarzanie świata za pomocą Klucza Życia  – budowy energetycznej.

Oddzielenie światła od ciemności to wydzielenie świadomości indywidualnych z substancji Jedni nieskończonej.

Stworzenie srebra i złota – dwóch biegunów to stworzenie dusz i programatorów  – zbiorników pamięci.

Oddzielenie wód od ziemi to stworzenie Monady – ducha.

Czwarty fresk – Stworzenie Adama to stworzenie formy fizycznej – ciała o budowie energetycznej.

Czwórka to kwadrat, podstawa wszelkich działań – Klucz Kabały – Klucz Życia – Budowa Jedni.

Imiona pierwszych 4 Stwórców to 4 sylaby – AK- AB – LA – AH…

Czy to przypadek, że przywodzą na myśl… KABALAH ?

Kabała to wiedza o budowie energetycznej…

To zestaw zasad i podstawowych praw rządzących światem.

Na przestrzeni wieków ukazało się wiele traktatów, rozważań, których autorzy usiłowali interpretować treści kabały. Czasem swoimi komentarzami zaciemniali tylko sens prostych przesłań tam zawartych…

Znawcy kabały potrafią kształtować człowieka jak z gliny, inspirować do rozwoju, bądź wzmacniać w nim określone wady,
wzniecać emocje, myśli, zachowania etc…

bogowie i niewolnicy

Od imion pierwszych stwórców pochodzi arabskie zawołanie Boga – ALL-AH.

Ah! Och! Ha! to zawołania do oddawania energii w emocjach…

Twórca AH!  ustanowił w materii emocje jako napęd życia biologicznego. ABRA-HA-M to Ain. 

Wszyscy  czterej   Stwórcy mają postaci męskie o cechach kobiecych…

4 STWORCOW

                KA    –         BA    –     AH     –         LA
Jest to informacja o przewadze realizacji nad zamysłem, która zawiera się w złotej proporcji dającej napęd życiu -7/5.

Jednia dała priorytet najpierw Hebrajczykom (realizacja) i mężczyźnie (pierwiastek złota), który inicjuje działanie.

Priorytet realizacji to ekspansja materii, eksperymentowanie z formami fizycznymi i energetycznymi.

Testowanie skrajnych reakcji emocjonalnych.

Podejmując decyzję, działając – również  popełniając błędy –  zawsze się czegoś o sobie dowiadujemy – poznajemy siebie…

Jednia również doświadcza poprzez swój fizyczny przejaw.
Tylko w taki sposób Wszechświat, a wraz z nim człowiek może się rozwijać i uczyć.
Suma wniosków z błędów, doświadczeń służyła dotąd udoskonaleniu uniwersalizacji  form przejawu –  Budowy energetycznej  ciał, duszy, świadomości  oraz Wiedzy i Zamysłu.

Nie ma złych ani dobrych doświadczeń – są tylko wartościowe samo-poznawcze i bezwartościowe.

Nie musimy już niczego nowego doznawać, powtarzać wszystkich doznań, tylko korzystać z wiedzy wewnętrznej w praktyce,  opanować reakcje ciała i oczyścić podświadomość.

Świadomość przejawiona nie popełnia błędów, nie odczuwa wątpliwości, wahań – wie co jest potrzebne.

Teraz nadchodzi epoka, kiedy doświadczenia wolnej woli posłużą do uniwersalizacji człowieka (ciała i duszy)  oraz  wszechświata.
Nowy cykl był zapowiadany od 2000 lat m.in przez Jezusa Chrystusa, zanim Jego Nauki wypaczyła religia i ubrała w wieloznaczność.

bbbbbbbbb

W Nowym programie nie będzie już nikogo pierwszego – nastąpi równoważna współpraca mężczyzny i kobiety, czterech nacji.
Jednostki ludzkie przejawią poprzez uniwersalne ciała – nową budowę energetyczną (Klucz Życia) udoskonalony Zamysł Jedni.

Najpierw jednak nastąpi koniec epoki golemów, biorobotów – mechanicznej ludzkości.

Budowa energetyczna Klucza Życia – to wiedza o tym jak powstała materia, człowiek, wszechświat, 3 mózgi za pomocą fal dźwiękowych o wysokich (hiperdźwięki) i niskich częstotliwościach oraz światła – myśli.
Jakie są funkcje kontynentów, ras ludzkich, czterech głównych religii monoteistycznych.

Ziemscy Bogowie – twórcy religii to świadomości mistrzów skrajności i mistrzów zgodności.
Niektórzy z nich jak Chrystus czy Budda pojawili się na ziemi, żeby nauczać o Prawach i pracy nad sobą.
Nauki Ich jednak zafałszowano i wypaczono wymyślając mity i legendy, skutecznie przysłaniając ich sedno.

JEZUS I KRISZNA
Inni nauczyciele jak Konfucjusz, Mahomet, Abraham dawali ludziom przykazania na każdą okazję,  Stwórcę  natomiast uczynili niedostępnym.
Powstanie ras ludzkich  – Powstanie Mózgu – Powstanie komórki i mechanizmów dziedziczenia.
Tworzenie Materii, DNA, Kosmosów – kryształ Energii.

ATOM RED  ATOMY RED
Materia powstaje z plazmy materialnej – energia czarna materialna, czyli swobodnych (niepowiązanych wiązaniami) cząsteczek energii.
Ze swobodnych cząsteczek, zgodnie z aktualną potrzebą powstają czteroelementowe wiązania – struktury odwzorowujące budowę wszechświata.
Najpierw świadomość za pomocą Srebrnego Klucza Życia przyciąga mniejszą cząsteczkę neutralną – niosącą zamysł.
Następnie przyciąga ona dwie średnie cząsteczki, które zyskują polaryzację ujemną (elektron) i dodatnią (proton).
Powstaje konstrukcja magnesu, która przyciąga czwarty element – kulę świadomości zabezpieczającą całość.

Analogicznie – w budowie atomu i komórki jest to odwzorowane jako jądro.
Powstaje cząsteczka podstawowa składająca się z rdzenia elektromagnetycznego i kuli świadomości.

Proces tworzenia materii przez podział i łączenie ( postaciowanie) ukazany jest na sklepieniu Kaplicy Sykstyńskiej  w postaciach 16 cherubów w narożnikach 4 fresków.
W miejscu medalionów są dwie palety barw – widmo światła białego i widma światła czarnego czyli …
24 podstawowe częstotliwości barwne składajace się z 12 praw złotych i 12 praw srebrnych.

MEDAL

Dwa medaliony (naśladujące złoto) informują, że wszystko co istnieje w naszym świecie zwanym materią – księgi, dusze, kod DNA, muzyka, nauka) zostało skażone złotem.
99% procent zostało poddanych manipulacji i fałszerstwu…

Nie ma w tym już – żadnej harmonii…

Tworzone cząsteczki mają w zależności od budowy całości indywidualne barwne częstotliwości.
W drugim etapie nowo powstała cząsteczka (składająca się z 4 elementów) dzielona jest najpierw na 2, a potem na cztery za pomocą Złotego Klucza Życia.

Następnie nowe elementy łączone są w cząsteczki pośrednie za pomocą srebrnego Klucza Życia.
W trzecim etapie przez połączenie za pomocą Srebrnego Klucza Życia ze  144 cząstek pośrednich powstaje 1 element podstawowy.

4 Etap postaciowania cząstek budulcowych materii.
Kiedy powstaną 4 elementy podstawowe zaczyna się postaciowanie cząstek materii.

KLONOWANIE I TWORZENIE KODU DNA
Ten sam schemat podziału i łączenia za pomocą Srebrnego i Złotego Klucza Życia podstawowych 4 nukleotydów służył do  klonowania ciał ludzkich (na początku każdej nowej epoki), oraz tworzenia kodu DNA z kombinacji 4 nukleotydów ATCG, oraz AUCG.

Ten sam schemat dotyczy tworzenia kosmosów, planet i gwiazd, pomnażania komórek w procesie klonowania.

klonowanie
144 pierwiastki,  144 kody DNA,  144 tys. jednostek ludzkich, to Kryształ Energii – energetyczna baza umożliwiająca odtworzenie życia na planecie po zakończeniu i rozliczeniu poprzedniego cyklu.
Na początku każdego cyklu ziemskiego Kryształ Energii był dzielony na cząsteczki budulcowe z których odtwarzano życie na ziemi.

W 6 (sześciu) poprzednich cyklach odbywało się to m.in. w obszarze 3 wielkich Piramid w Gizie.

W ostatnim siódmym cyklu (2000 lat temu) podział kryształu energii dokonały najwyższe świadomości  Słowian i Hebrajczyków na Ślęży.

Kolejne 4 freski na sklepieniu Kaplicy Sykstyńskiej również należy odczytać w kontekście układu – czwórnia w Jedni, Klucza Życia.

aaaaaaaaaa
Jest to drugi cykl stwarzania wszechświata i pierwszych ludzi inicjowany przez ostatnią scenę z pierwszej czwórki – stworzenie Adama.

Drugi fresk przedstawia stworzenie Ewy i przekazanie jej wiedzy przez Stwórcę Aha.

Trzecia scena to lewa część fresku grzechu pierworodnego, a czwarty to jego prawa część.
Ukazany na tych freskach proces tworzenia przebiega w kierunku odwrotnym – wiedza przekazana przez stwórcę Adamowi i Ewie  wraca do Jedni:

LA-HA-BA-KA.

Stwórca AL dotyka palcem ręki Adama przekazując mu wiedzę o realizacji.
Stwórca jest ukazany w obrysie prawej półkuli mózgowej.
Adam reprezentuje lewą półkulę- racjonalną, realizacyjną, zmysłową.
Na tym fresku lewa półkula wymienia się wiedzą z prawą półkulą – synchronizacja.

Inne znaczenie jest takie, że Stwórca na fresku ustanawia mężczyznę swoim namiestnikiem na ziemi.

Drugi stwórca AH przekazuje wiedzę o zamyśle dopiero co stworzonej Ewie, podczas gdy mężczyzna śpi.
Ewa jest po prawej stronie w stosunku do Adama i po lewej w stosunku do Stwórcy.
Ona operuje prawą półkulą (w stosunku do śpiącego po lewej mężczyzny) – oznacza to, że ma dostęp do wewnętrznej Wiedzy.
Mężczyzna śpi, bo lewa półkula nie ma samodzielnego dostępu do Wiedzy wewnętrznej inaczej niż, kiedy mąż pyta żony,  którędy droga prowadzi.

Inne znacznie jest takie, że kapłan jest pośrednikiem między bogiem a ludźmi- dlatego Kobieta  klęka.

Na trzecim fresku Adam sięga do Strażniczki Srebrnego Węża po zaczyn zamysłu – wiedzę, która jest przeznaczona dla kobiety,  mało nie depcząc Ewy.
Tym jest grzech pierworodny- zazdrością o wiedzę.

Mężczyzna sięga z lewej strony, a strażniczka jest po prawej.
On reprezentuje lewą półkulę (świadomość zmysłową), Strażniczka – prawą –  nadświadomość.
Mężczyzna na fresku decyduje za kobietę.

Na czwartym fresku Strażniczka Złotego Węża przepędza pierwszych ludzi z raju.
Dotyka mieczem szyszynki mężczyzny – co symbolizuje wyłączenie nadzmysłów – funkcji prawej półkuli mózgowej (5 czakramów antymaterialnych) i 9/10 możliwości mózgu.

Szyszynka to prawo konieczności rozwoju –

odcinając się od intuicji kobiecej ludzie są zmuszeni doświadczać biegunowości wolnej woli – skrajności. Rozbita zostaje spójność kobiety i mężczyzny.

Trzecia Czwórnia w Jedni to scena Grzechu pierworodnego i Wygnania z Raju oraz scena z Ainem i Ablem,  którzy przynoszą owoce tworzenia pierwszym rodzicom.
Trzeci cykl istnienia wszechświata i człowieka pokazuje konsekwencje zazdrości Adama o wiedzę Ewy i Aina wobec Abla.

Adam to Ain, który symbolizuje także Hebrajczyków (Realizatorów) zazdrosnych o dostęp Słowian do zamysłu Jedni – wszystkich ludzi powodowanych ambicją, którzy chcą nie tylko działać, ale mieć wolną wolę w wyborze celów.

Konsekwencją jest wygnanie z Raju – odcięcie od podpowiedzi wnętrza i Potop – kataklizm.
Dla każdego rozwijającego się człowieka jest to odcięcie od wewnętrznego przewodnictwa intuicji z powodu dominacji ego,  materializmu itp.

Adam sięgający po owoce wskazuje zgiętym palcem na czakram trzeciego oka Strażniczki Złotego Węża – prawo pokory wobec wiedzy –  on je łamie.
Niebieski to intelektualne spekulacje (zastępujące kontakt z głosem sumienia i wnętrzem kobiety) na jakie  skazany jest mężczyzna w wolnej woli.

On w przypływie pychy gestem odcina się od świata energii, nie chce przyjąć do wiadomości, że sam ściągnął na siebie i Ewę konsekwencje swego wyboru.
Ain wymienia się z Ablem owocami zamysłu i realizacji.
Podają sobie ręce, bo wiedza specjalistyczna jest równie potrzebna do realizacji Zamysłu jak wnioski z poprzedniego cyklu.

Litery słowa BA-AL-KA-AH- tworzą słowo WALKA(H), kiedy B przeczytamy w cyrylicy jako W.
Grzech pierworodny – zazdrość o wiedzę prowadzi do walki o wiedzę.

Reklamy

17 thoughts on “25. CZWÓRNIA – KLUCZ KABAŁY

 1. „Niektórzy z nich jak Jezus i Budda pojawili się na ziemi, żeby nauczać o prawach i pracy nad sobą.
  Zrobiono z nich bogów wymyślając mity i legendy jak ta o ukrzyżowaniu.
  Wyolbrzymiono nadprzyrodzoną moc, skutecznie przysłaniając sedno ich nauczania.”

  Rzeczywiście gdzieś to sedno nauczania po drodze zaginęło… 🙂

  Polubienie

  • „Zrobiono z nich bogów wymyślając mity i legendy jak ta o ukrzyżowaniu.
   Wyolbrzymiono nadprzyrodzoną moc, skutecznie przysłaniając sedno ich nauczania.”

   Z jednej strony POZORNIE wyolbrzymiono (próbując zrobić z nich bogów), a z drugiej strony POZORNIE pomniejszono (zawężając lub fałszując wiedzę, jaką się dzielili). Paradoks iluzji 😉

   Stąd tak wiele klasztorów, kościołów, szkół i odłamów buddyzmu i chrześcijaństwa.

   Polubienie

   • ” Z jednej strony POZORNIE wyolbrzymiono (próbując zrobić z nich bogów), a z drugiej strony POZORNIE pomniejszono (zawężając lub fałszując wiedzę, jaką się dzielili)….”
    Otóż to 🙂

    Polubienie

  • Cieszę się Moniś, że jesteśmy podobnego zdania, bo ewidentnie to widać, że sedno nauczania – nie tylko zresztą Jezusa czy Buddy – gdzieś „umknęło” w gąszczu uwielbienia i tak naprawdę ludzie – nawet ci, którzy uważaja Jezusa za Boga – nie stosują w swoim życiu nauk, które On przekazał…, nie mówiąc już o zrozumieniu… Inną sprawą jest fakt, że nauki te zostały solidnie zniekształcone i przerobione na modłę, jaka pasowała do „jedynie słusznego wzorca”…

   Polubienie

 2. “Materia powstaje z plazmy materialnej – energia czarna materialna, czyli swobodnych (niepowiązanych wiązaniami) cząsteczek energii. Ze swobodnych cząsteczek, zgodnie z aktualną potrzebą powstają czteroelementowe wiązania – struktury odwzorowujące budowę wszechświata. Najpierw świadomość za pomocą Srebrnego Klucza Życia przyciąga mniejszą cząsteczkę neutralną – niosącą zamysł. Następnie przyciąga ona dwie średnie cząsteczki, które zyskują polaryzację ujemną (elektron) i dodatnią (proton). Powstaje konstrukcja magnesu, która przyciąga czwarty element – kulę świadomości zabezpieczającą całość.”

  Margo kochana, to, co tu opisane, próbowałam kiedyś opisać za pomocą “nowej geometrii” i opublikowałam część na salonie24. Tam miałam blog pod nickiem wiedzma Margo 😀 (swoją drogą zabawna historia z tą Margo0307 i wiedzmą Margo . Widziałam bardzo wyraźnie jak się te “cząsteczki” łączą i na jakiej zasadzie geometrycznej. Nie opisałam tam wszystkiego, ale wiem, jak trudno to opisać, a jeszcze trudniej zrozumieć, chociaż dla mnie to bardzo proste.

  Rzeczywiście te cząsteczki są niewidzialne, to nie jest światło widzialne. To “ciemna” energia, która staje się widzialna “na zewnątrz”. Staje się widzialna dopiero przy wzajemnych łączeniach się cząsteczek „na powierzchni”. Te cząsteczki nazwałam kiedyś Grawitorami. I opisuwałam, jak się „namnażają. Cząsteczki te łączą się ze sobą według “ciągu Fibonacciego”. Widziałam wewnętrznym widzeniem, jak one się łączą i umiałam opisać to tylko za pomocą geometrii “gumek recepturek.
  To jest „rewolucyjne” dla istniejącej geometrii, bo na przykład jako prawdziwy pojawia się wzór:

  2 pi r + 2 Pi r = 4 pi r = 8 pi 1/2 r.

  Weż na przykład dwie gumki recepturki. Taka gumka odpowiada okręgowi 2 pi r. Przetnij te obie gumki i sklej ze sobą tak, byś otrzymała duży okrąg. Potem skręć ten duży okrąg tak, że najpierw będziesz miała 2 takie same okręgi, a potem 4 takie same okręgi.
  Tak właśnie wygląda stan dwóch okręgów 2 pi r + 2 pi r, które się połączyły ze sobą, ale jednocześnie z powodu przyrostu energii nowego układu, jaki współtworzą – duży okrąg skręcony zmniejszył swój promień.
  A w miejscu skrzyżowania się gumki pojawią się „gęstki”, które możemy nazwać „cząsteczkami” fizycznymi.

  Może kiedyś będę się z ludźmi dzielić tą wiedzą, może będzie kiedyś komuś potrzebna, a może nie 😉

  Polubienie

  • Tak właśnie wygląda stan dwóch okręgów 2 pi r + 2 pi r = 8 pi 1/2, bo masz wtedy z jednego dużego okręgu zrobione cztery 😉

   TEN cały proces – eksperyment możemy zapisać tak:

   2 Pi 1 + 2 Pi 1(dwa osobne okręgi) = 2 pi 2 (dwa okręgi sklejone i połączone w jeden okrąg duży) = 8 pi 1/2 (jeden okrąg duży skręcony do postaci poczwórnego okręgu).

   Serdeczności przesyłam ♥

   Polubienie

   • Kochana Jestem 🙂 , masz rację w tym co piszesz – wiedza ta jest trudna do opisania a jeszcze trudniejsza do zrozumienia ale… jeśli ktoś będzie chciał to zrozumieć, to napewno mu się to uda 🙂
    Myślę, że jeszcze 10, 15 lat temu, niewiele osób byłoby w stanie to ogarnąć łącznie ze mną 😛 … Bardzo pomocna okazała się tutaj fizyka kwantowa (przynajmniej jeśli chodzi o mnie) 😉
    Na Salonie24, u Mukiego mam niczek Margo59, bo ten „0307” był… zajęty i system nie chciał mnie pod nim zarejestrować…
    Pamiętam, że czytałam Twoje wpisy u Mukiego odnośnie Majów i kalendarza… i byłam pod wielkim wrażeniem, ponieważ w pewnym momencie czytając co napisałaś odnośnie dat i pomyłki w nich oraz Twoich wyliczeń… po prostu w pewnym momencie się…pogubiłam… 😀

    Polubienie

   • „i byłam pod wielkim wrażeniem, ponieważ w pewnym momencie czytając co napisałaś odnośnie dat i pomyłki w nich oraz Twoich wyliczeń… po prostu w pewnym momencie się…pogubiłam… „

    Oj, ja sama czasem w tym się gubiłam. 😉 Tak. Mnie samą czasem zakręcało… 🙂 Teraz już rozumiem dlaczego. Momentami wchodziłam w duże emocje…
    Wiem, że Monmaria promuje kalendarz Dreamspell, a mnie ten kalendarz z jakiegoś powodu… powiem: nie „rezonuje” ze mną ;-). Natomiast wiem, że są ludzie, którzy mogą z nim świetnie rezonować. Wiem, że Monmaria promuje Merkabę do medytacji w kształcie innym niż moja osobista „merkaba” :-), ale też wiem i rozumiem, że innym może odpowiadać taka właśnie, jaką preferuje 😉 Monmaria.
    Serdecznie Cię pozdrawiam Monmario. ❤
    Wiem, że wykonujesz dużo wspaniałej roboty, więc z szacunku do Ciebie może kiedyś napiszę i podzielę się moimi drobnymi uwagami co do pewnych nieścisłości, które zauważyłam w Twoich artykułach o "kalendarzach Majów. A Ty sama zadecydujesz, czy są słuszne czy nie.

    Dla mnie w oryginalnym Tzolkinie i zestawach TUN i HAAB są zapisane energie kosmiczne. Ale to jest żywa forma. Dlatego w pewnym momencie miałam odczucie, że żadna z obecnych oficjalnych wersji "kalendarza Majów" nie odpowiada temu, co w kosmosie i na Ziemi naprawdę teraz się dzieje. Ale ja mogę się mylić 😉

    Zresztą Livia Ether miała taką piękną wizję z tym związaną…

    “Dodam jeszcze tylko, że ostatnio Tzolkin (na okładce książki KOD MAJÓW, Barbara Hand Claw) skojarzył mi się z tym co określam mianem matryc rzeczywistości, oraz przypomniał o niezwykłym doświadczeniu z żywym i mówiącym do mnie Kalendarzem Majów, który ujrzałam w wizji podczas czerwcowego Tranzytu Wenus.. Teraz ów Tzolkin skojarzył mi się dodatkowo z ową rozetą przypominającą energetyczny wzorzec wszechświata gotowego do przejścia na kolejny poziom ewolucji, lub jak kto woli kosmicznej gry…..

    Żywy… czyli może być ZMIENNY. Zwłaszcza w czasach sporych transformacji.

    Polubienie

 3. Margo: „…Wyolbrzymiono nadprzyrodzoną moc, skutecznie przysłaniając sedno ich nauczania.”
  Jestem: „Z jednej strony POZORNIE wyolbrzymiono (próbując zrobić z nich bogów), a z drugiej strony POZORNIE pomniejszono (zawężając lub fałszując wiedzę, jaką się dzielili)”
  Wniosek z tych dwóch zdań nasuwa się sam, a przynajmniej taka jest moja interpretacja:
  Pomniejszanie i dyskredytowanie nauk (tych prawdziwych)Mistrzów/Nauczycieli ma na celu pozbawienie człowieka świadomości jego własnej duchowości, co prowadzi do zmaterializowania życia, gdzie człowiek działa wyłącznie według wartości materialnych, w pełni się od nich uzależniając. Z kolei wyolbrzymianie nadprzyrodzonych mocy Mistrzów/Nauczycieli ma na celu podporządkowanie wierzących ludzi bóstwom. W jednym i drugim przypadku chodzi o świadomą manipulację, której cel w obydwu przypadkach jest ten sam: zniszczenie w człowieku jego własnej duchowości i woli do samodzielnego realizowania jej w sobie, co pozwala podporządkować sobie i kontrolować masy ludzkie.

  Polubienie

 4. „..W jednym i drugim przypadku chodzi o świadomą manipulację, której cel w obydwu przypadkach jest ten sam: zniszczenie w człowieku jego własnej duchowości i woli do samodzielnego realizowania jej w sobie, co pozwala podporządkować sobie i kontrolować masy ludzkie.”

  Tak Moniś – świetne podsumowanie… 😀
  Jak nie wiadomo o co chodzi – to wiadomo, że chodzi o… ENERGIĘ – naszą energię 😛

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s