69. Koniec świata iluzji – cz.2. Wiry…

WIR-spiralna

Budda m.in. powiedział:

– ŻYCIE JEST RZEKĄ PEŁNĄ WIRÓW.  RZEKA PŁYNIE  – A WIRY SIĘ KRĘCĄ…

wir w rzece2

Te słowa natchnęły szkockiego geniusza, Wiliama Thomsona, w 1867 roku,  do odkrycia…TEORII WIRÓW .

W tamtym momencie miał dwadzieścia parę lat i był już dziekanem katedry fizyki w Cambridge . Za odkrycie tego fundamentu fizyki dostał tytuł Lorda Kelvina.

Jego zdaniem – materia w ogóle nie zawierała w sobie niczego konkretnego, nie była bardziej namacalna od kłębów szkockiej mgły

Na materii zasadza się nasze rozumienie rzeczywistości.  Lecz jeśli świat materialny – nie jest taki jak nam się wydaje – wówczas zmienia się wszystko…  – wszystko zaczyna się chwiać w posadach. Wraz z obaleniem naszych poglądów na rzeczywistość – podważone zostaje wszystko – w co wierzymy…

Lord Kelvin doszedł do wniosku, że atomy to – ni mniej, ni więcej –  jak tylko wirowe pierścienie…

wir_wody

Kilka lat wcześniej, niemiecki lekarz – Herman von Helmholtz, przeprowadzając swoje badania nad wirami w cieczach, dokonał zdumiewającego odkrycia:

Gdyby w cieczy nie występowały tarcia –  wiry nie ulegałyby rozproszeniu i zanikowi – trwałyby wiecznie…

Odkrycie Helmholtza potwierdziło odkrycie jego przyjaciela – Kelvina,  że trwałość atomu wypływa z jego nieustannego, sprężystego ruchu wirowego…

Dziś,  w świetle fizyki kwantowej,  za najmniejsze drobiny materii uznajemy cząstki sub-atomowe. Gdyby Kelvin żył w obecnych nam czasach, zapewne dążyłby do wyjaśnienia tych cząstek,  a nie atomu…

Czy dzisiejsi naukowcy,  rozpędzający cząstki elementarne do prędkości ponad-świetlnej w swoim laboratorium pod Genewą, zwanym CERN, poszukujący hipotetycznej elementarnej cząstki Higgsa – odkryją ponownie, że ta elementarna cząstka jest… sprężystym wirowym polem energii... ?

No i… dlaczego nie mówi się o tym, że  w wyniku eksperymentu, który przeprowadzili naukowcy stwierdzono, że… niektóre cząstki poruszają się z prędkością większą niż…maksymalna prędkość światła  ?! 

Tylko wciąż pokutuje pogląd, że… we wszechświecie nie ma nic szybszego od światła – a konkretnie od prędkości światła w próżni, czyli maksymalnej prędkości jaką światło może osiągać: 299 792 458 metrów na sekundę, która to zasada jest filarem teorii  względności Einsteina oraz współczesnej fizyki ???

WIR bozon

Emmanuel Kant, niemiecki filozof oświeceniowy, profesor logiki i metafizyki na Uniwersytecie Królewieckim,  przekonywał, że są trzy fundamentalne pytania metafizyki:
Czy istnieje Bóg ?
– Czy posiadamy wolną wolę ?
– Czy istnieje życie po śmierci ?
Profesor Gennadij Iwanowicz Szypow, rosyjski fizyk, który opracował Jednolitą Teorię Pola, o której… cicho-sza w mendiach…,  uhonorowany przez Amerykański Instytut Biograficzny na koniec tysiąclecia – Medalem Honoru (Medal of Honor), jako jeden z 2000 mieszkańców Ziemi, którzy odznaczyli się czymś niezwykłym dla pożytku świata…,  a który nie zrażając się, że zostanie mu zarzucona „nienaukowość”, m.in. powiedział:

„..Moc, będąca siłą sprawczą i stwórczą we Wszechświecie – to moc miłości..”

Oraz na wszystkie trzy – postawione wyżej pytania odpowiada zdecydowanie:

TAK!

Rosyjski profesor twierdzi, że doświadczenie naukowe – już w tej chwili wskazuje, że nie ma niczego przypadkowego, a to – co my uważamy za przypadek – jest jedynie – nie poznanym jeszcze przez nas obszarem rzeczywistości…
W opracowanej przez siebie Teorii Próżni Fizycznej, dowodzi istnienie poziomu Rzeczywistości Wyższej, jeszcze bardziej wysubtelnionej struktury, gdzie praktycznie nie ma materii, nawet subtelnej…
Twierdzi, że jest to coś… –  jakby plan według którego rodzi się materia zarówno subtelna, jak i gęsta...

Materii nie ma, a plan już jest…  🙂

fraktal kwiat

 

Na pytanie: kto stworzył ten plan?, udziela odpowiedzi, że…  istnieje Wyższy Umysł, który to wszystko obmyślił i wykonał, oraz że  jest On Początkiem Wszystkiego…

„…Ponieważ nie ma takich równań, za pomocą których dałoby się Go opisać, oprócz równania typu 0=0, z punktu widzenia tradycyjnej nauki jawi się jako „nic” – na tym poziomie bowiem – nie ma niczego, co by było nauce znane: ani materii, ani energii.
A jednak to On właśnie okazuje się być początkiem wszystkiego, co istnieje.

Religie nazywają Go Stwórcą, Boskim Stworzycielem, kimś, komu pokłon składają wszystkie narody. Na Wschodzie mówi się o Wielkiej Pustce …”

fraktal kwiat fiolet

A tak na marginesie to… w żadnym podręczniku fizyki, nikt nawet się nie zająknął o tej rewolucyjnej teorii, dziwne tylko, że… podczas wykładów, które Szypow daje na wydziałach fizyki europejskich uniwersytetów, sale pękają w szwach, a wśród słuchaczy nie brakuje utytułowanych uczonych… ?!

Dlaczego oficjalna nauka nie chce uznać teorii próżni?
Być może dlatego, że jeśli jest ona prawdziwa, to jej powszechne zastosowanie może przynieść światu albo rewolucję technologiczną albo… zagładę…
Siedem poziomów rzeczywistości – czyli Teoria Próżni Fizycznej –  Szypowa dowodzi istnienia dotychczas nieznanych, niewidzialnych rodzajów materii i energii…
Wynika z niej też, że pewnego rodzaju promieniowanie pędzi z szybkością miliardy razy większą od prędkości światła , a może nawet… po prostu rozchodzi się natychmiastowo…

Tam, gdzie myśl staje się rzeczywistością – jest pierwotnym polem wirowania lub inaczej –  polem świadomości…, nazywanym inaczej – polem torsyjnym – ang. torsion – wirowanie, jako że związane jest z ruchem wirującym…

„…Pole to składa się z „elementarnych wirów czasoprzestrzennych przenoszących informacje.”

To właśnie ten poziom umożliwia zachodzenie zjawisk określanych mianem magii, parapsychologii czy psychotroniki…

traba-powietrzna

Dzieje się tak dlatego, że owe przenoszące informację pierwotne wiry, tworzą coś w rodzaju materii będącej powłoką myśli.
Na tym poziomie myśl jest materialna, może istnieć samodzielnie przez jakiś czas i oddziaływać na inne obiekty materialne.
„…Co więcej, odpowiednio ukształtowana i wzmocniona – może się w tych wirach „zagnieździć”, stać się niezniszczalna, powodując zachodzenie w naszym świecie zjawisk parapsychicznych traktowanych przez oficjalną naukę z wielką podejrzliwością…
Z Teorii Próżni wynika też, że wszystko we wszechświecie jest w mniejszym lub większym stopniu obdarzone świadomością…

Oznacza to, że nie jest ona wynikiem istnienia materii ożywionej, np. człowieka, ale że jest podstawą istnienia wszelkiej materii.

muszla

Nauka,  jaka przez długi czas wtłaczana była w nasze umysły,  w zasadzie interesowała się jedynie materią zagęszczoną…
Natomiast religie starały się łączyć świadomość człowieka z tym światem – poprzez struktury materii subtelnej…

Obecnie możemy zaobserwować zachodzenie procesu syntezy nauki i religii, o czym świadczą szokujące odkrycia ostatnich lat…
Właśnie w naszych czasach – coraz więcej wskazuje na to, że myśl jednak jest „materialna”,  a Teoria Próżni Fizycznej Szypowa udowodnia istnienie nosiciela myśli…
Tym nosicielem są pierwotne Pola Torsyjne…

wiry Ogniste-tornado-2

Pani Elżbieta Nowalska, która od ponad  20 lat otrzymuje i publikuje teksty przekazów, m.in. pisze:
„… Wszystko jest zbudowane z wirów.
Ziemskie żywioły są wirami, a cały  Wszechświat ma budowę wirowych struktur
Jesteśmy polem energetycznym…
Uświadomienie sobie, że jesteśmy określonym, niepowtarzalnym polem energetycznym, zmienia diametralnie sposób naszego myślenia o sobie.
To niemal początek wewnętrznej rewolucji!…
Energia, pole energetyczne to Osobowość…, Ktoś…, Coś…, co myśli, czuje, struktura zajmująca sobą określoną przestrzeń, posiadająca jakąś siłę, poziom wibracji, częstotliwość, samostanowienie o sobie, starająca się skutecznie funkcjonować, komunikować z innymi, operująca swoim systemem wartości, w oparciu o niego podejmująca decyzje. Jest połączona z materią na jakiś czas lub funkcjonuje poza nią…”
Dowiadujemy się, że Pole energetyczne składa się z cząstek, które są po prostu wiecznymi wirami,  które funkcjonują od nieskończoności po nieskończoność.
Te wiry, najdrobniejsze cząstki, mogą istnieć samodzielnie, ale z jakiegoś powodu chcą wchodzić w połączenia z innymi – chcą budować jedność…
galaktyka ngc1365
Co o nich wiemy?
• ich siła wynika z nieustającego ruchu…
• struktury powstałe w efekcie ich łączenia się z innymi też są cały czas w ruchu…
• wirujące cząstki myśli i uczuć  niemal przeplatają się ze sobą, przenikają przez siebie, tworzą najróżniejsze struktury…
• wiry energetyczne cały czas przesyłają sobie informacje, negocjują
je, coś wzmacniają, coś niwelują, z czymś się łączą lub likwidują połączenia…
W efekcie powstaje ich wspólny kod, globalna informacja, która dotyczy całego utworzonego przez nie systemu…
• wiry energetyczne występują  na Ziemi i we wszechprzestrzeni,

tam tworzą galaktyki, układy, konstelacje…
• im szybciej wiruje wir – z tym większą jest w stanie komunikować się przestrzenią, tym większą osiąga siłę, która skorelowana jest z lekkością jego funkcjonowania, dobrą kondycją…
ImageJ=1.31o min=0.0 max=65535.0
wiry wbrew pozorom nie wirują tylko w jedną stronę, bezkolizyjnie dokonuje się w nich wirowanie jednocześnie –  w prawą i lewą stronę...
Galaktyka-NGC-1566_thumb
• sedno, środek, nieskończoność rdzenia każdego wiru ma połączenie
z do końca niesprecyzowanym źródłem…
W przekazach nazywa się je Białą Energią, Energią Istnienia…
• wir połączony jest systemem komunikowania się z nieskończoną
ilością innych wirów, struktur…
• poziom wibracji wiru to nic innego jak możliwa do osiągnięcia przez
niego częstotliwość wewnętrznej pulsacji…
• wiry łączą się, dobierają na zasadzie wspólnoty celu, podobieństwa
osiągniętego statusu funkcjonowania…
• wiry rezygnują z wcześniej utworzonych połączeń, gdy są one
zdezaktualizowane, przeszkadzają, obciążają ich aktualną kondycję…
• rodzaj połączenia, jaki tworzą wiry, daje w efekcie to, co odbieramy
jako coś płynnego, twardego, miękkiego, widocznego lub   niewidocznego…
• wiry reagują na docierające do nich fale elektromagnetyczne…
WIR-CHMURY
• każdy wir energetyczny może mieć inny kod wewnętrzny, inny
program i cel…
• wir jest wieczny, bo nie dotyczy go czas…
• wiry są  zainteresowane nowym, doskonalszym kodowaniem siebie,
przekazują sobie wieści o osiągniętych, sprawdzonych, możliwych dla nich poziomach funkcjonowania…
• wiry łączy coś, co istnieje w ich sednie…
Ono jest niewyobrażalną dla nas drogą do Energii Istnienia…

fractal-04060501r4x

Autor książki pt. „Fala jest morzem” –  Willigis Jager, Mistrz Zakonu Benedyktynów oraz mistrz zen,  napisał, że…

„…wiek XXI będzie wiekiem mistyki, a siłę napędową stanowić będą nie filozofowie i teologowie, lecz fizycy…, przepowiedział, że w programie studiów fizycznych w XXIw. znajdą się wykłady, których tematem będzie medytacja…  🙂

Źródła:
http://www.oswiecenie.com/pola_torsyjne.htm

http://www.uleszka.uprowadzenia.cba.pl/webacja/szypow.htm

http://www.nowalska.pl/media/user_uploads/file/007%20My%C5%9Bliciel%20archiwum.pdf

http://astronomiafinansowa.blogspot.com/2011/08/harmonia-swiata-imie-boga-pi.html

http://www.pcworld.pl/news/375384/CERN.nasze.neutrina.pedza.szybciej.od.swiatla.Pomocy.html

 

 

 

 

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s