31. Przebudzenie srebrnego węża – Zasada Opieki nad Zamysłem Cz.I.

Przebudz. WĘŻA

Na tym fresku po lewej stronie są Nauczyciele Praw, Słowianie.
W tej epoce będzie ich 30-tu sprawiedliwych.
Wśród nich 12-tu niesie Prawa Naturalne.
Oni stanowią trzon nowej epoki i mocą jakości swej zwiodą białą hierarchię hebrajskich mistrzów- bogów.

Po prawej stronie grupa Mistrzów Skrajności (Kapłanów egipskich) i ich wyznawców.

Scenę można interpretować jako epokę złota w Egipcie i wydarzenia mające nastąpić po roku 2012.

W 6 epoce materialnej na ziemi Złoty Środek i Srebrny Środek znajdował się w Egipcie.
Stąd się wzięła m.in symbolika Korony Faraonów Górnego i Dolnego Nilu – srebrna i złota fala.
Wylewy Nilu symbolizują biel (12 barwnych częstotliwości praw) niesioną światłem Izydy.
Wijący się srebrny wąż na fresku to także wskazówka, że chodzi o Nil i Egipt.

Początkowo miała to być epoka Bieli – zgodnej współpracy Srebra i Złota, Hebrajczyków i Słowian, ale złoto się blaskiem syciło.
W Egipcie wcielali się hebrajscy Mistrzowie Skrajności jako Kapłani oraz Nauczyciele Praw Srebrnych –  jako władcy, Faraonowie.
Mieli zadanie przygotować grunt pod nowy srebrny środek w masywie Ślęży.

Jest wiele polskich i słowiańskich tropów w Egipcie…   BOCIAN
Np. polskie bociany, które spędzają zimę w Egipcie.
Podobieństwo delty Wisły do delty Nilu.
Niektórzy twierdzą, że są także inskrypcje cyrylicą w piramidach.

Kapłani Egipscy przygotowali wtedy plan mający się wcielać 2000 lat, by udaremnić zamysł Jedni.

W tym czasie 5 czakramów antymaterialnych w masywie Ślęży pełniło rolę duszy planety – (programator w Będkowicach),   gromadząc barwne ślady praw (wnioski) w postaci energii czarnej niematerialnej, zgodnie z Zasadą gromadzenia i  pomnażania Wiedzy.
Na Mazowszu czakram w Łowiczu pełnił rolę genotypu ziemi (Zasada podziału środków i tworzenia narzędzi),   zbierając cechy i talenty.
Do ustanowienia w przyszłości srebrnego środka w masywie Ślęzy konieczne było zebranie tam odpowiedniej ilości energii  wniosków i wiedzy.

Dlatego Jednia najpierw dała priorytet Egiptowi… EGIPT SYMBOL

Na początku 7 epoki (2000 lat temu) Srebrny środek został ustanowiony w Będkowicach w Masywie Ślęży, a Złoty w Łowiczu na Mazowszu.
Przypieczętowaniem tego było zejście na Ślężę z planety Atlanty 12 plemion Słowiańskich,   a na Mazowszu 12 plemion Hebrajskich.

Hebrajczycy jednak nie chcieli współpracować, bo musieliby zrezygnować ze swojej przewagi i pierwszeństwa, do których się przyzwyczaili.
Gotlieb sterujący procesem od strony realizacji przykrył Srebro swym Złotem, w wyniku czego – doszło do krzyżówek  genetycznych plemion słowiańskich z hebrajskimi i rasami żółtymi.
Symbolem na fresku jest pionowy złoty wąż górujący nad splotami srebrnego węża.

Skrzyżowano dwie energie – srebrną i złotą. 

krzyzowka energii
Dwie palety 12 praw – energii – srebrną i złotą (materialną i antymaterialną).

Pierwszym tego owocem był Jezus – z cechami słowiańsko- hebrajskimi.

Srebrny środek został wyprowadzony ze Ślęży na Mazowsze na górę św. Krzyża (Góry Świętokrzyskie),   a wraz z nim wywędrowali oszukani Słowianie.
Wysłannicy hebrajczyków przekonali ich, że bóg tak postanowił…
Przez 2 tys. lat nowy Srebrny Środek w Będkowicach (masyw Ślęży) był zablokowany.
Zamysł i Realizacja znalazły się pod kontrolą Hebrajczyków i ich ziemskich popleczników…

Znaczenie roku 2012

Rok 2012 zakończył etap przejścia Kosmosu Ziemi przez strefę monadyczną w antymaterię. 
Jest nim zamknięcie pewnego etapu manipulacji na ziemi i stopniowy rozpad struktur kontroli człowieka takich jak religie,   autorytety, instytucje

Będzie to oznaczało powiększenie się w sposób nie wyobrażalny dla współczesnego człowieka możliwości wolnego wyboru.

WOLNA WOLA

Dla nieprzygotowanych jednostek będzie to równoznaczne z końcem świata, bo religia i instytucje państwa oznaczają dla nich  gwarancję prawa, porządku i moralności.
Ludzi posiadających własną pulę wniosków proces ten zmusi do świadomych wyborów i przejawienia swojej wewnętrznej wiedzy,  pewności i intuicji, oraz sięgnięcia do 12 Praw.

W 2012 Hebrajczycy mają plan (tak jak w finale każdej epoki) przechwycić srebrną falę przestrzenną razem z   Nową Ideą Klucza Życia i Nowego Diagramu oraz Nowej Palety 12 praw.
Na fresku widać rękę Mistrzów Skrajności sięgającą po srebrnego węża – mechanizm pozyskiwania wiedzy zamysłu z Ziemi.
Jest to także symbol żelaznej ręki ideologii, wiary i religii trzymającej narody w uścisku i zmuszające je do współpracy.

Kiedy Żelazna Ręką puści, załamie się system kontroli ludzkości.
Masy noszące w sobie pierwiastek wolnej woli – podłączone mentalnie pod egregory ideologii i religii będą walczyć między sobą.

ZAMIESZKI W EGIPCIE
Ostanie się jedynie Dźwiękowy Kryształ Energii – 144 tys. Jednostek rasy białej i odpowiednia ilość rasy żółtej i czerwonej.

Ludzie walczący z systemem kontroli nie zdają sobie sprawy, że rozliczenie go to nie stawianie znowu szubienic…

waliki
Kontrolę i strach może zastąpić jedynie  samokontrola i świadomość.

Większość ludzi na Ziemi potrafi współpracować mechanicznie tylko pod przymusem lub w zagrożeniu.
Zniesienie systemu kontroli (religii i władzy) nie spowoduje, że wszyscy nagle staną się świadomi.
Będą kierować się tym samym egoizmem potęgowanym przez strach i agresją w walce o byt.
Nie nauczeni samodzielnie myśleć będą postępować mechanicznie tak jak dotychczas.
Dla nich nie będzie miejsca w novym…

W poprzednim cyklu 10 miliardów lat temu,  Logosem Złotym i Srebrnym Wszechświata były dwie planety z układu Hebry  na czarnym promieniu kuli czasoprzestrzennej.
10 miliardów lat temu na promieniu zielonym kuli wszechświata (prawo tworzenia) została stworzona Ziemia.

zielony promien okrag
Tym razem na jednej planecie miał się znajdować Srebrny i Złoty środek (inaczej niż w układzie Hebry).
Częstotliwość czerwieni – Prawo Przyczyny i Skutku – to energia Ziemi.

Każde zjawisko, zdarzenie, proces ma swój Srebrny i Złoty środek.

Złoty środek wyznacza dźwiękowy rytm i nadaje ruch materialnym procesom – opiekuje się nimi i włada.

Srebrny środek za pomocą srebrnej fali przestrzennej włada przestrzenią myślową procesu, zjawiska, zdarzenia – to idea,  cel jednoczący elementy w całość i dający energię – motywację.

Srebrny środek jest także głosem intuicji płynącym z ciemności zgodnie z 12 prawami.
Odbicie między srebrnym, a złotym środkiem energii światła materialnego i niematerialnego pod koniec tego cyklu  to przejście w wieczność (tu i teraz) świadomości w ciałach uniwersalnych.

ZŁOTE WROTA

Na ziemi miało dojść do współpracy Mistrzów Skrajności (Hebrajczyków) i Mistrzów Zgodności (Słowian).
Hebrajczycy otrzymali szansę powrotu do praw naturalnych.
Wybrali manipulację i życie cudzym kosztem.

W celu złamania łączności Słowian z Prawami i z Jednią sprowadzili na ziemię w ostatnim najkrótszym cyklu czarnym (2000 lat)  wszystkie ekstrema genetyczne i ideologiczne z Hebry – religie, kulty, ideologie, które sprawdziły się w innych
zakątkach wszechświata.

Ziemia ma za zadanie zneutralizować programy manipulacji (wolnej woli) z Hebry – przyczyny i skutki (karmę) całego wszechświata.
Jednia dopuściła by tutaj prawa zostały poddane ostatecznej próbie – konfrontacji z wolną wolą.
Ze ścierania się Mistrzów Skrajności i Mistrzów Zgodności miała się narodzić nowa jakość.
Nie można tego projektu sądzić w kategoriach osobowego dobra i zła.
Warianty zamysłu Jedni formują się pod wpływem decyzji świadomości indywidualnych.

Wszechbyt dopuścił łamanie praw, ponieważ była to jedyna możliwość kontynuowania rozwoju jego Myśli bez niszczenia  dotychczasowego dorobku i wszechświata (Prawo tworzenia).
Dlatego z każdego cyklu ostawało się tylko złote drzewo realizacji (fali czasoprzestrzennej).
Było ono potrzebne do zachowania ciągłości i odrodzenia się życia w nowej epoce.
Jednia nie ingeruje w bieg wydarzeń, nie tworzy wyjątków, ani cudów.
Wszystko co istnieje służy rozwojowi, nauce i wzrastaniu Myśli ludzkiej – szukaniu dla niej doskonałego fizycznego przejawu.

c.d.n…

Reklamy

18 thoughts on “31. Przebudzenie srebrnego węża – Zasada Opieki nad Zamysłem Cz.I.

 1. „Ludzie walczący z systemem kontroli nie zdają sobie sprawy, że rozliczenie go to nie stawianie znowu szubienic… (…) Zniesienie systemu kontroli (religii i władzy) nie spowoduje, że wszyscy nagle staną się świadomi. (…)Kontrolę i strach może zastąpić jedynie samokontrola i świadomość.”

  Zgadzam się z tym w 100 procentach 🙂

  Polubienie

  • „Czytając to, miałam wrażenie, że to moje własne słowa…”

   Wiem Moni o czym mówisz, bo często jest tak również i ze mną – po prostu myślę, że mamy bardzo zbliżone poglądy i wnioski, choć tak różne środowiska miały wpływ na nasze kształtowanie… 😀
   Jakie to wszystko jest dziwne i… piękne 😀

   Polubienie

   • Margo:”po prostu myślę, że mamy bardzo zbliżone poglądy i wnioski, choć tak różne środowiska miały wpływ na nasze kształtowanie…”
    Też mi się tak wydaje 🙂

    Polubienie

 2. Margo kochana, zadziwiasz mnie… Ta wiedza… Nie do końca wszystko jest „spójne” z tym, co przeze mnie przechodzi, ale na przykład to:
  „Wszechbyt dopuścił łamanie praw, ponieważ była to jedyna możliwość kontynuowania rozwoju jego Myśli bez niszczenia dotychczasowego dorobku i wszechświata (Prawo tworzenia).”
  Samo-vite 😀
  Pisałam u siebie: Jednym z najtrudniejszych doświadczeń jest DOŚWIADCZENIE NA SOBIE ŁAMANIA PRAW. Wiem, że to JEDNA Z NAJWAŻNIEJSZYCH LEKCJI w tej czasoprzestrzeni.
  http://tonalinagual.blogspot.com/2012/10/najtrudniejsze-lekcje-do-odrebienia-w.html

  Oczywiście we śnie z Drzewami Życia połączonymi w jeden Kwiat Życia przyszło do mnie, że na jego obu szczytach są srebrne (DUSZA) i złote (DUCH) „czakry” – „sefiry”- płatki:
  http://tonalinagual.blogspot.com/2012/10/drzewa-zycia-i-poznania-i-jego-owoce.html

  Naprawdę sporo jest zbieżności z tym, co do mnie przyszło (według mnie prosto ze Źródła przez Galaktyczne Słońce 😀 ) z tą wiedzą, którą opisujesz. Jednakże nie mam zbytniego „przywiązania” do „słowiańskości|, ponieważ też poznawałam wiele innych kultur… I tam też wiele mądrości ukrytej w prostych symbolach odnalazłam.

  Polubienie

 3. JESTEM: „..poznawałam wiele innych kultur… I tam też wiele mądrości ukrytej w prostych symbolach odnalazłam…”

  I kto to mówi ? 😀 JESTEM, kto jak kto ale Ty najlepiej przecież wiesz – wiedza wszędzie wokół nas się przejawia…, trzeba ją tylko dostrzec 🙂
  Tak mi przyszło… Być może zbyt mocno przywykłaś do innych kultur i obecnie wcieliłaś się w słowiańską by zrównowazyć… może niechęć…, nie wiem …
  Ja z kolei czuję sentyment do Słowian, tak coś mi w duszy gra ale… nie na tyle by włosy z głowy rwać.. 😉 … jak co niektórzy, ostatnio odwiedzajacy ten blog…niestety, 😦

  Polubienie

 4. „JESTEM, kto jak kto ale Ty najlepiej przecież wiesz – wiedza wszędzie wokół nas się przejawia…, trzeba ją tylko dostrzec :-D”

  Dokładnie.

  „Tak mi przyszło… Być może zbyt mocno przywykłaś do innych kultur i obecnie wcieliłaś się w słowiańską by zrównowazyć… może niechęć…, nie wiem …
  Ja z kolei czuję sentyment do Słowian, tak coś mi w duszy gra ale… nie na tyle by włosy z głowy rwać.. … jak co niektórzy, ostatnio odwiedzajacy ten blog…niestety, „

  Chyba nie przywykłam zbyt mocno do innych kultur. Poszukiwałam natomiast wspólnych „korzeni” w wielu. „Dusza moja” jest po sporej części słowiańska 😀 Moi przodkowie to `polskie plemię’ 😀 Rozpoznałam niektóre piękne tradycje słowiańskie także. Ale staram się utrzymywać moje włosy w ich naturalnym „porządku” 😀

  Polubienie

 5. Ciekawostka:
  Staro chińska rycina:

  wąż z głową kobiety… podwójna Istota. „Ocięcie głowy” – rozdzielenia… głowa w tym przypadku zostaje „jajem”, a wąż „plemnikiem”. Ale ten Wąż – kobiecy w Raju…

  Staro – chrześcijańska rycina

  A tu Jahwe, który jest Wężem okalający ludzi… (jego głowa na dole kolumny po prawej)

  Gnostycy tego wężo-lwa

  nazywają CHNOUBIS lub KANOBIS i mówią, że był opiekunem 12.kątowej piramidy otaczającej Ziemię.

  Enki jako Wąż:

  A tu Budda siedzący na wężu

  🐉 🙂

  Polubienie

 6. „..Jahwe jest wężem, który otacza proroków..”

  Dziekuję JESTEM 🙂 ale… jakoś do mnie to nie przemawia…
  A właściwie to przemawia ale.. dość specyficznie…, jakoś tak… hmmm.., po prostu wyczuwam tutaj fałsz…

  Bardziej koresponduje ze mną to zdanie:
  Cyt.”.. Ouroboros, symbol węża pochłaniającego swój własny ogon, to ezoteryczny symbol gatunku formującego pola czasoprzestrzeni w celu nakierowania swoich wcześniejszych inkarnacji, tak aby gatunek wyewoluował do poznania siebie jako Jedno..”
  W tym powyższym zdaniu jest mowa o ludzkości, o całości ludzkości mającej za zadanie pojąć, zrozumieć i odzwierciedlić fakt, że wszyscy tworzymy Jedność, że pomimo całej naszej wspaniałej różnorodności, każdy z nas z osobna tworzy jeden całościowy kolektyw…, że cała nasza zewnętrzna warstwa osobowości jest tylko wierzchnim naskórkiem Całości… 😛 i wąż Ouroboros właśnie TO symbolizuje 😀
  Jeśli zrozumiemy ten fakt, to… znikną automatycznie wszelkie podziały nas różniące, bo kto będzie chciał skrzywdzić siebie ?
  Pozdrawiam ciepło 🙂

  Polubienie

 7. „Dziekuję JESTEM ale… jakoś do mnie to nie przemawia…
  A właściwie to przemawia ale.. dość specyficznie…, jakoś tak… hmmm.., po prostu wyczuwam tutaj fałsz…”

  Też tak czuję. I cieszę się, że nie jestem w tym „osamotniona”. Bardzo mi się to wydało dziwne.
  „Cyt.”.. Ouroboros, symbol węża pochłaniającego swój własny ogon, to ezoteryczny symbol gatunku formującego pola czasoprzestrzeni w celu nakierowania swoich wcześniejszych inkarnacji, tak aby gatunek wyewoluował do poznania siebie jako Jedno…”

  W tym powyższym zdaniu jest mowa o ludzkości, o całości ludzkości mającej za zadanie pojąć, zrozumieć i odzwierciedlić fakt, że wszyscy tworzymy Jedność, że pomimo całej naszej wspaniałej różnorodności, każdy z nas z osobna tworzy jeden całościowy kolektyw…,

  Ja przyznaję, że wciąż mam jakieś dziwne odczucia co do symbolu węża Ouroboros… Wąż zjadający swój własny ogon jako symbol jedności… Nie wiem, o co chodzi, ale dla mnie to wciąż zagadka. 😀

  Bez względu jednak na to, co symbolizuje wąż Ouroboros, zgadzam się z Tobą, w pełni, że wszyscy tworzymy Jedność, że pomimo całej naszej wspaniałej różnorodności, każdy z nas z osobna tworzy jeden całościowy kolektyw…, że cała nasza zewnętrzna warstwa osobowości jest tylko wierzchnim naskórkiem Całości…

  Serdeczności moc przesyłam
  🌻

  Polubienie

 8. :..Ouroboros, … Wąż zjadający swój własny ogon jako symbol jedności…
  Nie wiem, o co chodzi, ale dla mnie to wciąż zagadka…”

  Zgadza się – zagadka 🙂 Ale…
  Ouroboros zjadający swój ogon tworzy KOŁO, czyli coś bez początku i bez końca – a więc … Całość… 😀 tak mi się zdaje 🙂

  Polubienie

 9. Mama Tika: „..niektóre zdjęcia umieszczane na Wiki są – niestety – objęte prawami autorskimi…”

  No tak, masz rację, chyba o tym nie pomyślałam 😉 Ale z drugiej strony – jeśli już mówić o prawach autorskich to tylko Michał Anioł miał by prawo się o nie upominać 😉

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s