39. ALFA I OMEGA – ENERGIA MIŁOŚCI c.d…

NIESKONCZONOSC

Dwie elipsy ( „oczodoły” ) tworzą także symbol nieskończoności – budowa całości.

F-UPADEK KRZYŻA KOLUMNA
Krzyż i kolumna to znaki podziału jednej fali łączącej na początku dwa aspekty całości:  materialny i antymaterialny (dodatni i ujemny).

Przez podział powstały dwa podstawowe rodzaje, aspekty energii Miłości: Miłość Bezinteresowna i Miłość Własna.

ALFA – Miłość ogarniająca wszystko – Opieka, Inspiracja i Ochrona.
Aspekt żeński, antymaterialny  tego co istnieje, spolaryzowany ujemnie, srebro).

ALFA – w hebrajskim litera ALEF, to anagram słowa FALA.

ALFA I OMEGA

OMEGA – (OM- sylaba, mantra oznaczająca ciągłość, pomnażanie EGO- cząstki) -miłość własna – kocha siebie samego,  pomnaża siebie. Aspekt męski, materialny (spolaryzowany dodatnio, Złoto), tego co istnieje.

Poniżej symbolu ósemki (na wysokości organu węchu) znajdują się postacie Chrystusa i Marii.

F-JEZUS I MARIA

Zapach to prawo hierarchii.
Znak, że Ci dwoje przywrócą hierarchię znaczeń, zdarzeń i ludzi.

Jezus jednym gestem (symbolizującym falę krótką i prąd zmienny) odżegnuje się od przeszłości, rozlicza hierarchię bogów.

Cytrynowa poświata za nim oznacza, że pogodził się sam ze sobą przez wybaczenie.

Każdy człowiek wchodząc w nowe musi rozliczyć się z przeszłością (tego ciała i wszystkich poprzednich), ujawnić całą zawartość podświadomości.
Nagość postaci symbolizuje, że nie mają one nic do ukrycia.

Maria ma skrzyżowane ręce i tym gestem przebacza Ablowi jego manipulacje jeśli – znajdzie w sobie prawa.

Skrzyżowane ręce to symbol pobudzenia zasady nadprzewodnictwa, która indukuje prąd stały z fal długich.

W diagramie E=mc2 między Alfą i Omegą znajduje się Sigma i Beta.
Jest to strefa (skrzyżowania) dwóch podstawowych rodzajów energii miłości – niesionych przez falę srebrną i złotą.

Sigma wprowadza fale srebrną, a Beta falę złotą w ruch sinusoidalny.

sinusoida
Dwie fale sinusoidalne tworzą promieniowanie o kształcie sześcianu.

Sześcian Idei, czyli Zamysł zawiera energię (plazmę) potrzebną do zbudowania formy lub działania.

Sigma i Beta wyznaczają proporcje między miłością bezinteresowną i miłością własną.

Równowagę między miłością bezinteresowną i egoizmem zburzył pierwiastek wolnej woli.
Miłość przekształciła się w prawo własności do drugiej osoby, grupy ludzi, kraju, narodu, Boga…

Przeciwny biegun to ofiara z siebie w imię  idei, co też nie jest zgodne z prawami.

Ze skrzyżowania tych dwóch energii powstała sztuczna idea miłości – kochaj wszystko lub moje.

Większość  ludzi praktykuje to ograniczając uczucie do rodziny, znajomych. 

Dawanie (ALFA) i branie (OMEGA) zostało sprowadzone do zysku i straty, walki w obronie racji i własności.

Nie ma wymiany – wartości, myśli, doświadczenia między ludźmi.

Jeśli jedna strona zyskuje na transakcji, to druga musi stracić – energię w emocjach, środkach…

Symbolem tego typu relacji są wyciągnięte przed siebie ręce lub jedna ręka na powitanie.

Lewa ręka bierze, prawa daje  ale też…  narzuca zdanie, rację i zawsze korzysta silniejszy.

Jezus powiedział:  ” Niech nie wie prawica co czyni lewica „

Dzieje się tak z powodu wzbudzania prądu zmiennego, działającego na zasadzie akcji – reakcji.

W dyskusji energię zbiera ten, który kończy zdanie.

Maria na fresku pokazuje stary słowiański znak X.

SLEŻA

Wyciągnij ręce przed siebie, skrzyżuj i złącz z drugim w ósemkę, nadprzewodnictwo wzbudzając…

Gest ten znaczy- wybaczam i zgoda.

Gdy sobie lub bratu wybaczysz, lewą rękę uwalniasz z balastu, prawą rękę wyciągasz do zgody i płynie prąd stały – co nie powoduje ubytków energii z emocji.

Nadchodzą czasy, gdy ludzie będą się gryźć coraz zajadlej i nikt nie da drugiemu wybaczenia. Przetrwają ludzie, którzy będą potrafili wybaczyć sobie i bratu.
Chrystus symbolizuje nację hebrajską – Mistrzów Skrajności, którym przewodził na Hebrze. Również hebrajskie świadomości w ciałach ziemskich będących efektem krzyżówki genów słowiańsko-hebrajskich.

Maria uosabia plemiona Słowian w ciałach ziemskich będących efektem krzyżówki genów słowiańsko- hebrajskich.

Gest Marii ma znaczenie uniwersalne – odnosi się do Hebrajczyków,  mężczyzn.

Gest Chrystusa oznacza także reakcję hebrajczyków  i mężczyzn na partnerską współpracę z kobietami i Słowianami.
Jednostki żyjące dotąd cudzym kosztem postrzegają współpracę  i partnerstwo jako zagrożenie swojej dotychczasowej pozycji.

Tak reagują np. mężczyźni na samodzielne kobiety.
Maria i Chrystus to zaszyfrowany nowy wzorzec pierwiastka Alfy  i Omegi – mężczyzny i kobiety, Słowian i Hebrajczyków pogodzonych ze sobą.

W nowym wzorcu srebra i złota nie ma nikogo pierwszego – mężczyzna i kobieta współpracują dopełniając się w inspirowaniu idei i jej realizacji.

FRESK SKÓRA

Chrystus wraz z postacią św. Bartłomieja zrzucającego skórę (w którym rozpoznano autoportret Michała Anioła) oraz postacią św. Wawrzyńca z rusztem ( a tak naprawdę z drabiną) tworzą trójcę…

Chrystus to Zasada Opieki nad tym co się Tworzy. 
Maria obok ucieleśnia Zasadę Harmonii Tworzenia – różne, ale równoważne. 
Św. Wawrzyniec (po lewej) symbolizuje Zasadę gromadzenia  i pomnażania Wiedzy (dlatego drabina jako symbol rozwoju) – fala srebrna. 
Św. Bartłomiej (po prawej) symbolizuje Zasadę podziału środków i narzędzi tworzenia- oraz tworzenie przez podział.

Jest to także symbol reinkarnacji. Chrystus to świadomość zewnętrzna, a Maria symbolizuje Monadę i Zamysł.
Św. Wawrzyniec ucieleśnia programator, a kobieta za jego plecami przypomina, że nośnikiem 12 praw jest pierwiastek kobiecy.

Św. Bartłomiej symbolizuje genotyp – środki realizacji w postaci cech i talentów.

Jeżeli osobowość blokuje rozwój narzędzi ludzkich (ciała i duszy) to stają się one nie przydatne dla zamysłu, ponieważ nie przejawiają wiedzy wewnętrznej (świadomości) i predyspozycji ciała (talentów) oraz 12 praw (programator).

Wtedy świadomość przenosi się w inne –  lepiej nadające się do realizacji zamysłu narzędzia.

Symbolizuje to zrzucana skóra w lewym ręku św. Bartłomieja, w prawym ręku trzyma srebrną nić świadomości wewnętrznej wcielającą się w następne ciało (Chrystus).
Nad „oczami” są kolejne dwie elipsy – wzrok wewnętrzny, jasnowidzenie.

W nich dwie sceny z przyszłości.

SREBRNY WĄŻ ABEL W TURBANIE

Przebudzenie srebrnego węża i Abl wstający z łoża.

Wąż symbolizuje ruch falowy energii.

Zaprogramowani przez religię i autorytety jesteśmy ślepi na falową naturę otaczającego nas świata.

Religia zaprzecza, że we wszystkim co żyje –  bije puls energii, a nauka ograniczyła energetyczną budowę życia do poziomu cząsteczkowego.

Na wysokości ust (na chmurze) widać dwie grupy trębaczy obwieszczające koniec starego i początek nowego…

FRESK TRĘBACZE

Usta to smak- energia karminowa, Prawo umiarkowania, także prawda i jej (nad)interpretacja.

Trębacze budzą ludzi głosząc prawdę.

Symbolizują oni energię hiperdźwięku- słowa.

Trębacze pobudzają za pomocą słowa-myśli hiperdźwiękowe fale- ci lewej falę złotą, a z prawej- falę srebrną.

Fala złota ma cechy prądu zmiennego (spółgłoski)- impulsy wolnej woli, wzbudzające emocje, podziały i konflikty.

Fala srebrna ma cechy prądu stałego (samogłoski) łącząca ludzi we współpracy, współdzieleniu się wiedzą…

Armagedon znaczy również, że te dwie grupy walczą o swoją interpretację prawdy.

Dziś to głównie media są polem walki o prawdę.

Słowem można zdobyć władzę narzucając własną wersję wydarzeń.

Ten kto będzie umiał wybaczyć drugiej stronie sporu – wyjdzie z tej walki bez szwanku, bo nie ma tu zwycięzców, nikt nie ma racji.

Trębacze (po lewej stronie) z wybałuszonymi oczami i wydętymi policzkami pokazują panujący bełkot i pustosłowie.

Ten co potrafi ważyć słowa ma wielką moc i nie trwoni energii na marne.

Czas jak struna napięty – ci z lewej walczą jak ślepcy mocarni do samego końca próbując narzucić własną wersję przeszłości, teraźniejszości i przyszłości.

Dlatego zmiany na lepsze następują zawsze w ostatniej chwili…

W tej epoce następuje oczyszczenie podświadomości – uzewnętrznienie wszystkich sztucznych idei w niej zapisanych.

Ludzie nie przygotowani do procesu,  za wszelką cenę chcą poinformować świat o swojej interpretacji rzeczywistości – narzucić ją, zebrać wokół siebie zwolenników

Media,  w tym także Internet pozwalają się łączyć i komunikować, ujawnić i rozładować energię sztucznych idei bytu człowieka.

Czterech trębaczy jak cztery sylaby składające się na słowo – energię.

Grupa po lewej i po prawej stronie liczy po 5 postaci.

Pięć samogłosek (IUAOE) po prawej to wzorzec współpracy słowiańsko- hebrajskiej w EUROPIE, a czterech trębaczy po lewej to EURO- dominacja wolnej woli.

Nowa księga zamysłu trzymana zgodnie przez kobietę i mężczyznę nadejdzie, gdy świat pozna manipulacje bogów i ich ziemskich przedstawicieli.

Po lewej stronie Gotlieb trzyma księgą zamysłu lewą ręką nad prawą.

F-UPADEK KRZYŻA

Lewa ręka to symbol brania, a prawa ręka dawania.

Fryzura ze złota oznacza, że on jest z hierarchii diagramu realizacji – fali (czasoprzestrzennej) płynącej pionowo.

Gest mówi, że zabiera ludziom energię zamiast ją rozsiewać i inspirować.

Po prawej stronie Maria i mężczyzna trzymają księgę inaczej niż Gottlieb – to symbol Zamysłu nowej epoki.

Oni razem ustanawiają nowy diagram wiedzy i realizacji.

Sposób trzymania przez nich księgi – nałożenie rąk- symbolizuje harmonię dawania i brania, inspiracji i realizacji.
Nad Marią znajduje się druga kobieta- to nadświadomość powtarza jej gest – uczy i zmusza ciało na dole do pracy nad sobą...

Na fresku są cztery żywioły.

Górna część Sądu Ostatecznego rozgrywa się w powietrzu.

Symbolizuje on świadomość (świat myśli ludzkiej) – tylko z lotu ptaka można ogarnąć całość.

Sceny rozgrywające się powietrzu to m.in. upadek krzyża, który jest również symbolem katastrofy lotniczej.
Prawa strona tej części fresku -świadomość zmysłowa reprezentuje pierwiastek męski.

Lewa strona to świadomość wewnętrzna – wiele tam postaci kobiecych.

lewa strona fresku

Ziemia na samym dole fresku wyobraża energie cielesne, materie i związane z nimi kataklizmy- trzęsienia ziemi. ..

Po prawej stronie na dole jest żywioł wody i ognia- to sfera duszy
i zbiornika pamięci człowieka.

F- POTOP 3

Poniżej postaci Mesjasza starzec Abl trzyma w ręce ludzką skórę.

Srebrną nić świadomości wyciąga w kierunku młodzieńca.

Jest to alegoria reinkarnacji i połączenia duszy Jezusa ze świadomością Chrystusa.

Zrzucona skóra (jak wężowa) to także symbol odnawiania się komórek.

Obok świadomość Abla trzyma rękę na drabinie kodu genetycznego – za wiedzą złotej siostry stojącej za nim.

Oni grali na kodzie DNA – wprowadzając dodatkowy ruch ósemkowy kundabufor między dwoma helisami. Zaburzyli replikację DNA i odnawianie komórek.

Ruch ósemkowy Omegi ukazany na Sądzie Ostatecznym (w dolnej części- żywioł wody i ognia) łączy ze sobą dwa procesy – Zasadę zbierania i pomnażania Wiedzy z Zasadą podziału środków.

Pierwszy uwalnia energię mentalną z form (ciał i dusz) nabrzmiałych doświadczeniem. Energia – informacja pomnaża istniejącą wiedzę.

Jeśli ludzie nie chcieli wyciągać wniosków za życia, to po śmierci ich energia zasili nowy proces.
Drugi proces to rozpad (podział) dusz i zbiorników pamięci na trzy podstawowe energie plazmy (+,-,0) służące do tworzenia nowych form.

Na fresku opisany w prawym dolnym kwadracie – żywioł wody i ognia.

W łodzi stoi Charon – istota z kosmosu – przewodnik dusz zmarłych.

Spycha tłoczące się dusze ludzkie do wody.  haron

Woda na fresku symbolizuje dusze i wiedzę uzyskiwaną z doświadczeń.

Ludzie ci nie znali litości za życia na ziemi i dlatego teraz spychani są w ogień – symbol rozpadu energii duszy i ciała na cząsteczki plazmy.

Jest inaczej niż twierdzi religia – dusze są śmiertelne i nikt jednym skinieniem ręki nie odpuszcza grzechów.

Wiele dusz przez kolejne wcielenia nie chciało się uczyć i rozwijać na Ziemi – planecie skupiającej wszystkie skrajności z całego  wszechświata.

Na Sądzie Ostatecznym te narzędzia ludzkie rozpadną się na 3 podstawowe cząstki energii (plazmę) – potem powstaną z nich nowe istoty.

Ogień to emocje, a także kataklizmy- wybuchy wulkanów, pożary itp.

Po prawej stronie Jezusa grupa z narzędziami tortur rozlicza ciała
i dusze.

Jest tam łucznik bez łuku, który symbolizuje energie niematerialne.

Jeśli znajdzie w człowieku fałsz to ugodzi go prosto w serce.

prawda strona fresku

Tajemnicą Sądu Ostatecznego jest fakt, że każdy sam się rozlicza ze sobą – czyni to jego nadświadomość.

Polega to na poznaniu siebie – uwolnieniu całej zawartości podświadomości – dobra i zła z poprzednich wcieleń.

Rozliczenie i oczyszczenie symbolizowane są  przez nagość postaci na Sądzie Ostatecznym.

W nową epokę wejdą tylko ludzie nie mający nic do ukrycia przed sobą i innymi.

Św. Piotr trzyma w rękach wyłamane Klucze do Bram Niebios….  Jakby zwracał się z pytaniem –  na co ma klucze (do tajemnic) zamienić ?

Otwarcie bram niebios to złamanie biblijnych pieczęci tajemnic  i wyjawienie prawdy o ludzkiej egzystencji.

Św. Piotr to również Benedykt XVI abdykujący na skutek ujawnienia prawdy o ludzkiej egzystencji zaszyfrowanej w Kaplicy Sykstyńskiej.
Wyłamane klucze wyglądają jak lufy karabinów, co może oznaczać walkę o władzę w łonie Watykanu.
Po lewej stronie Jezusa są ludzie co przeszli przez ucho igielne (144.tys rasy białej).

Ludzie do przetrwania (dobre dusze) na czas największych kataklizmów na ziemi będą ewakuowani na przystosowane do ich wibracji planety. Gdzie z pomocą braci z kosmosu będą leczone ciała i dusze.

Wskazówką jest usytuowanie tej grupy w chmurach. Ewakuacje odbywały się pod koniec każdej epoki ziemskiej – symbolem jest Arka Noego- czyli statek kosmiczny ukazany na fresku Pijaństwo Noego na sklepieniu Kaplicy Sykstyńskiej.

Ludzie powrócą na Ziemię, kiedy zostanie ona oczyszczona i wyrównane będą wszelkie skrajności energetyczne i materialne.

Naturalne kataklizmy oczyszczą Ziemię z nadmiaru materii – produktów obecności ludzi w ostatniej 7 epoce materialnej od upadku Atlantydy.

Jednostki, które mają szansę przetrwać będą otrzymywać informację w snach i przekazach pozazmysłowych na temat dokładnych dat i miejsc ewakuacji.

Ci ludzie są nadzy, to wskazówka, że trzeba będzie zostawić za sobą cała materię- tzw. dorobek życia do niczego nieprzydatny w nowej epoce.

Proces ewakuacji będzie odbywał się pod opieką ziemskich świadomości przejawionych współpracujących z braćmi z kosmosu.
Obok trębaczy epoki,  ludzie w chmurach próbują wspiąć się do grupy co przeszła przez ucho igielne.

Ściągają ich na Ziemie siły diabelskie. Nie są to jednak demony, tylko dusze z innych światów.

F- LUDZIE Z ROGAMI

Proces rozliczenia cyklu materialnego zapoczątkowany na Ziemi przyciąga byty z całego wszechświata.

Wiele z nich potrafi żyć tylko kosztem cudzej energii.
Po prawej stronie na dole widać skrawek ziemi – symbol energii cielesnej, materialnej.
Postacie wstają z grobów, niektóre próbują się skryć pod kamieniami, ale nie ma przed Sądem ucieczki.

Inni ściągani są w dół przez byty niematerialne wzbudzające lęk i rozterki.

Jest to jedna z tajemnic ukrywanych przez kościół.

Człowiek nie żyje jeden raz na ziemi – dusze wcielają się w kolejne ciała szukając drogi do Źródła.

Najprostszy  sposób nauki przejawia się przez ciągłą zmianę punktu odniesienia w materii i nowe doświadczenia.

Przypadki opętania  są dowodem nie tylko na istnienie szatana – ale również  na wędrówkę dusz.
Byty niematerialne, duchy (zbiory wiedzy) wnikają w strukturę energetyczną człowieka. Często uaktywniają wbrew jego woli nadzmysły- moce parapsychiczne interpretowane przez religię jako sprawka szatana.

Człowiek bez silnej indywidualnej duszy – własnych wniosków, utożsamiający się z ideologią lub wiarą może im ulec.

Po prawej stronie Sądu Ostatecznego są sceny ukazujące historię zawiłych relacji łączących członków pierwszej rodziny.

Amma raz była siostrą Abla, by w innym wcieleniu stać się jego żoną i matką ich dzieci.

Postać z krzyżem pojawia się na prawym skraju fresku jako symbol poznania skutków swoich manipulacji.

prawda strona fresku

Bogowie Stwórcy  nie znali smaku życia – teraz muszą doświadczyć na Ziemi dobra i zła.
Po lewej stronie Sądu Ostatecznego jest ukazana historia manipulacji kobietami w srebrnym i złotym aspekcie…

lewa strona fresku
Widać dwie siostry – Złotą  i Srebrną, które przez wieki chciano rozdzielić..

Ciekawostki…

Każdy człowiek wchodząc w nowe musi rozliczyć się z przeszłością (tego ciała i wszystkich poprzednich), ujawnić całą zawartość podświadomości

Przetrwają ludzie, którzy będą potrafili wybaczyć sobie i bratu…  ”

– Jak wiele człowiek, każdy z nas – jest w stanie wybaczyć ?

Czy są jakieś granice wybaczenia ?

Cyt. „..

Dawno temu był Lud stworzony prze bogów do bardzo ciężkiej pracy pod ziemią. Matka jego była „smoczyca” Lili (Lilia; biała lilia – symbol czystości); ojcem był Anu Eli. Lud ten w książkach zwie sie więc LuluAmelu zupełnie niepoprawnie, bo imię jego jest LiliAnuEli (zrodzeni z Lili i Boga Eli).  Lili-Anieli to skrót od Lili-AnuEli; słowo Anioł, Aniela (czysty; wzniosły  <— bo tak Bogowie ich uraczali swą łaskawością) jest bezpośrednio od tego słowa.

Lud ten miał zawsze za liderke pleć zeńską i czcił zmienną Lunę. Cechowała go jednak niepomierna inteligencja i zdolność do uczenia się, co przeszkadzało Bogom w używaniu ich do morderczej pracy w kopalniach. Lud ten zbyt szybko się usamodzielniał i potrzeba było stworzyć „nową rasę”; bardziej głupią i korną (podatną emocjonalnie).

Było tak, że Lilia posłuszna była swemu Panu, ale to się skończyło.

Lud poszedł za zwą Panią, zaś Eli przeklął Anioły (de facto rogatych ludzi rasy LiliAnuEli; znacie te rogi, miał je zarówno Zeus, jak Mojżesz, jak wielu innych przewodników ludzi).

Kiedyś wywyższany za swe boskie pochodzenie i umiejętności; obdarowywany przywilejami, brany pod pióro Lud AnuEli z dnia na dzień został postawiony twarzą w twarz ze swoimi „następcami”, czyli rasą ArYa.

Na początku uczyli nas, byli nam starszymi braćmi. Mieli jednak coraz mniej łaski w oczach Panów.

Któregoś dnia Arya otrzymali polecenie przyprowadzenia na postronkach Ludu AnuEli i poderżnięcia im gardeł. I tak się stało. Miliony niewinnych dało życie za kaprys Bogów.

Po prostu stali się zbędni.  Ich serca nigdy nie zrozumiały „dlaczego”…

Po tym fakcie Lilith i jej lud uciekli na bagna południowe; reszta zaś schronila się w podziemiach, tunelach i starych kopalniach, które sama tysiące lat budowała dla swych Panów.

Na pamiątkę tego zdarzenia każde dziecko Ludu AnuEli od kołyski ma śpiewaną kołysankę, by nigdy nie zapomniało o „łasce” Bogów. Kołysanke tą znamy jako starosłowiańskie jodłowanie (ono nie jest niemieckie) – to była ostatnia rzecz jaką Lud AnuEli nas nauczył; niejako widząc swój koniec…

Eli, Eli, Eli ma, Eli ma, Eli ma;

Eli Lili, Lili ma, Lili ma, Lili ma;

Eli, Eli, ma Eli, lem-a’h sabahtani…….

Znacie to?  Melodię i słowa znacie na pewno: przechowała sie w kulturze naszych Górali i przez długi czas Kosciół zabraniał tego spiewać w Swieta. Dość niedawno Górale wygrali i w Święta słyszycie pewną melodię śpiewaną nad kołyską dzieciątka.

To właśnie mówił Jezus (wyznawca wiary nie-żydowskiej; wiary zrodzonej na ziemi Persów): Panie, Panie, Panie mój …czemuś NAS opuścił.

sabahtani (s’Abba’ ah t’ Anu) = pozbawiony ojca.  To tyle w prezencie od Lema…”

OZDOBA2

By wybaczyć – Nigdy nie jest zbyt wcześnie.
By wybaczyć – Nigdy nie jest zbyt późno.

Ile potrzeba na to Czasu?  To zależy od ciebie.

Jeśli uznasz, że to nigdy nie nastąpi, to tak się stanie.

Jeśli uznasz, że potrwa to sześć miesięcy, tyle ci to zajmie.

Jeśli uznasz, że potrzebujesz sekundy, wystarczy sekunda.

Całym sercem wierzę, że pokój nastąpi na świecie,
Kiedy każdy z nas zacznie wybaczać
Wszystko wszystkim i sobie...

*                 *                   *

Fale związane z cząstkami materii nazywamy falami de Broglie’a. 
Mikrocząstki naszego świata raz zachowują się jak cząstki, a innym razem ujawniają swoje właściwości falowe.
Nie są więc ani cząstkami, ani falami. Są jednym i drugim równocześnie.

http://sciaga.onet.pl/12581,60,163,,1,22648,sciaga.html

Więcej na temat fal… http://www.iwiedza.net/wiedza/134.html

Reklamy

2 thoughts on “39. ALFA I OMEGA – ENERGIA MIŁOŚCI c.d…

 1. „Nikt jednym skinieniem ręki nie odpuszcza grzechów.” W podobnym tonie, lecz na temat oświecenia, wypowiada się Dalajlama: Nie istnieje natychmiastowe oświecenie, a osiąganie stanu oświecenia jest procesem czasochłonnym wymagającym wewnętrznej dyscypliny i cierpliwości. Wędrówka ścieżką samodoskonalenia jest żmudna i wymaga długotrwałego zaangażowania.
  A tak a propos inkarnacji, z najnowszych badań wynika, że aż 30% Polaków wierzy w reinkarnację.
  Biorąc pod uwagę fakt, że Polska to kraj, w którym według oficjalnych danych ponad 95% wyznaje katolicyzm, to dość sporo.

  Polubienie

 2. „nikt jednym skinieniem ręki nie odpuszcza grzechów…”

  Właśnie… tylko jak widać… trudno jest nam to pojąć…
  Głupota naszych przekonań i bezmyślne wyznawanie wprowadzonych programów doprowadziła do tego, że nie mieści się nam to w mózgownicach, uważamy, że powiemy księdzu cośmy nabroili, zapłacimy odpowiednią sumkę na tacę i… sprawa zostanie załatwiona… a my od nowa z „czystym kontem” możemy nadal broić…
  Pomimo, że przez całe moje życie kierowałam się intuicją i z logiką byłam „na bakier”, to nawet mi wydał się ten pogląd zupełnie nielogiczny…

  „..aż 30% Polaków wierzy w reinkarnację…”
  Prawdę powiedziawszy Moni, to w moim najbliższym otoczeniu nie jestem w stanie odnaleźć choćby 0,5 %, tak więc – jak widać – jestem zupełnie osamotniona w moich osobistych poglądach a poruszane sporadydycznie przeze mnie kwestie nt. kwitowane są… w najlepszym razie.. „znaczącymi” uśmieszkami .. 😉 Czasem napływają do mojego umysłu myśli, w których wyraźnie słyszę zdania typu:
  dziwoląg… 😀
  Przestało mi to już jednak przeszkadzać w czymkolwiek i poprostu nie rozmawiamy na „te tematy”…

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s