41. Stare i Nowe Rodziny

Poniżej krótkie przypomnienie informacji dotyczących Klucza Życia…

ANGH

Klucz Życia można czytać na wielu płaszczyznach:

– Konstrukcji energetycznej i dźwiękowej człowieka, planety, wszechświata- świadomości, zamysłu, duszy i ciała…

– Konstrukcji 3 Zasad Bytu Jedni nieskończonej.

– Tworzenia i rozpadu cząstek elementarnych materii i energii.

– Wagi Sprawiedliwości – narzędzia pracy nad sobą.

– Elektromagnetycznego pola życia.

– Kamertonu -dźwiękowej budowy życia – informacje jak za pomocą dźwięków tworzyć – dzielić i łączyć cząstki energii i materii.

– Replikacji DNA i powstawania oraz destrukcji komórek.

– Przepisu na tworzenie myślą i słowem form materii i energii za pomocą odpowiednich proporcji głosek, myśli i symboli.

– Stwarzania i destrukcji wszechświata i człowieka.

Pętelka w Kluczu oznacza, że świadomość (jedna z 12 Fal Jedni) przejawia się przez narzędzia – ciało i duszę.
Po śmierci opuszcza ciało, inkarnuje się w nowej formie.

Część świadomości zwana nadświadomością, lub Atmanem jest wieczna, stanowi część promienia czasoprzestrzennego Kuli wszechświata.

Klucz Życia to żywa waga kosmicznej sprawiedliwości.

Nasza nadświadomość jest sędzią i nauczycielem – dosłownie zsyła nam doświadczenia w zależności od tego jak ważymy swoje życie – na co stawiamy

Podstawowe cząsteczki materialne i antymaterialne powstają z rozpadu form, które wyczerpały już swoją energię  – powód zaistnienia.

FALE I CZĄSTKI............ 

Następnie cząsteczki służą do tworzenia nowych form.

Obieg czyli suma wszystkich energii i cząsteczek jest stała.

Rodziny żyjące w skrajnościach i nowe rodziny …

Na lewej i prawej ścianie poniżej postaci Proroków i Sybilli znajdują się rodziny w elipsach.
A nad nimi rodziny w trójkątach.

W elipsach są rodziny odchodzącej epoki żyjące wśród skrajności dobra i zła.
Mężowe i żony zwróceni do siebie plecami.

F-ŁUK2   F-ŁUKI0
Mężczyzna przyjmuje pozę filozofa,  poety oderwanego od rzeczywistości.
Kobiety smutnie patrzą w lusterko lub samotnie hołubią dzieci.

Lusterko jest symbolem złamania prawa odbicia, zagubienia funkcji jaką spełnia partner – partnerka.
Na innym fresku mąż wpatruje się w kostur mający jego profil.

WYGN.Z RAJU SMUTNI
Zakochany we własnym intelekcie nie pyta kobiety, którędy droga. .
F-ŁUK4

Powyżej w trójkątach – rodziny nauczycieli.
Trójkąt to zgodne współistnienie męża, żony dzieci.
Zwróceni do siebie twarzami razem opiekują się dziećmi.
Nauczyciele przekazują dzieciom wnioski i prawa.

Rodziny w trójkątach są jak klin co w stary porządek się wbije.
F- RODZINA

Trójkąt to także budowa Istoty Wszechświata – jedność trzech stanów w człowieku: Mężczyzny, Kobiety i Dziecka.

Mężczyzna jest opieką, działaniem.

Kobieta wskazuje kierunek, jest matką kosmosu.

Dziecko to radosna zabawa, a także symbol nauki i wrastania.

TROJKAT

Razem symbolizują przywrócenie budowy magnesu, która powoduje, że to co jest tworzone jest zarazem różne i dopełniające się. 
Jest to klin co w stary porządek się wbije.

RODZINA

Słowo KABAŁA (KABALAH) w językach słowiańskich możemy odczytać jeśli B potraktujemy jak rosyjskie W.
KAWAŁ-a to wiedza o częściach całości…, dzieleniu i łączeniu elementów budowy energetycznej każdej żywej całości, istoty.

cabala1

Kabała nie jest mistyczną nauką, jak twierdzą Żydzi.
Do swoich celów wykorzystali oni drzewo poznania dobra i zła (diagram realizacji) w zniekształconej 10 – elementowej wersji.

KABAL2
Diagramy kabały to instrukcje obsługi narzędzi ludzkich podobne do schematów elektrycznych.

Epoka kiedy Kabała była wiedzą tajemną dostępną dla wybranych kończy się 😀  😀

W Wikipedii czytamy:
Drzewo Życia posiada trzy równoległe kolumny:
* prawą – męską, odpowiadającą zasadzie Chesed;
* lewą – żeńską, odpowiadającą zasadzie Din;
* środkową, która jest ścieżką równowagi i harmonii.

Prowadzą one do Malchut, które oznacza obecność Boga w świecie.

Drzewo Życia jest mistycznym organizmem, który odpowiada całości bytu. Według kabały kolejne sefiry przejmują światło wyższej boskiej emanacji i przesyłają je niżej za pomocą dwudziestu dwóch ścieżek spinających całe Drzewo.

Najniższa z nich odbija blask i posyła go w górę.
Czasami pojawia się jedenasta sefira – Daat (Wiedza, hebr. דעת) – jest ona niezależną emanacją, mediuje między Chochmą i Biną.

Oznacza ona wiedzę tajemną – gnozę”

Bardzo często Drzewo Życia przedstawia się jako składające się z 10 sefir od Malkuth (Królestwo) do Kether (Korona). Jest w nim jednak jeszcze jedenasta sefira, czyli DAATH – sefira wiedzy.

Jest to według Wintera geometryczna ilustracja systemu rozwoju świadomości, opierającego się na „zagnieżdżonych” w sobie czworościanie, sześcianie i dwunastościanie.

Pamiętajmy jednak, że znamy najczęściej obraz Drzewa Życia rysowany na płaszczyźnie, który jest cieniem tej trójwymiarowej konstrukcji – jest jej odpowiednikiem na płaszczyźnie.

Dlaczego 22 ścieżki spinają Drzewo Życia?
Ano dlatego, że alfabet hebrajski ma 22 litery 😉

Te 22 litery można wygenerować przy pomocy torusa i złotej spirali według osi symetrii czworościanu.

Święta geometria jest wiedzą o budowie Stworzenia… Przypomnę jak powstają te litery:

Litery alfabetów powstają dzięki zmianie położenia „złotej spirali” umieszczonej na torusie, który przechyla się w sposób wyznaczony przez osie symetrii brył platońskich.

[Hebrajski i sanskryt wyznaczają osie symetrii czworościanu]

Wystarczy robić „stop-klatki” zmieniającej położenie spirali, aby otrzymać kolejne litery alfabetów.

Torus z naniesioną na niego spiralą „złotego środka” oraz położenie wyjściowe spirali złotego środka (jest to litera P ‚pay’, gdzie wartości x,y,z=0) wg.  jednej z osi symetrii czworościanu. Przy czym zmiana położenia jednej osi symetrii względem trójwymiarowej przestrzeni geometrycznej zmienia automatycznie położenie pozostałych sześciu osi czworościanu w tej przestrzeni. Są to wartości wyznaczające położenie „złotej spirali” na czworościanie. 

Tak czy inaczej może to być klucz do numerologicznych aspektów alfabetu hebrajskiego.(**)

W Kaplicy Sykstyńskiej zapisana jest nowa Kabała słowiańsko- hebrajska.
Wiedza o tworzeniu i realizacji zamysłu Jedni nieskończonej Ein-Sof pomnożona o wnioski z doświadczeń wolnej woli.

KABALA 
Informacje zaszyfrowane we freskach Michała Anioła są w wielu przypadkach niewyrażalne słowami.
Można je tylko przedstawiać za pomocą diagramów i symboli…

KABALA PLANETY

Zrozumieć – znaczy odczuć, połączyć je myślą z innymi informacji i faktami. 
Jesteśmy świadkami globalnego procesu dwóch rodzajów łącznia, syntezy.

Z jednej strony łączą się elementy, wartości, procesy, ludzie, którzy są do siebie podobni i w ten sposób zasilają  kierujące nimi destrukcyjne programy wolnej woli.

Z drugiej strony łączą się elementy różne, ale w jakiś sposób równoważne, uzupełniające się energetycznie.

W ten sposób powstaje synteza wiedzy i spontaniczne struktury współpracy między ludźmi.

Wolna wola jest fikcją.

Człowiek jest uwarunkowany tysiącami nakazów i zakazów, ograniczony konwenansem, napędzany oderwanymi od realiów  pragnieniami. 

„…Co roku marnuje się materiały i nadmiernie eksploatuje dostępne zasoby z powodu powierzchownych zmian wyglądu produktu w celu dopasowania go do chwilowej mody, utrzymując stałe zapotrzebowanie na produkty” (np. coraz doskonalsze telefony-smartofny-iPady-tablety-plazmy, które nie zmieniają niczego poza opakowaniem, nie prowadzą do żadnego znacznego postępu ludzi i nie służą w najmniejszym stopniu środowisku naturalnemu. Btw. sam ich twórca, założyciel korporacji Apple, zmarł na raka przez długoletnie wystawianie się na działanie promienitwórcze, ergo rakotwórczych komponentów swoich zabawek — B. Silver)…” (*) 
W rzeczywistości wolny wybór jest inspirowany z kosmosu przez wyżej rozwinięte istoty, zapisany w naszych genach i naszej  matrycy świadomości

Drogi Czytelniku 🙂  

 Jeśli przeczytałeś uważnie od początku do końca tajemnice Kaplicy Sykstyńskiej nie możesz już zasłonić się niewiedzą jak tarczą… 

Wiedza to Świadomość,  przed którą nie można się ukryć za maskami ego. 
Człowiek przyjmuje na wiarę to, co jest mu wygodne i nie każe mu myśleć – to jedno z kryteriów fałszu… 

Czytając  zamieszczone tu teksty –  prawdopodobnie już podjąłeś decyzję – czy chcesz być świadomy, czy wolisz pozostać w kręgu  mechanicznej ludzkości

Sąd Ostateczny już trwa – prawa egzekwują się bez względu na to w co wierzymy.
Na nic zdadzą się modlitwy jeśli nie dojdziesz do własnych diamentów myślenia

Martina Hoffmann 

(Martina Hoffman)

Na dalszą interpretację fresków Sykstyny zapraszam na stronę

http://www.kundabufor.pl/

Ponieważ jednak w/w strona znajduje się w trakcie organizacji, musimy uzbroić się w cierpliwość 😀

„Cała nasza i świata przyszłość dana jest nam w snach. Nic, co dzieje się wokół nas, nie jest dziełem przypadku, a wplecione jest w ogromny cykl przyczynowo – skutkowy […]. W ogólnym zarysie – los człowieka i los społeczeństw zapisany jest u Źródła i wszystko, co się dzieje na świecie, wynika z woli Źródła…”

Ciekawostki…

„..Znawcy sztuki od lat zastanawiali się nad niezwykłym przedstawieniem przez twórcę szyi Boga we fresku w Kaplicy Sykstyńskiej.

We fragmencie znanym jako „Oddzielenie światła od ciemności” szyja Stwórcy wydaje się grudkowata, a broda zawija się w dziwny sposób wokół szczęki.

Specjalistów dziwiło takie przedstawienie, gdyż Michał Anioł dobrze znał anatomię i świetnie wiedział, jak należy przedstawiać szyję.

Tymczasem ten szczególny fragment dzieła wyglądał dziwnie…”

PIEŃ MÓZGU (kliknij na obrazek)

http://kopalniawiedzy.pl/Kaplica-Sykstynska-Michal-Aniol-Bog-Rafael-Tamargo-Ian-Suk-anatomia-pien-mozgu-kregoslup,10987

(*) http://minos-minal-omfalos.blogspot.com/

(**) „Według Dana Wintera istnieją dwie bardzo szczególne własności alfabetu hebrajskiego

Po pierwsze 🙂
Graficzny obraz PISANEJ litery alfabetu hebrajskiego pokrywa się z jej graficznym obrazem fonetycznego brzmienia tej litery (obraz taki tworzy się przy pomocy spektralnej analizy dźwięku). Po prostu wymawiając np. literę Alef, uzyskujemy na ekranie komputera graficzny OBRAZ DŹWIĘKU wymawianej litery Alef[/b], który wygląda tak samo, jak graficzny obraz LITERY PISANEJ.
W tym kontekście inaczej zaczynają jawić się kwestie związane z „rzucaniem klątw” czy rytualnymi „okrzykami” wydawanymi przez różnych „dziwnych ludzi”. Wydawanie dźwięków czy generowanie różnych wibracji w języku światła może po prostu posiadać moc stwarzania albowiem jest to właśnie język światła, który tworzy cały świat – także ten nasz jawiący się nam jako materialny...

Po drugie 🙂
wg. Dana Wintera alfabet hebrajski, jako język światła jest swoistym oprogramowaniem (jak oprogramowanie komputera) służącym m.in. do…. programowania DNA za pomocą światła.
Zdaniem Wintera przy pomocy tego języka światła dokonała się ingerencja w DNA człowieka i stworzono Adama i Ewę. [Zobacz Sitchin i Watykan: http://www.swietageometria.darmowefora.pl/index.php?board=9.0 ]

Ich DNA zostało zaprogramowane przy pomocy hebrajskiego…

I tu pojawia się kwestia, z powodu której co niektórzy nie lubią pana Wintera. Otóż twierdzi on, że zaprogramowanie ludzkiego DNA (którego budowa opiera się na dwunastościanie) jedynie w oparciu o symetrie zawarte w „hebrajskim alfabecie światła” tworzy z człowieka BEZDUSZNEGO GOLEMA...

http://www.swietageometria.darmowefora.pl/index.php?topic=257.0

Reklamy

One thought on “41. Stare i Nowe Rodziny

 1. – „ (…) Przepisu na tworzenie myślą i słowem form materii i energii za pomocą odpowiednich proporcji głosek, myśli i symboli.”
  No i oczywiście za pomocą czystych dźwięków można „rzeźbić” w eterze i tworzyć niezliczone formy wyrazu….
  – „Informacje zaszyfrowane we freskach Michała Anioła są w wielu przypadkach niewyrażalne słowami. Można je tylko przedstawiać za pomocą diagramów i symboli…”
  Można więc założyć, że rozwojowi duchowemu człowieka będzie towarzyszyć dalszy rozwój języka, który ma miejsce od wielu setek lat (gramatyka diachroniczna wyraźnie pokazuje fazy rozwoju różnych języków).
  – „Zrozumieć – znaczy odczuć, połączyć je myślą z innymi informacji i faktami.”
  Też tak to widzę.
  – „“…Co roku marnuje się materiały i nadmiernie eksploatuje dostępne zasoby z powodu powierzchownych zmian wyglądu produktu w celu dopasowania go do chwilowej mody, utrzymując stałe zapotrzebowanie na produkty” (np. coraz doskonalsze telefony-smartonny-iPady-tablety-plazmy, które nie zmieniają niczego poza opakowaniem, nie prowadzą do żadnego znacznego postępu ludzi i nie służą w najmniejszym stopniu środowisku naturalnemu. Btw. sam ich twórca, założyciel korporacji Apple, zmarł na raka przez długoletnie wystawianie się na działanie promieniotwórcze, ergo rakotwórczych komponentów swoich zabawek — B. Silver)…”
  Kiedyś przeczytałam, że wokół ziarenka kukurydzy ułożono kilka dzwoniących jednocześnie telefonów komórkowych. Podobno ziarenko uległo deformacji…..

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s