52. Transormacja Ziemi – Transformacja Ludzi

Śmierć - Ziemia w zielonej spirali

Podobno ludzie losy spina klamra czasu –
Łączą się i powracają przez stulecia jak echo wieczności…

czas w dłoniach

Pytania zadane Energiom:

Czy można zmieniać to, co postanowiła dla siebie Energia na starcie życia?
Czy można zmieniać to, co do tej pory stało się jej sposobem, metodą realizowania jego?
Czy można zmieniać tak pojmowane przeznaczenie?

Na wszystkie te pytania padła jedna odpowiedź:

Zdecydowanie tak.

Naszym przeznaczeniem jest przemiana.
Według tekstów podyktowanych przez Energie (przekazy) uświadomienie człowiekowi takiej możliwości, otworzenie przed nim takiej perspektywy jest kolejnym etapem, kolejnym elementem ciągu dostępnych mu umiejętności, choć wolno się w nim pojawiających.

Kolejnym sukcesem rozwoju człowieka będzie Przemienianie Siebie (rozumne, świadome) oraz BUDOWANIE WEWNĘTRZNĄ PRACĄ WIZJI SAMEGO SIEBIE.
To nazywamy przemianą.
W jej zasięgu, w jej ramach znajduje się też Prawo Człowieka Do Zmieniania Swojej Rzeczywistości.
Obejmuje ono sobą również to, co zostało uprzednio przez Energię postanowione, zaplanowane, czyli Prawo do Zmieniania Przeznaczenia”.

Podstawowym warunkiem jest osiągnięcie przez człowieka, przez Energię pewnego poziomu wewnętrznego systemu wartości.
Pomaga mu działalność na szeroko pojmowanym polu duchowym
.

Nasze ciało składa się z pola energetycznego cząsteczek, które wydaje się stałe, w istocie jednak jest płynne i działa jak przewodnik oscylacyjny.
Wszyscy posiadamy duszę, która jest jedynym w swoim rodzaju wzorcem pola energetycznego, odzwierciedlającym jej nieśmiertelny charakter…

dusza-i-fizyka_5

Fizyk, David Bohm, pewnego dnia powiedział następujące słowa:
„…cały wszechświat musi być postrzegany jako nierozerwalna całość…
Wszystko pracuje na energetycznym odpowiedniku tego, co nas jednoczy.
..”

Struktura rzeczywistości przedstawiana przez fizyków dwudziestego wieku pokazuje nam, że wszechświat to w istocie ogromna tkanina współzależnych pól energetycznych, w której my pełnimy rolę aktywnych jej uczestników – a nie jedynie obserwatorów…

Nasz świat jest niczym więcej, jak tylko energią.
Energia jest pierwotną rzeczywistością, jest fundamentem, na którym wspiera się cały nasz wszechświat, począwszy od maleńkiego atomu, a na ogromnej galaktyce skończywszy..
Tak więc materia jest czystą energią stwarzającą pozory tworzywa…

Często mówimy „lita skała”…
Tyle, że nasze zmysły wprowadzają nas w błąd.
Skały, choć realne – nie są jednak lite.
Materia to głównie >pusta przestrzeń<, po której tłucze się z bzykiem kilka cząstek energetycznych i tak naprawdę – niewiele pozostaje w materii poza czystym ruchem…

blue energia

Nasza skóra nie jest krańcowym wyznacznikiem obszaru naszego istnienia.
Przestrzeń pomiędzy nami jest dokładnie tym, co nas łączy i wraz z tym jak wkraczamy w nowy wymiar naszej osobowości, uzyskujemy nową możliwość dostępu do intuicyjnego przewodnictwa naszego serca.

Każdy z nas bowiem posiada dary duchowe, które zostały umieszczone w naszych sercach w postaci sześciu cnót:
wdzięczności, współodczuwania, przebaczenia, skromności, zrozumienia i dzielności.
Owe potężne energie duchowe gotowe są nam pomagać, gdy tylko zwrócimy się do nich z wypływającym z serca
pragnieniem udzielenia pomocy tym, którzy potrzebują miłości, światła i uzdrowienia.

ENERGETYCZNE SERCE

Różnice w typie naszego ciała, języku, kulturze, narodowości i religii są rezultatem oddziaływania naszego środowiska czasoprzestrzennego.
Przez milenia były one ważnymi czynnikami w ewolucji duchowej ludzkości.
Teraz jednak, otwiera się przed nami nowa era i możemy wznieść się ponad różnice naszych form, łącząc się w świetlistą sieć ludzkich dusz.
Obecny czas niepodobny jest do żadnego innego – jest to czas ogromnych duchowych możliwości.

ERA WODNIKA

Nie nastąpi żaden Armageddon.
Nie zostaniemy też uniesieni na skrzydłach istot pozaziemskich.
To, co nas czeka, to wynikająca z naturalnego prawa przysługującego człowiekowi, inteligencja wyższego rzędu coraz intensywniej wnikająca w pole naszej Ziemi i w nas.
Musimy tylko rozplątać się energetycznie…

Nasz świat nie przejdzie transformacji na zasadzie
eksplozji przebudzenia, lecz wjedzie on na ciągły i dynamiczny tor przebudzania się przez następne kilka lat. Wymagało to będzie od nas zbalansowania i łączności w obszarze naszego serca i umysłu tak, aby w pełni wchłonąć płynące na naszą planetę energie płynące z kosmosu…

Energie

Każdy z nas może wybrać wierzenie, że transformacja, czy też przesunięcie wymiarowe wydarza się na Ziemi i doświadczyć je wszystkimi zmysłami przebudzonymi i dostrojonymi to tego planetarnego rozkwitu, lub też może się tego wyprzeć, pozostając w tym stanie do czasu, kiedy już wypieranie się go nie będzie dłużej możliwe.

Jakkolwiek wybierzemy, przesunięcie to, czy też transformacja,wymagało będzie naszej łączności emocjonalno – mentalnej.
Nieodłącznym elementem tego przesunięcia wymiarowego jest nasz wyłaniający się duch.
Wydarzenie to nigdy wcześniej nie miało miejsca w tej rzeczywistości.

dusza-i-fizyka_3

Jest to czas, w którym nasze ego staje z boku, ustępując miejsca wyższemu duchowi w nas, płynącemu przez silne i zdecydowane pole naszego serca energetycznego.

„… ludzkie, ziemskie doświadczenie dwoistości jest akredytowanym i honorowanym procesem uczenia się…
Zanim otrzymamy „pozwolenie” przez naszą wyższą jaźń na wejście do wielowymiarowych i równoległych systemów rzeczywistości, które są znacznie bardziej złożone, znacznie bardziej obszerne i otwarte, musimy najpierw nauczyć się optymalnie i odpowiedzialnie opanować nasze energie myślowego tworzenia, ponieważ to nasz UMYSŁ JEST TWÓRCĄ I BUDOWNICZYM NASZEJ RZECZYWISTOŚCI…

” …Czy uważasz, że jest to możliwe, czy też uważasz, że nie jest możliwe, obie strony są prawdziwe ”
Umysł jest budowniczym, A KLUCZEM JEST NASZA WIARA

PALCE

Jesteśmy na uniwersytecie ziemskim w celu by zobaczyć z pierwszej ręki, poprzez fizyczną materializację, konkretne wyniki swoich własnych myśli i emocji.

Dlatego właśnie Czas i Przestrzeń są celową iluzją i ten żywy “miraż” jest tak silnie zaprogramowany przez Boską Jaźń, że z konieczności musimy skupić swoje zewnętrzne zmysły na Uniwersytecie Dualności, określającym fizyczną rzeczywistość.
Ten “liniowy” fokus jest więc zaprojektowany.
Filtry percepcji, które wydają się blokować wielowymiarowość są korzystne dla umożliwienia nam stawienia czoła we wzroście poprzez ziemskie doświadczenie…”

Hodowanie prawdziwych róż jest trudne, możemy więc kupić sztuczne…
Nas nie oszukają, ale oszukają sąsiadów – takie właśnie zadanie ma ego.

Starożytni Egipcjanie mawiali, że aby zacząć rozumieć duszę, należy słuchać serca...

Śmierć klinicz

„..Przeżyłem samą śmierć przez przynajmniej półtorej godziny..”
napisał Mellen-Thomas Benedict, artysta – witrażysta, w swojej książce – „Doświadczenia bliskie śmierci”

Pisze, że tajemnica życia ma bardzo mało wspólnego z inteligencją, że Wszechświat w ogóle nie jest procesem intelektualnym.
Intelekt – owszem – jest pomocny, jest błyskotliwy, ale obecnie używamy go do wszystkiego, zamiast naszych serc i mądrzejszej części nas.

świadomość Mózg-

Ze wspomnień o tym arcy ciekawym doświadczeniu, dowiadujemy się, że Ziemia jest wielką przetwórnią energii, z której indywidualna świadomość ewoluuje do postaci każdego z nas…oraz, że Centrum Ziemi jest wielkim transformatorem energii, tak jak to widać na rysunkach pola magnetycznego ziemi.

Pole magn Ziemi

To nasz cykl – powtarzające się ściąganie inkarnowanych dusz.
Żyć wiecznie w jednym ciele nie jest tak twórcze, jak reinkarnacja, jak przenoszenie energii zawartej w tym fantastycznym wirze energii, jakim jesteśmy.

Oznaką, że dochodzisz do ludzkiego poziomu jest to, że zaczynasz rozwijać indywidualną świadomość

Odkrywa przed nami tajemnicę, że zwierzęta mają grupową duszę i reinkarnują się w duszach grupowych.
Jeleń będzie prawie zawsze jeleniem.
Ale samo już tylko urodzenie się człowiekiem, niezależnie czy wypaczonym, czy geniuszem, wskazuje na fakt, że jesteśmy na drodze rozwoju indywidualnej świadomości, że jest ona sama częścią grupowej świadomości nazywanej ludzkością.
Z Jego przemyśleń wynika, iż rasy ludzkie są gromadami osobowości.
Narody, takie jak Francja, Niemcy,Chiny czy inne, mają własną osobowość.
Miasta także posiadają osobowości, swoje miejscowe grupowe dusze, które przyciągają określonych ludzi.
Rodziny również mają grupowe dusze, a Indywidualna tożsamość rozwija się niczym odgałęzienie fraktala – grupowa dusza zgłębia naszą indywidualność…

Podkreśla, że różne problemy, jakie ma każdy z nas, są bardzo, bardzo ważne, ponieważ w ten sposób, poprzez każdego z nas – Najwyższa Istota zgłębia swoją Jaźń i doświadcza…

Radzi nam:

„..Dlatego pytaj, poszukuj, zagłębiaj się…
Znajdziesz swoją Jaźń i odkryjesz w niej Boga, gdyż jest tylko ta jedna Jaźń..”

ANIOŁ NA ULICY

Nawet jeśli w jakimś momencie się potkniemy lub upadniemy – nie zniechęcajmy się, ponieważ jesteśmy tutaj, aby nauczyć się odpowiedzialnego tworzenia.
Wielu z nas akceptuje, że jesteśmy tutaj w tym celu, ale trudno nam uwierzyć, że również tworzymy swój scenariusz życia, zwłaszcza wtedy, gdy wydarzenia, które występują są dla nas nieprzyjemne

„..Jeśli szukasz ostatecznej bratniej duszy na zewnątrz siebie, nigdy jej nie znajdziesz – jej tam nie ma.
Tak samo, jak Boga nie ma ‚tam’. Bóg jest tutaj.
Nie szukaj Boga ‚gdzieś tam’. Tutaj szukaj Boga.
Patrz przez swoją Jaźń.
Zacznij największy romans, jaki kiedykolwiek miałeś … ze swoją Jaźnią.
Dzięki temu pokochasz wszystko…”

PIĘKNO W SOBIE

Ciekawostki…

Z ustaleń naukowców wynika, że „..nasz umysł wydaje się nie dbać o to, czy otrzymuje sygnały z oczu, uszu czy skóry.
Znając źródło tych impulsów, potrafi je bezbłędnie zinterpretować.
Dzieje się tak dlatego, że nasze zmysły, choć zewnętrznie odmienne, porozumiewają się z mózgiem w podobny sposób.
W procesie widzenia obrazy zewnętrznego świata trafiają na siatkówkę i tam zostają przekształcone w sygnały wędrujące nerwami wzrokowymi do mózgu.
Podobnie zakończenia nerwów w skórze lub języku także przekształcają wrażenia dotykowe w sygnały docierające do mózgu. I dźwięki wpadające do uszu są zamieniane w impulsy nerwowe, przewodzone do kory mózgowej.
Dopiero tam są rozpoznawane za pomocą pamięci jako informacje wzrokowe, słuchowe lub dotykowe.
Na razie jednak, nikt nie potrafi powiedzieć, dlaczego sygnały elektryczne, docierające do kory wzrokowej, odbierane są przez mózg jako obrazy, skoro taki sam rodzaj sygnałów w innych częściach mózgu rozpoznawany jest jako dotyk lub dźwięk…

close up view of a hand holding bank notes

” Jeszcze Hew Everett (1930-1982) mimo oponujących temu postulatowi mechaniki klasycznej, dowiódł, że obserwacja dowolnego obiektu jest współdziałaniem zmieniającym zarówno stan obiektu, jak i stan obserwatora. Obserwator – to nie tylko człowiek, ale także dowolny system mechaniczny lub elektroniczny, biorący udział w uzyskiwaniu danych z eksperymentu.
Cały proces badawczy jest zależny od właściwości obserwatora, od jego zmysłów postrzegania, które są ograniczone czasem, przestrzenią i prędkością. Teraz jest już nam znany fakt, że materia – składnik gwiazd i substancji międzygwiazdowej, stanowi 4% Wszechświata.
25% stanowi ukryta substancja, pozostałą część stanowi tak zwana ciemna energia.
Tak więc 95% materii Wszechświata stanowi dla nas nieznany, niepostrzegany przez nas obszar.
To, co obserwujemy, nie możemy uważać za obiektywne. Znajdujemy się jako jednostki ludzkie w „jakiejś rzeczywistości” tajemniczej !
Czym w takim razie jest rzeczywistość ?…
Dzisiejsze eksperymenty z ludzkim postrzeganiem oraz sensoryką zmysłów są prowadzone często w tajemnicy.
Jedną z głównych dostępnych nam metod jest tzw. deprywacja sensoryczna…, [dla której stworzona została specjalna komora]…
Słyszymy jedynie własny oddech i szum krwi w uszach, przestajemy widzieć, odczuwać tarcie spowodowane kontaktem z ubraniem, przestajemy czuć siłę grawitacji, temperaturę powietrza i wody w której jesteśmy zanurzeni.
Wszystko to sprawia, że mózg zostaje pozbawiony chaotycznych, niepotrzebnych wrażeń i zaczyna funkcjonować w sposób zupełnie nieprzewidywalny, zaciera się granica pomiędzy tym co wewnątrz nas a tym co na zewnątrz…

Odkrywca komory deprywacji sensorycznej tak opisuje „nowe możliwości” związane z tym przyrządem:

[…]Skonstruowałem komorę deprywacji sensorycznej pracując w Narodowym Instytucie Zdrowia Psychicznego.
Przy jej pomocy poczyniłem tyle odkryć, że bałem się napomknąć o nich reszcie psychiatrów, którzy uznaliby mnie chyba za wariata. Odkryłem, że komora deprywacji jest dziurą we wszechświecie świadomości, przez którą można patrzeć na całkowicie odmienną rzeczywistość. Było to naprawdę fascynujące, lecz przerażające zarazem[…]

Świadomość KUSZENIE

…Stan, w którym człowiek dzięki nawiązaniu kontaktu z Super Inteligencją zdolny jest do świadomego rejestrowania podróży pomiędzy wymiarami, pomiędzy światami, to stan tylko podobny do wyżej wspomnianego choć działający na podobnej zasadzie, jest on tym co możemy nazwać jako najpełniejszy kontakt z Innym Wyższym istnieniem super cywilizacji duchowej.

„…Jeżeli trzeba się chlubić – choć co prawda nie wypada – przejdę do widzeń i objawień Pańskich.
Znam człowieka w Chrystusie, który przed czternastu laty – czy w ciele – nie wiem, czy poza ciałem – też nie wiem, Bóg to wie – został porwany aż do trzeciego nieba.
I wiem, że ten człowiek – czy w ciele, nie wiem, czy poza ciałem, , Bóg to wie –
został porwany do raju i słyszał tajemne słowa, których się nie godzi człowiekowi powtarzać…” 2
List do Kor. 12-1:4

Anielaska kraina

Źródła:

http://www.nowalska.pl/79-naszym-przeznaczeniem-jest-przemiana.html

D.Ash & P.Hewitt „Ludzie Jak Bogowie”

http://www.wingmakers.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=350&Itemid=1

http://davidicke.pl/index.php/artykuly/90-model-elektrycznego-wszechswiata/366-nauka-zmierza-do-punktu-przesilenia.html

http://www.rozmowy.all.pl/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=8&id=27&Itemid=71

http://krystal28.wordpress.com/2013/12/08/czesc-2-kwantowa-swiadomosc-i-natura-czasu/

http://abelikain.blogspot.com/2013/10/tajemnice-naszego-bytowania-na-planecie.html

Reklamy

6 thoughts on “52. Transormacja Ziemi – Transformacja Ludzi

 1. Dzięki Margo za tę notkę.

  >Cały proces badawczy jest zależny od właściwości obserwatora, od jego zmysłów postrzegania, które są ograniczone czasem, przestrzenią i prędkością. To, co obserwujemy, nie możemy uważać za obiektywne. Znajdujemy się jako jednostki ludzkie w “jakiejś rzeczywistości” tajemniczej !<

  Coś w tym jest 😉

  A ten obrazek:

  jest wprost śliczny 😉

  Pozdrawiam serdecznie

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s