69. KONIEC ŚWIATA ILUZJI, cz.2 – Wiry…

wir w rzece2

Budda m.in. powiedział:

– ŻYCIE JEST RZEKĄ PEŁNĄ WIRÓW.  RZEKA PŁYNIE  – A WIRY SIĘ KRĘCĄ…

Te słowa natchnęły szkockiego geniusza, Wiliama Thomsona, w 1867 roku,  do odkrycia…TEORII WIRÓW .

W tamtym momencie miał dwadzieścia parę lat i był już dziekanem katedry fizyki w Cambridge . Za odkrycie tego fundamentu fizyki dostał tytuł Lorda Kelvina.

Jego zdaniem – materia w ogóle nie zawierała w sobie niczego konkretnego, nie była bardziej namacalna od kłębów szkockiej mgły

Na materii zasadza się nasze rozumienie rzeczywistości.  Lecz jeśli świat materialny – nie jest taki jak nam się wydaje – wówczas zmienia się wszystko…  – wszystko zaczyna się chwiać w posadach. Wraz z obaleniem naszych poglądów na rzeczywistość – podważone zostaje wszystko – w co wierzymy…

Lord Kelvin doszedł do wniosku, że atomy to – ni mniej, ni więcej –  jak tylko wirowe pierścienie…

WIR-CHMURY

Kilka lat wcześniej, niemiecki lekarz – Herman von Helmholtz, przeprowadzając swoje badania nad wirami w cieczach, dokonał zdumiewającego odkrycia:

Gdyby w cieczy nie występowały tarcia –  wiry nie ulegałyby rozproszeniu i zanikowi – trwałyby wiecznie…

wir w rzece

Odkrycie Helmholtza potwierdziło odkrycie jego przyjaciela – Kelvina,  że trwałość atomu wypływa z jego nieustannego, sprężystego ruchu wirowego…

Dziś,  w świetle fizyki kwantowej,  za najmniejsze drobiny materii uznajemy cząstki sub-atomowe. Gdyby Kelvin żył w obecnych nam czasach, zapewne dążyłby do wyjaśnienia tych cząstek,  a nie atomu…

Czy dzisiejsi naukowcy,  rozpędzający cząstki elementarne do prędkości ponad-świetlnej w swoim laboratorium pod Genewą, zwanym CERN, poszukujący hipotetycznej elementarnej cząstki Higgsa – odkryją ponownie, że ta elementarna cząstka jest… sprężystym wirowym polem energii... ?

WIR bozon

No i… dlaczego nie mówi się o tym, że  w wyniku eksperymentu, który przeprowadzili naukowcy stwierdzono, że… niektóre cząstki poruszają się z prędkością większą niż…maksymalna prędkość światła  ?! 

Tylko wciąż pokutuje pogląd, że… we wszechświecie nie ma nic szybszego od światła – a konkretnie od prędkości światła w próżni, czyli maksymalnej prędkości jaką światło może osiągać: 299 792 458 metrów na sekundę, która to zasada jest filarem teorii  względności Einsteina oraz współczesnej fizyki ???

muszla

Emmanuel Kant, niemiecki filozof oświeceniowy, profesor logiki i metafizyki na Uniwersytecie Królewieckim,  przekonywał, że są trzy fundamentalne pytania metafizyki:

Czy istnieje Bóg ?
– Czy posiadamy wolną wolę ?
– Czy istnieje życie po śmierci ?

Profesor Gennadij Iwanowicz Szypow, rosyjski fizyk, który opracował Jednolitą Teorię Pola, o której… cicho-sza w mendiach…,  uhonorowany przez Amerykański Instytut Biograficzny na koniec tysiąclecia – Medalem Honoru (Medal of Honor), jako jeden z 2000 mieszkańców Ziemi, którzy odznaczyli się czymś niezwykłym dla pożytku świata…,  a który nie zrażając się, że zostanie mu zarzucona „nienaukowość”, m.in. powiedział:

„..Moc, będąca siłą sprawczą i stwórczą we Wszechświecie – to moc miłości..”

koniczynka

Na wszystkie trzy – postawione wyżej pytania Gienadij Szypow odpowiada zdecydowanie:

TAK!

Rosyjski profesor twierdzi, że doświadczenie naukowe – już w tej chwili wskazuje, że nie ma niczego przypadkowego, a to – co my uważamy za przypadek – jest jedynie – nie poznanym jeszcze przez nas obszarem rzeczywistości…
W opracowanej przez siebie Teorii Próżni Fizycznej, dowodzi istnienie poziomu Rzeczywistości Wyższej, jeszcze bardziej wysubtelnionej struktury, gdzie praktycznie nie ma materii, nawet subtelnej…
Twierdzi, że jest to coś… –  jakby plan według którego rodzi się materia zarówno subtelna, jak i gęsta...

Materii nie ma, a plan już jest…  🙂

fraktal kwiat fiolet

Na pytanie: kto stworzył ten plan?, udziela odpowiedzi, że…  istnieje Wyższy Umysł, który to wszystko obmyślił i wykonał, oraz że  jest On Początkiem Wszystkiego…

„…Ponieważ nie ma takich równań, za pomocą których dałoby się Go opisać, oprócz równania typu 0=0, z punktu widzenia tradycyjnej nauki jawi się jako „nic” – na tym poziomie bowiem – nie ma niczego, co by było nauce znane: ani materii, ani energii.
A jednak to On właśnie okazuje się być początkiem wszystkiego, co istnieje.

Religie nazywają Go Stwórcą, Boskim Stworzycielem, kimś, komu pokłon składają wszystkie narody. Na Wschodzie mówi się o Wielkiej Pustce …”

wir - atom

A tak na marginesie to… w żadnym podręczniku fizyki, nikt nawet się nie zająknął o tej rewolucyjnej teorii, dziwne tylko, że… podczas wykładów, które Szypow daje na wydziałach fizyki europejskich uniwersytetów, sale pękają w szwach, a wśród słuchaczy nie brakuje utytułowanych uczonych… ?!

Dlaczego oficjalna nauka nie chce uznać teorii próżni?
Być może dlatego, że jeśli jest ona prawdziwa, to jej powszechne zastosowanie może przynieść światu albo rewolucję technologiczną albo… zagładę…
Siedem poziomów rzeczywistości – czyli Teoria Próżni Fizycznej –  Szypowa dowodzi istnienia dotychczas nieznanych, niewidzialnych rodzajów materii i energii…
Wynika z niej też, że pewnego rodzaju promieniowanie pędzi z szybkością miliardy razy większą od prędkości światła , a może nawet… po prostu rozchodzi się natychmiastowo…

Tam, gdzie myśl staje się rzeczywistością – jest pierwotnym polem wirowania lub inaczej –  polem świadomości…, nazywanym inaczej – polem torsyjnym – ang. torsion – wirowanie, jako że związane jest z ruchem wirującym…

„…Pole to składa się z „elementarnych wirów czasoprzestrzennych przenoszących informacje.”

ręka Boga(Głębia kosmosu z teleskopu Hubblea… Ten wycinek został nazwany przez astronomów…Ręka Boga  🙂

To właśnie ten poziom umożliwia zachodzenie zjawisk określanych mianem magii, parapsychologii czy psychotroniki…

Dzieje się tak dlatego, że owe przenoszące informację pierwotne wiry, tworzą coś w rodzaju materii będącej powłoką myśli.
Na tym poziomie myśl jest materialna, może istnieć samodzielnie przez jakiś czas i oddziaływać na inne obiekty materialne.
„…Co więcej, odpowiednio ukształtowana i wzmocniona – może się w tych wirach „zagnieździć”, stać się niezniszczalna, powodując zachodzenie w naszym świecie zjawisk parapsychicznych traktowanych przez oficjalną naukę z wielką podejrzliwością…
Z Teorii Próżni wynika też, że wszystko we wszechświecie jest w mniejszym lub większym stopniu obdarzone świadomością…

Oznacza to, że nie jest ona wynikiem istnienia materii ożywionej, np. człowieka, ale że jest podstawą istnienia wszelkiej materii.

fraktal kwiat

Nauka,  jaka przez długi czas wtłaczana była w nasze umysły,  w zasadzie interesowała się jedynie materią zagęszczoną…
Natomiast religie starały się łączyć świadomość człowieka z tym światem – poprzez struktury materii subtelnej…

Obecnie możemy zaobserwować zachodzenie procesu syntezy nauki i religii, o czym świadczą szokujące odkrycia ostatnich lat…
Właśnie w naszych czasach – coraz więcej wskazuje na to, że myśl jednak jest „materialna”,  a Teoria Próżni Fizycznej Szypowa udowodnia istnienie nosiciela myśli…
Tym nosicielem są pierwotne Pola Torsyjne…

WIR-spiralna

Pani Elżbieta Nowalska, która od ponad  20 lat otrzymuje i publikuje teksty przekazów, m.in. pisze:
„… Wszystko jest zbudowane z wirów.
Ziemskie żywioły są wirami, a cały  Wszechświat ma budowę wirowych struktur
Jesteśmy polem energetycznym…
Uświadomienie sobie, że jesteśmy określonym, niepowtarzalnym polem energetycznym, zmienia diametralnie sposób naszego myślenia o sobie.
To niemal początek wewnętrznej rewolucji!…
Energia, pole energetyczne to Osobowość…, Ktoś…, Coś…, co myśli, czuje, struktura zajmująca sobą określoną przestrzeń, posiadająca jakąś siłę, poziom wibracji, częstotliwość, samostanowienie o sobie, starająca się skutecznie funkcjonować, komunikować z innymi, operująca swoim systemem wartości, w oparciu o niego podejmująca decyzje. Jest połączona z materią na jakiś czas lub funkcjonuje poza nią…”
Dowiadujemy się, że Pole energetyczne składa się z cząstek, które są po prostu wiecznymi wirami,  które funkcjonują od nieskończoności po nieskończoność.
Te wiry, najdrobniejsze cząstki, mogą istnieć samodzielnie, ale z jakiegoś powodu chcą wchodzić w połączenia z innymi – chcą budować jedność…
wir galaktyka żólta
Co o nich wiemy?
• ich siła wynika z nieustającego ruchu…
• struktury powstałe w efekcie ich łączenia się z innymi też są cały czas w ruchu…
• wirujące cząstki myśli i uczuć  niemal przeplatają się ze sobą, przenikają przez siebie, tworzą najróżniejsze struktury…
• wiry energetyczne cały czas przesyłają sobie informacje, negocjują
je, coś wzmacniają.., coś niwelują.., z czymś się łączą lub likwidują połączenia…
W efekcie powstaje ich wspólny kod, globalna informacja, która dotyczy całego utworzonego przez nie systemu…

• wiry energetyczne występują  na Ziemi i we wszechprzestrzeni, tam tworzą galaktyki, układy, konstelacje…

• im szybciej wiruje wir – z tym większą jest w stanie komunikować się przestrzenią, tym większą osiąga siłę, która skorelowana jest z lekkością jego funkcjonowania, dobrą kondycją…
galaktyka ngc1365
wiry wbrew pozorom nie wirują tylko w jedną stronę, bezkolizyjnie dokonuje się w nich wirowanie jednocześnie –  w prawą i lewą stronę...
ImageJ=1.31omin=0.0max=65535.0
• sedno, środek, nieskończoność rdzenia każdego wiru ma połączenie
z do końca niesprecyzowanym źródłem…
W przekazach nazywa się je Białą Energią, Energią Istnienia…
• wir połączony jest systemem komunikowania się z nieskończoną
ilością innych wirów, struktur…
• poziom wibracji wiru to nic innego jak możliwa do osiągnięcia przez
niego częstotliwość wewnętrznej pulsacji…
• wiry łączą się, dobierają na zasadzie wspólnoty celu, podobieństwa
osiągniętego statusu funkcjonowania…
• wiry rezygnują z wcześniej utworzonych połączeń, gdy są one
zdezaktualizowane, przeszkadzają, obciążają ich aktualną kondycję…
• rodzaj połączenia, jaki tworzą wiry, daje w efekcie to, co odbieramy
jako coś płynnego, twardego, miękkiego, widocznego lub   niewidocznego…
• wiry reagują na docierające do nich fale elektromagnetyczne…
WIR Venus_pentagram
• każdy wir energetyczny może mieć inny kod wewnętrzny, inny
program i cel…
wir jest wieczny, bo nie dotyczy go czas…
• wiry są  zainteresowane nowym, doskonalszym kodowaniem siebie,
przekazują sobie wieści o osiągniętych, sprawdzonych, możliwych dla
nich poziomach funkcjonowania…
• wiry łączy coś, co istnieje w ich sednie…
Ono jest niewyobrażalną dla nas drogą do Energii Istnienia…
fractal-04060501r4x

Autor książki pt. „Fala jest morzem” –  Willigis Jager, Mistrz Zakonu Benedyktynów oraz mistrz zen,  napisał, że…

„…wiek XXI będzie wiekiem mistyki, a siłę napędową stanowić będą nie filozofowie i teologowie, lecz fizycy…, przepowiedział, że w programie studiów fizycznych w XXIw. znajdą się wykłady, których tematem będzie medytacja…🙂

Źródła:
http://www.oswiecenie.com/pola_torsyjne.htm

http://www.uleszka.uprowadzenia.cba.pl/webacja/szypow.htm

http://www.nowalska.pl/media/user_uploads/file/007%20My%C5%9Bliciel%20archiwum.pdf

http://astronomiafinansowa.blogspot.com/2011/08/harmonia-swiata-imie-boga-pi.html

http://www.pcworld.pl/news/375384/CERN.nasze.neutrina.pedza.szybciej.od.swiatla.Pomocy.html

Reklamy

11 thoughts on “69. KONIEC ŚWIATA ILUZJI, cz.2 – Wiry…

 1. Witaj, kochana Margo0307.
  Piękna notka o wirach… 🙂

  Z wirami mam kilka skojarzeń… i ze spiralą trójwymiarową – stożkową, która kiedyś mnie bardzo przyciągała i dla mnie ona jest symbolem wirów… 🙂 I doświadczeń też trochę miałam z wirami. I jeśli pozwolisz, to podzielę się tutaj nimi.

  1. Mamy cykl w formie: okręgu („Dzień świstaka”), ale istnieje też cykl w formie helisy (wszystko podobne, chociaż trochę inne) oraz cykl po „spirali stożkowej”- coś jak wir (szczyt stożka jest bramą łączącą różne światy) – „świętego centrum” pomiędzy światami. – http://tonalinagual.blogspot.com/2011/11/cykle-czasoprzestrzenne.html

  2. http://tonalinagual-sny.blogspot.com/2010/02/sen-o-spirali.html
  Widziałam symbol jedności. Była to jakby spirala, ale nie płaska. To była spirala stożkowa, była wielowymiarowa. I podwójna.
  http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTf7tLpBhUilNXF75TuqaQYy_QfV-40f6MhL4ihh5mN6EP754rgLQ

  3. http://tonalinagual-sny.blogspot.com/2010/02/pole-swiadomosci-buddy.html
  W pewnym momencie razem z przewodnikiem prowadzącym mnie we śnie trafiliśmy do pola wypełnionego energią. Było to pole przestrzeni – jak ocean bez brzegów (nie widziałam, żeby był tam jakiś brzeg) wypełnione energetycznymi „vortexami”, które drgały z różnymi częstotliwościami. Jedne tworzyły niższe, a inne wyższe stożki. Pulsowały one dźwiękami i jakby „szukały” współbrzmienia ze sobą (jak orkiestra, która nastraja instrumenty). A potem powstawały tam kosmiczne symfonie.

  To też piękne wiry:
  http://static.polskieradio.pl/30b48023-52a5-49cd-baec-1faa30993e0c.file

  A jeszcze kiedyś, kiedyś, na starym blogu pisałam o wirujących fotonowych Grawitorach – „energetycznych cząstkach ETERU”, z których powstają atomy i materia…
  I pisałam o trójwymiarowej geometrii. I tak, jak Ty dziwisz się, że wielu tematów nie ma w powszechnym nauczaniu (jest przemilczana), tak ja kiedyś dziwiłam się, że trójwymiarowa geometria, choć znana jest matematykom już od ponad 150 lat, nie została jednak wprowadzona do powszechnego nauczania. A wiem, że mogłaby niesamowicie rozwijać nie tylko dziecięcą wyobraźnie. Chodzi o to, że na przykład trójkąt na płaskiej kartce ma sumę kątów 180, ale na powierzchni piłki ma więcej niż 180 stopni, a na powierzchni „siodła” ma mniej niż 180 stopni.

  Niektórzy oczywiście śmiali się ze mnie, bo nie rozumieli, o czym pisałam, kiedy pisałam o takich „głupich geometrycznych wzorach”, które zakładały możliwość transformacji okręgów w wirujące „torusy”. Tłumaczyłam na przykładzie „gumki aptekarskiej”, która jest okręgiem :-), ale wielu żartowało sobie dlaczego nie używam przykładu gumki od majtek? 😀 Ano dlatego, że gumka aptekarska jest „w stanie podstawowym” okręgiem i ma swoją sprężystość, i można ją skręcić zawijając np. na ołówku albo na palec… I wtedy gumka, która jest okręgiem o geometrii 2 Pi r, gdy ją nawijamy, może zmieniać swoją geometrię np. z 2 Pi*1 na 4 Pi ½ (podwójny okrąg). To znaczyło, że zmianie ulega krzywizna takiego okręgu i wymiarowość (np.: z 2D na 3D).
  Z tego wzoru:
  L = k * 2 Pi * r
  wynika, że obwód i promień okręgu mogą być zmienne, a nie tylko stałe.
  Co może mieć fizyczne odniesienie jako:
  E = k * 2 Pi *v
  nawet „stała prędkość światła c” może być – zgodnie z tym wzorem zmienna:
  c = k * 2 Pi *v
  i pisałam, że w ten sposób określamy kwantowy sposób obserwacji.

  Kiedy płaszczyznę odniesienia ustalamy jako euklidesową płaszczyznę o zerowej krzywiźnie (2D), wówczas okrąg o dowolnym promieniu możemy wyróżnić i uznać za ubezwzględniony, a przekładając to na język fizyki – stąd się biorą na przykład różne prędkości uznane za stałe. Pozostałe prędkości tak, jak i pędy cząstek jako zmienne stają się względne. Ale też każda prędkość czy pęd cząstki uznany jako stały, znów zostaje ubezwzględniony względem innych… Z tego wynikało, że i prędkość „stała” światła może być przekraczalna.

  Kiedy płaszczyznę odniesienia ustalamy jako euklidesową płaszczyznę o zerowej krzywiźnie, wówczas okrąg o dowolnym promieniu możemy wyróżnić i uznać za ubezwzględniony, a przekładając to na język fizyki – stąd się biorą na przykład różne prędkości uznane zastałe. Pozostałe prędkości tak, jak i pędy cząstek jako zmiennestają się względne. Ale też każda prędkość czy pęd cząstki uznany jako stały, znów zostaje ubezwzględniony względem innych.

  Chodziło mi o to także, jak mogłabym wytłumaczyć, że… istnieje tylko jeden okrąg jako forma geometryczna… a wszystkie okręgi o różnym promieniu postrzegane w 2D są tym samym okręgiem… znajdującym się w różnych „stanach”… 😉

  Bo też widziałam kiedyś cząsteczki eteru czy też prany, które są jak ‚worteksy’ czyli wiry. I widuję je nadal czasami. Podobnie widziałam atomy – jako pulsujące wiry o zmiennej geometrii. I podobnie widziałam energię naszych… ‚dusz’ w Polu Świadomości Buddy… Stąd wcale mnie nie zdziwiło to, co napisałaś:
  Budda m.in. powiedział:
  – ŻYCIE JEST RZEKĄ PEŁNĄ WIRÓW. RZEKA PŁYNIE – A WIRY SIĘ KRĘCĄ…

  choć o tym nie wiedziałam.

  I serdecznie Ciebie pozdrawiam.

  Polubienie

 2. „…Mamy cykl w formie: okręgu („Dzień świstaka”), ale istnieje też cykl w formie helisy (wszystko podobne, chociaż trochę inne) oraz cykl po „spirali stożkowej”- coś jak wir (szczyt stożka jest bramą łączącą różne światy) …”

  bramą…, może tymuchem igielnym… 😉
  Dziękuję Ci kochana JESTEM za podzielenie się swoją cenną wiedzą 🙂 wiem, że jest to wiedza przyszłości…, pomalutku… 🙂

  Polubienie

 3. – „Gienadij Szypow (…) w opracowanej przez siebie Teorii Próżni Fizycznej, dowodzi istnienie poziomu Rzeczywistości Wyższej, jeszcze bardziej wysubtelnionej struktury, gdzie praktycznie nie ma materii, nawet subtelnej…”
  Według mnie podział na materię i energię jest sztuczny, gdyż wszystko w naszym trójwymiarze jest energią, a świat wokół nas widoczny dla naszego fizycznego oka to po prostu energia, której gęstość sprawia, że jesteśmy w stanie ją zobaczyć. Sądzę również, że nie istnieje we wszechświecie coś takiego, jak cisza. Wszystko, co jest, emituje dźwięk. Natomiast ucho ludzkie wychwytuje tylko określone frekwencje. Tak samo jest z pustką. Pustka to, według mnie, to iluzja. Miejsca, które naukowcy interpretują jako puste, takie nie są…
  – „(…) istnieje Wyższy Umysł, który to wszystko obmyślił i wykonał, oraz że jest On Początkiem Wszystkiego…”
  Wyższy Umysł, Początek Wszystkiego, Źródło, Bóg… Ja od pewnego czasu chętnie używam pojęcia „Najwyższa Rzeczywistość”.
  Bliski jest mi profesor Szypow, w wielu rzeczach się zgadzamy 🙂
  Dzięki, Małgosiu, za ten art! 🙂 Serdecznie Cię pozdrawiam 🙂 ❤ 🙂

  Polubienie

 4. „…Według mnie podział na materię i energię jest sztuczny, gdyż wszystko w naszym trójwymiarze jest energią…”

  Zgadza się Moniś – wszystko jest wibrującą energią i tak naprawdę to… częstotliwość wibracji stanowi o tym – czy coś widzimy czy też nie…
  Ale – jak myślę – to też… nauka naszej przyszłości… 🙂
  I ja pozdrawiam Ciebie Moni ciepło i serdecznie 🙂 ❤

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s