89. Umysł i nasze myśli…

1.Hooponopono-

Postanowiłam ponownie powrócić do tematu – tak istotnego dla każdego z nas –  jakim jest nasz mózg – główny,  pokładowy komputer naszego ciała oraz nasz Umysł – kreator naszej Rzeczy Istności poprzez… myśli, jakie w nim pielęgnujemy…

Niniejsza notka stanowi wstęp do notek poświęconych Hunie – wiedzy przekazywanej ustnie przez polinezyjskich Kahunów – „Strażników Tajemnicy”. Bo choć ich wiedza została „zbadana” a później przekazana nam w wielu opracowaniach, m.in. przez M.F.Longa, którego  zafascynował ogrom i możliwości wykorzystania Huny w dzisiejszych czasach,  to… do dnia dzisiejszego – jak myślę – przez wielu nie została właściwie,  poprawnie z-rozumiana … Mam wrażenie, że Huna może stanowić brakujące ogniwo pomiędzy religią – a nauką…,  pomiędzy praktyką –  a teorią, ponieważ  dzięki niej możemy z-rozumieć wszystko to – o czym dowiadujemy się w wyniku najnowszych odkryć w takich dziedzinach nauki jak m.in. fizyka czy biologia kwantowa…, o których Kahuni… dużo wcześniej wiedzieli… 🙂

O tym jednak w kolejnych notkach, tymczasem… powróćmy do naszego mózgu i umysłu…  🙂

1 DalajLama-o-zyciu

Raz otworzywszy się na nowe idee – umysł już nigdy nie zawęzi się do swych pierwotnych rozmiarów” – Oliver Wandel Holmes.

Dobrze wiemy, że…  zanim jakiekolwiek środowisko, harmonijne bądź nie, może być stworzone –  konieczne jest działanie jakiegoś rodzaju…

Zanim jednak  jakiekolwiek działanie jest możliwe – musi pojawić się myśl jakiegoś rodzaju – świadoma lub… nieświadoma…
A ponieważ myśl – najczęściej jest produktem umysłu, to staje się ewidentne, że Umysł jest kreatywnym centrum, z którego pochodzą wszelkie działania.

Życie drzewa powoduje, że sok się wznosi –  nie poprzez odwołanie prawa grawitacji – ale przez jego przezwyciężenie.

Botanik spędzający większość swojego czasu na obserwacjach widocznych zjawisk – stale zwiększa siłę części swojego mózgu odpowiedzialną za obserwacje. Rezultatem jest to, że staje się on ekspertem w tym co widzi i…  błyskawicznie dostrzega nieskończoną ilość szczegółów w odróżnieniu od jego nieobserwującego kolegi.
Osiągnął to w wyniku ćwiczenia mózgu.
Umyślnie wybrał opcję powiększenia siły swojego mózgu w zakresie obserwacji, a więc – umyślnie ćwiczył tę cechę, bardziej i bardziej, poprzez koncentrację uwagi, co zaowocowało osiągnięciem  wiedzy z obserwacji w dużo większym stopniu niż jego kolega.

Mówiąc inaczej…  możemy pozostać biernymi i obojętnymi – co zaowocuje tym, że pozwolimy by delikatna materia – z jakiej utworzony jest nasz mózg –  stwardniała i skostniała, a nasze życie stało się jałowe i bezowocne…

1 Słońce

Nauczyliśmy się mówić o Słońcu, że „wschodzi” i „zachodzi”, chociaż wiemy –  że jest to tylko ukazaniem się ruchu…
Dla naszych zmysłów – Ziemia stoi nieruchomo…, a przecież wiemy, że szybko się obraca i pędzi przez kosmiczną przestrzeń z ogromną prędkością…
Mówimy o dzwonie, że jest „dźwięczącym ciałem”…, a wiemy przecież , że wszystko co dzwon może zrobić – to wytwarzać drgania, wibracje w powietrzu. Gdy te wibracje osiągną tempo 16 drgań na sekundę – powodują dźwięk słyszalny w naszym umyśle…
Nasz Umysł może usłyszeć wibracje do 38 tysięcy drgań na sekundę.
Gdy ta liczba zostaje przekroczona pojawia się cisza… a więc wiemy, że dźwięk nie jest w dzwonie  lecz –  w naszym własnym umyśle…

Mówimy i nawet tak myślimy, że Słońce daje światło, ale przecież wiemy, że…  po prostu wysyła ono energię, która powoduje wibracje w eterze w tempie 400 trylionów na sekundę – powodując fale światła, a więc…  wiemy, że to co nazywamy światłem – jest po prostu formą ruchu a jedyne istniejące światło – jest doznaniem wywołanym w naszym umyśle przez te fale…

Gdy liczba wibracji rośnie –  światło zmienia kolor, a każda zmiana koloru spowodowana jest przez coraz krótsze i coraz szybsze wibracje…
Chociaż mówimy o róży, że jest ona czerwona, trawa zielona czy niebo niebieskie, to wiemy, że… te kolory istnieją tylko w naszych umysłach, a doznania doświadczane przez nas są rezultatem wibracji światła…  Gdy te wibracje są zredukowane poniżej 400 trylionów na sekundę  –  to już nie odbieramy efektu światła lecz…  doświadczamy ciepła…

Dowiedzieliśmy się więc, że te pozory egzystują dla nas – tylko i wyłącznie w naszym umyśle

Moglibyśmy więc… wysnuć przypuszczenie, że nasz własny umysł nas okłamuje,  ale…  nie do końca będzie to prawdą, ponieważ – jak powiedział św. Franciszek z Asyżu:

„Jesteśmy istotami duchowymi, które potrzebują ciał { i umysłu} aby odnaleźć swoją duchową tożsamość”

Obecna, najnowsza nauka pokazała nam, że światło i dźwięk są po prostu różną intensywnością ruchu, a to z kolei… doprowadziło nas do odkrycia sił drzemiących w nas samych, które to siły ponoć… nie mogły być zrozumiane wcześniej –  aż odkrycie to zostało dokonane…

Nasza obecna wiedza z zakresu psychologii przyjmuje za normalne istnienie dwóch jaźni człowieka – świadomości i podświadomości, ale…  dla Kahunów było to oczywiste  już całe wieki temu…  Co więcej –  wiedza ta miała bardzo praktyczne zastosowanie w ich codziennym życiu. Znając ją – Kahuni potrafili uzdrawiać i działać rzeczy, które my dzisiaj nazywamy cudami…

Wiedzieli bowiem –  jak potężny jest umysł człowieka… oraz  jak ważnym jest by poznać jego funkcjonowanie, aby móc skutecznie z niego korzystać…

1 pracujący-umysł

Utajona siła naszego umysłu rozwijana jest przez ciągłe ćwiczenia.
Każda forma jego działania staje się bardziej perfekcyjna w wyniku tych ćwiczeń

Ćwiczenia służące harmonijnemu rozwojowi naszego umysłu ukierunkowane bywają  rozmaitością naszych motywów.
I tak włączają m.in.  rozwój naszych zdolności postrzegania, kultywowania emocji, przyspieszania wyobraźni, symetrycznego rozwoju zdolności intuicji, która wprawia w ruch lub…  zakazuje danego wyboru…  I wreszcie – siła naszego umysłu może być kultywowana przez rozwój moralnego charakteru…

Największa  bowiem moc naszego umysłu – manifestuje się  w oparciu o nasze świadome działanie –  zgodne z głęboko pojmowanymi zasadami moralności, ponieważ rozwinięta moralna świadomość – jest  w stanie skutecznie modyfikować motywy naszego działania, zwiększając ich siłę i ciągłość a w konsekwencji – rozwijając w nas  symetryczny, harmonijny charakter, dzięki czemu mamy zdolność wytworzyć właściwą inicjatywę, w wyniku której rodzi się…  nieodparta siła i nieunikniony sukces…

Naukowcy mówią nam, że żyjemy w uniwersalnym eterze…, że jest on w sobie bezkształtny, ale… że jest podatny i formuje się wokół nas,  w nas i w naszym otoczeniu – według naszych myśli i słów…, a to – co manifestuje się dla nas obiektywnie – powstaje w wyniku tego –  o czym myślimy albo co wypowiadamy…
Eteru – jak wiadomo – nie uznawał Einstein,  z drugiej jednak strony – nie wyobrażał on sobie, by istniała absolutna próżnia…
Że jednak próżni nie ma – udowadnia eksperyment Casimira i najnowsze odkrycia w dziedzinie fizyki kwantowej takie jak  np. neutrino czy… teoretyczny jak dotąd – tachion…

Na nasze potrzeby – uznajmy więc, że – nieważne, jak to nazwiemy – istnieje COŚ…  i może kiedyś odkryje przed nami swoją Tajemnicę… 🙂

Według Kahunów – w każdym z nas – drzemie boski potencjał – Święta Trójca – Podświadomość, Świadomość, Nadświadomość, które istniejąc w harmonii tworzą… „cuda”…

a-aura

Każda nasza myśl ma tendencję do zmaterializowania się w naszej Rzeczy Istności.
Nasze pragnienia są nasionami myśli, które mają tendencję do wykiełkowania, wzrostu, zakwitnięcia i zaowocowania…

Każdego dnia nieustannie siejemy te nasiona – niczym rolnik zasiewający pole…

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Możemy więc z dużym prawdopodobieństwem określić – jakie będzie żniwo, ponieważ – to, że zbierzemy co zasiejemy – jest wręcz matematycznie dokładne.

Każdy z nas dzisiaj – jest rezultatem swego przeszłego myślenia.
Podobnie w przyszłości – będziemy rezultatem naszego obecnego myślenia.
Naszymi myślami,  które zapoczątkowujemy w umyśle i które  zasilamy naszą uwagą – budujemy nasz własny charakter, osobowość oraz  środowisko, w którym żyjemy…

1transformacja

Każda myśl szuka własnej rzeczy albo..

podobne przyciąga podobne albo..

swój ciągnie do swego..

I podobnie jak magnez przyciąga do siebie opiłki żelaza – tak myśli wibrujące z określoną częstotliwością – przyciągają do siebie inne myśli o podobnej częstotliwości… etc…

Wszystkie te – bardziej lub mniej – znane maksymy wynikają z faktu, że…   Myśl zarządzana jest prawem.

Prawo umysłowego przyciągania jest dokładnym odpowiednikiem prawa atomowego powinowactwa, a  prądy mentalne są równie rzeczywiste jak elektryczne, magnetyczne czy cieplne – przyciągamy te prądy, z którymi jesteśmy w harmonii...

Powodem naszego braku wiary w manifestację naszych myśli jest brak z-rozumienia…
Nie zrozumieliśmy bowiem, że wszystko funkcjonuje w dokładnej zgodzie z określonym – Stałym,  Niezmiennym Prawem – Prawem Przyczyny i Skutku.

Prawo myśli – jest równie jasno określone jak prawo matematyki, prawo elektryczności czy prawo grawitacji.
Jeśli zaczniemy rozumieć, że nasze szczęście, zdrowie, sukces, pomyślność i wszystkie inne warunki czy okoliczności są jego rezultatem, a rezultaty te – są tworzone naszym myśleniem – świadomym czy nieświadomym – to musimy zdać sobie sprawę z wagi roboczej znajomości Praw zarządzających myślą, bo

Prawa rządzące w umysłowym i duchowym świecie są równie stałe i nieomylne jak w świecie materialnym

Prawa, zgodnie z którymi żyjemy –  zaprojektowane są wyłącznie dla naszych korzyści,  są one niezmienne i nie możemy uchylić się od ich działania.

Wszystkie wielkie, wieczne siły funkcjonują w uroczystej ciszy i od nas jedynie zależy w jaki sposób umieścimy siebie w harmonii z nimi…

1 celem_nie_jest_bycie_dalajlama

Zdolność przyjęcia do siebie tego –  czego potrzebujemy dla naszego wzrostu, nieustannie się powiększa, gdy osiągamy wyższe poziomy i szersze horyzonty…, a  im większa jest nasza zdolność uzyskania wiedzy nt. tego, czego potrzebujemy – tym pewniej spostrzeżemy tego obecność do przyciągnięcia i zaabsorbowania…
Nic nie może dotrzeć do nas poza tym, czego potrzebujemy dla naszego wzrostu.
Wszystkie warunki i doświadczenia przychodzą do nas dla naszej korzyści.

Trudności i przeszkody w naszych doświadczeniach życiowych – będą pojawiać się jedynie do czasu – aż wchłoniemy ich mądrość i weźmiemy z nich niezbędne rzeczy dla naszego wzrostu…

Zyskujemy trwałą siłę dokładnie – w proporcji do wysiłku – jaki jest potrzebny do pokonania tych trudności.
Nieubłagane wymagania wzrostu domagają się, byśmy wywierali najwyższy stopień przyciągania tego –  co jest perfekcyjnie zgodne z nami.
Nasze najwyższe szczęście będzie osiągnięte najlepiej poprzez nasze z-rozumienie własnej Istoty i narzędzi jakie posiadamy oraz świadomą współpracę z Prawami Naturalnymi.

1lotos...

Trudności pojawiające się na naszej drodze, czy brak harmonii i przeszkody wskazują jedynie na to , że…  albo odmawiamy oddania tego, czego już nie potrzebujemy, albo… odmawiamy akceptacji tego – czego wymagamy.
Nasz wzrost osiągany jest poprzez wymianę starego na nowe, dobrego na lepsze…
Nie możemy otrzymać czegoś, co nam brakuje – jeśli nieustępliwie trzymamy się tego co mamy…, a co jest nam już niepotrzebne…

Możemy otrzymać jedynie to – co damy,  a także – możemy dać tylko tym, którzy mogą otrzymać…

Od nas też zależy określenie naszego własnego tempa wzrostu i stopnia harmonii, którą chcemy wyrazić.

Zasada Przyciągania działa – by przynieść nam tylko to – co może przynieść nam korzyści.

Jeśli więc na naszej drodze stają… trudne doświadczenia – musimy mieć świadomość, że zaistniały one jedynie w celu wspomożenia naszego wewnętrznego rozwoju…, że nie jest to… „kara boska” czy zrządzenie „złego losu” lecz są to sprzyjające nam okoliczności, na które powinniśmy zwrócić naszą uwagę by… z-rozumieć ich przesłanie dla nas…
Jesteśmy w stanie świadomie kontrolować nasze warunki, gdy wyczujemy cel tego – co przyciągamy i jesteśmy w stanie wyciągnąć z każdego doświadczenia tyle – ile potrzebujemy dla naszego dalszego wzrostu.
Nasza zdolność dokonania tego – określa stopień harmonii czy szczęścia jakie osiągamy…

1. mózg - pryzmat

Siły naszego umysłu są często – w dosłownym tego słowa znaczeniu – spętane paraliżującymi sugestiami, które przychodzą do nas z powodu naszego prymitywnego myślenia o wyścigu, rywalizacji czy jakiegokolwiek – odczuwanego przez nas braku…

Przede wszystkim jednak dlatego – że są one przez nas niekwestionowane i  nieświadomie akceptowane, w wyniku  czego – nasza Podświadomość kreuje i stwarza – wypadkową naszych myśli

Codziennie otrzymujemy setki tysięcy wrażeń –  lęku, niepokoju, upośledzenia i niższości…
I to niestety… jest wystarczającym powodem, że tak wielu z nas – osiąga tak niewiele…, dlatego też i życie tak wielu ludzi jest tak jałowe w skutkach…

W  obecnym Życiu każdego z nas znajduje się zarodek nieograniczonych potencji…
Patrząc z tej perspektywy – jesteśmy już dziś w stanie odkryć, że możemy pobierać nową siłę z Nieograniczonej Energii –  której wszyscy jesteśmy integralną częścią…

1 MEDYT

Takie rezultaty nie możemy jednak osiągnąć bez naszego wkładu w postaci  rzetelnej pracy oraz  naszej koncentracji…
Aby więc zapewnić sobie  oczekiwane rezultaty –  koniecznym jest by znać te Prawa,  przestrzegać je oraz znać wiedzę o sobie samym, o pracy swego umysłu, ponieważ jedynie dzięki temu –  możemy zacząć świadomie kreować nasz świat…

Wiedza o działaniu naszego umysłu współpracującego harmonijnie z trzema aspektami naszej Istoty –

Podświadomości, Świadomości i Nadświadomości – przez Kahunów określanych odpowiednio jako –

Niższe JA, Średnie JA i Wyższe JA…, oraz odpowiednia zgodność działania z tymi Prawami spowoduje… zaistnienie upragnionych rezultatów z niezmienną dokładnością… Ci z nas  – zdający sobie sprawę z mocy myśli rozumieją świat tzw. „wyższej mocy” i świadomie utrzymają tę moc ciągle pracującą wiedząc, że…

„Umysł jest mistrzowskim tkaczem – tak dla wewnętrznej tkaniny charakteru – jak i dla tkaniny okoliczności na naszych drogach życia…”

Moc ta jest niewyczerpana i bezgraniczna,  a w związku z tym, są oni prowadzeni od zwycięstwa do zwycięstwa.
Przeszkody, wydające się nieprzezwyciężonymi… stają się dziecinnie łatwe do pokonania…
Wrogowie zmieniają się w przyjaciół…, elementy się przekształcają –  „zło” przeistacza się w dobro…
Podaż jest niewyczerpana,  a popyt może być dokonywany według jakichkolwiek naszych wizji…
Jest to Mentalne Prawo popytu i podaży.

Nasze okoliczności i środowisko są formowane naszymi myślami ale... wielu z nas – tworzy te warunki nieświadomie
Jeśli więc nie są one satysfakcjonujące dla nas –  jedynym lekarstwem jest – świadoma zmiana naszego umysłowego nastawienia i ujrzenia jak – nasze okoliczności dostosowują się do nowych umysłowych warunków.
I nie jest to nic nadprzyrodzonego czy dziwnego –  jest to po prostu Prawo Istnienia.

Myśli, które mają swoje korzenie w umyśle – na pewno wyprodukują owoce tego samego rodzaju

1.GRUSZKI NA WIERZBIE
Największy intrygant nie może zebrać gruszek z wierzby… lub też – jak powiedział Nauczyciel –  „zebrać winogron z ciernia, albo fig z ostu”…

By poprawić nasze warunki – najpierw musimy poprawić samych siebie.

Nasze myśli i pragnienia będą więc pierwszymi – które pokażą naszą wewnętrzną poprawę…

Brak znajomości Praw Wibracji to tak – jak być dzieckiem bawiącym się ogniem albo…  człowiekiem manipulującym potężnymi substancjami chemicznymi – bez wiedzy o ich naturze, relacjach oraz  właściwościach …
Jest to prawdziwie uniwersalne ponieważ nasz umysł jest tą wielką przyczyną, która produkuje wszystkie warunki w życiu każdego z nas…

1kula energii
Oczywiście, umysł kreuje negatywne warunki równie chętnie jak te sprzyjające i gdy my świadomie,  bądź nieświadomie – wizualizujemy każdy rodzaj braku.., ograniczenia.. czy  dysonansu – kreujemy te warunki… i wielu z nas przez cały czas czyni to nieświadomie.
To prawo jak – każde inne prawo – jest niezależne od osób i funkcjonuje stale i niezmiennie –  z żelazną konsekwencją przynosząc każdemu dokładnie to – co sam stworzył – innymi słowy – „ Co człowiek zasieje – to zbierze”, ponieważ Prawo Przyczyny i Skutku jest tak absolutne i niezmienne w niewidocznym świecie myśli – jak w widzialnych i materialnych sprawach.

Wiemy, że Duch muzyki musi mieć prawidłowy instrument dla swojej ekspresji…
Dokładnie tak samo – Duch, który inspiruje myśl człowieka – Nadświadomość, również musi mieć właściwie dostrojony instrument dla wyrażenia swojej ekspresji.
Im bardziej rozwinięty i odpowiednio dostrojony jest instrument, tym bardziej przyjemne dla ucha będą jego dźwięki – rezultaty…, jeśli jednak ten instrument jest rozstrojony – rezultaty będą opłakane…

1 drzewo umysłu

Rozstrojony, a przy tym – wysoce rozwinięty mózg, jest nieskończenie bardziej szkodliwy niż w wypadku człowieka z umysłem słabym i prostym.

Obecnie,  nasze umysły są tak mało przyzwyczajone by zajmować się abstrakcją…, jesteśmy tak bardzo zatopieni  w materialnym świecie.., a martwe przedmioty tak wiele dla nas znaczą, że… wielu z nas żyje i umiera zupełnie nie myśląc o Duchu w nas… a przecież Duch jest jedyną realną Rzeczą we Wszechświecie.

Nie zdajemy sobie sprawy, że… nasza  myśl jest wyrażeniem pełnego Miłości Ducha pracującego przez nasz – bardziej lub mniej – doskonały umysł…
Zastanówmy się więc przez chwilę…  o naturze i tajemniczej mocy naszego Ducha…, bo nie ma bardziej inspirującej, fascynującej i zdumiewającej myśli…

Duch nie ma kształtu, ciężaru, wymiaru, koloru, smaku czy zapachu…

Gdy zapytamy kogoś: „Co to jest duch”? –  najczęściej usłyszymy odpowiedź, że jest niczym,  gdyż nie zajmuje miejsca i nie może być widziany ani… odczuwany.
Ale to właśnie… Duch jest wszystkim, bo świat istnieje tylko dlatego, ponieważ widzimy go oczami Ducha.
Nasze nerwy optyczne robią zdjęcie, wysyłają je do mózgu i Duch widzi to zdjęcie.

Wiemy więc, że Duch istnieje – a my jesteśmy w całkowitej jedności z Tym Duchem,  którego Huna nazywa naszą Nadświadomością, a religia chrześcijańska Pocieszycielem,  Duchem Świętym…

1 duch sw

Ten Duch ożywia nas.., podnosi nas gdy upadniemy.., inspiruje nas do sukcesu i pociesza nas w niepowodzeniu i nieszczęściu…
Bez Niego nie byłoby nic w życiu, a my nie różnilibyśmy się od kamienia na polu czy manekinów na wystawie sklepu krawieckiego.

Duch odzwierciedla się w oglądanej przez siebie swej własnej refleksji w świecie materialnym…  podobnie jak miłość matki jest w Duchu kobiety…, ale uzyskuje pełną egzystencję wówczas, gdy matka trzyma dziecko w swoich ramionach i ogląda w ciele i krwi istotę, którą kocha i którą stworzyła…

1.szczęśliwa-matka-z-dzieckiem

Wszystkie osiągnięcia największych ludzi – na początku zamknięte są w nich, Duch tych ludzi może dojść do pełnej realizacji tylko wówczas, gdy działając poprzez umysł i mózg i wyrażając się przez myśl – dokona stworzenia…

Wiemy, że wszystkie użyteczne dokonania są rezultatem zdrowej myśli.

Czyż to nie jest inspirujące – uświadomić sobie, że wszyscy żyjący ludzie na tej Ziemi, stopniowo doskonaląc siebie, będąc mniej zwierzęcymi a bardziej duchowymi poprzez przemijające wieki – jesteśmy przeznaczeni by rozwijać w naszych fizycznych ciałach instrumenty zdolne do prawidłowego interpretowania Ducha, który nas ożywia… ?

1cytryna

Źródła:

http://nowalska.blog.onet.pl/

https://2luciejwl.files.wordpress.com/2011/08/4wibracje.pdf

http://www.bochenia.pl/w-kierunku-madrosci/2009/kwiecien/puscilem-sie-i-co.html?page=5

Reklamy

4 thoughts on “89. Umysł i nasze myśli…

 1. „Każda nasza myśl ma tendencję do zmaterializowania się w naszej Rzeczy Istności.
  Nasze pragnienia są nasionami myśli, które mają tendencję do wykiełkowania, wzrostu, zakwitnięcia i zaowocowania…

  Każdego dnia nieustannie siejemy te nasiona – niczym rolnik zasiewający pole…”

  Kochana Margo <3, dziękuję.
  Znów ciekawa synchronia… kilka dni temu nagrałam i właśnie wstawiłam na kanale youtubowym coś o myślach i myśleniu 🙂
  {Co to jest ego i dlaczego?
  I po co nam myślenie albo jakieś wyzwolenie i z czego?
  O myślach, które myślimy… i emocjach, które są myślami rozgoszczonymi – wibrującymi w ciałach….}

  Jeśli z czymś walczę w swoich myślach, jeśli z czymś walczę wewnątrz, to właśnie projektuję sobie w ten sposób swoje kolejne „karmiczne doświadczenia”. Jakikolwiek „bzik” powoduje, że stajemy się tak „zakręceni” w wirze danej „namiętności”, że nasza samo-świadomość jest mocno ograniczona takim wirem. Więc jesteśmy często nieświadomi tego, jakie wzorce myślenia i działania nami kierują.

  Polubienie

  • „..Jakikolwiek „bzik” powoduje, że stajemy się tak „zakręceni” w wirze danej „namiętności”, że nasza samo-świadomość jest mocno ograniczona takim wirem. Więc jesteśmy często nieświadomi tego, jakie wzorce myślenia i działania nami kierują. ❤ "

   Zgadza się kochana Jestem 🙂

   Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s