91. Huna… cz.2

1.Huna - Ryzyko...

Kiedy ok. 1820 r. pierwsi misjonarze przybyli na rajskie wyspy Polinezji, rozpoczęli nauczanie o Bogu, o synu Boga – Jezusie oraz o duszy człowieka i… zbawieniu…

Pewne aspekty ich wiary były Kahunom dobrze znane, inne budziły rozbawienie, ale… pomimo różnic… jedni i drudzy dochodzili do porozumienia..
Największe zdziwienie budziło w Kahunach twierdzenie misjonarzy jakoby… człowiek posiadał jedną duszę…

Kahuni twierdzili, że każdy człowiek nosi w sobie trzy „duchy”…

Koncepcja Kahunów z kolei… rozbawiła misjonarzy. Nie posiadali oni bowiem wiedzy nt. psychologii, która pojawiła się dopiero ok. sześćdziesięciu lat  później…
Dzisiejsza wiedza z zakresu psychologii przyjmuje za normalne istnienie dwóch jaźni człowieka: Świadomości oraz Podświadomości. Dla Kahunów było to oczywiste… Znali oni potęgę ludzkiego umysłu na długo przed tym – zanim biały człowiek pojawił się na ich wyspach…

1.Huna trzy-zorze

Podstawowa struktura umysłu wg. Huny

1. ŚwiadomośćŚrednie Ja – Przez Kahunów zwane Uhane. Jest to ta część naszego umysłu, z którą się utożsamiamy, kiedy mówimy „ja”…

Świadomość pozwala nam logicznie myśleć. Potrafi analizować i przetwarzać fakty oraz posiada bardzo ważną cechę – Wolną Wolę. Dzięki niej, każdy z nas ma możliwość wyboru tego, co uważa za słuszne.

Możemy  świadomie działać , czyli… świadomie kierować własną Energią, która posłusznie podąża za naszą Uwagą

Nasza Uwaga jest niczym promień światła nieustannie przenikający przestrzeń… Dostrzegamy to światło jedynie wówczas – kiedy odbija się ono od jakiegoś przedmiotu – jesteśmy wtedy przytomni i świadomi… Kiedy promień Uwagi – światła pada na przedmiot myśli lub dotyka chwili,  w której widzimy, słyszymy, smakujemy czy dotykamy… wówczas jego blask umożliwia nam postrzeganie…

Świadomość pojawia się tam –  gdzie skoncentrowana jest Uwaga…

Dlatego ważnym jest to – na czym koncentrujemy naszą Uwagę, pamiętając, że to na czym się skupiamy – wzmacniamy naszą Energią…

Jest to jedna z podstawowych nauk Huny. Koncentracja pozwala płynąć Energii

Świadomość może  świadomie kierować naszym ciałem. Podczas nauki jakiejś nowej czynności…  robimy to świadomie i ze skupioną,  skoncentrowaną uwagą. Kiedy już się nauczymy danej czynności…, nasza Podświadomość przejmuje nad tym kontrolę…, wówczas nazywamy to automatycznym działaniem… Przypomnijmy sobie w tym momencie naszą pierwszą jazdę rowerem czy samochodem.. 🙂

Nasza Świadomość posiada zdolność oceniania  i porównywania, co dość często robimy na co dzień… Dzięki temu wiemy – co jest dla nas dobre, a co nam nie służy… Wszystkie docierające do nas bodźce ze świata zewnętrznego –  zazwyczaj podlegają naszej ocenie i interpretacji… To właśnie zadanie Świadomości –  zobaczyć, porównać i uświadomić sobie…

1.Huna Lustro z Aniołem
Jednak nasza Świadomość – Średnie Ja… ma krótkotrwałą pamięć i liczy się dla niej jedynie to, co aktualnie odbiera… a więc – działa tylko w chwili teraźniejszej

Możemy być świadomymi tylko w teraźniejszości. Świadomość odbiera wiele informacji. Nasza przestrzeń zapełniona jest milionami danych, ale my –  najczęściej – jesteśmy świadomi jedynie małego jej wycinka…

Np. w chwili czytania książki… jesteśmy skupieni na tym, o czym czytamy…, natomiast dźwięki, które w danej chwili dochodzą do naszego umysłu objęte są naszą marginalną uwagą, ale mimo tego – że świadomie odbieramy tylko wycinek rzeczywistości – to potrafimy określić nasz stosunek do świata i podejmować kolejne decyzje.
Nasze Średnie Ja nie ma przyzwyczajeń. Ono po prostu reaguje na aktualne rzeczy i porównując je – klasyfikuje, po czym wybiera kolejne działania… Jednak każda świadoma ocena – wynika z poprzednio uzyskanej wiedzy oraz poglądów, które znajdują się w banku pamięci naszej Podświadomości.

Po dokonaniu oceny, Średnie Ja kieruje uwagę i wyraża wolę działania
Nasza Świadomość nie potrafi też odczuwać. Działa na innych – wyższych planach wibracyjnych. Potrafi za to myśleć abstrakcyjnie…, rozwiązywać logiczne zadania…, określać i nazywać przedmioty. Można ją porównać z ciałem mentalnym człowieka, które jest bardzo subtelne. Świadome odczuwanie odbywa się za pośrednictwem Niższego Ja – kiedy to Średnie Ja odbiera od niego informacje
Dzięki Świadomości możemy się rozwijać i możemy robić to świadomie, a zdolność ta – w dużym stopniu ułatwia nam życie…
Prawidłowo działająca Świadomość… wybiera sposób w jaki pragnie się przejawiać w tej Rzeczy Istności, dzięki czemu uczy ona swą Młodszą Siostrę – Podświadomość –  jak żyć…
W drodze ewolucji Świadomość rozwija się i staje się Nadświadomością.

2. Podświadomość – Niższe Ja – przez Kahunów zwane Unihipili nie posiada tak,  jak Świadomość – Wolnej Woli.

Nie umie analizować ani oceniać. Można ją przyrównać do komputera, który potrafi doskonale organizować i  przetwarzać informacje oraz wykonywać polecenia… Jednak bez polecenia jest niczym forma bez treści… dlatego Niższe Ja – bardzo uważnie słucha swojego nauczyciela – Średniego Ja.

1.Huna piesekSłucha bez krytyki i bez oceniania… Jest jak posłuszny piesek, który wypełnia jak najlepiej polecenia swojego pana…  W tym co robi jest praktycznie bezbłędna. Dlatego niektórzy sądzą, że Podświadomość sama w sobie jest idealna…. i  jest to prawdą, ponieważ Podświadomość działa doskonale,  tyle że… nie zawsze ma wprowadzone doskonałe programy i polecenia…
Niższe Ja… w żadnym razie nie jest w jakikolwiek sposób „gorsze” od Średniego Ja, ponieważ każde z nich – pełni jedyną w swoim rodzaju – niezastąpioną funkcję…  Średnie Ja, jest po prostu na wyższym poziomie ewolucyjnym aniżeli Niższe Ja, które jest podobne cechami do dziecka. I to właśnie Średnie Ja – ma za zadanie nauczać, a nie odwrotnie.
Co potrafi Niższe Ja ?
Niższe Ja jest najbliżej ciała fizycznego. Można je przyrównać do ciała astralnego i eterycznego. To właśnie Podświadomość umożliwia funkcjonowanie naszego fizycznego ciała. Dzięki niej bije nasze serce, następuje oddech, krąży energia… czyli odpowiada za podstawowe procesy życiowe organizmu, które ciało robi nieświadomie.
To jest naturalne zadanie niższego Ja – utrzymać ciało przy życiu i robi to 24h na dobę, przez całe życie.

Teoretycznie…  każdy z nas stworzony jest do idealnego zdrowia a nasze Niższe Ja potrafi to wprowadzić w życie i taki stan utrzymać…
I wszystko  było wspaniale gdyby…  Średnie Ja zawsze dawało takie polecenie, a z tym – jak wiemy – bywa jest różnie… Najczęściej,  świadomie dajemy polecenie, by… ciało niszczyć… Po prostu nasza społeczność wychowuje nas w sposób bardzo destrukcyjny…, co Podświadomość przyjmuje i bez dyskusji wykonuje…

Np. zajadamy się totalnie przerobionymi, przemielonymi, sztucznie barwionymi, słodzonymi, zakonserwowanymi chemicznie produktami. Nie ma więc co się dziwić, że pojawiają się tak zwane „choroby cywilizacyjne” jak cukrzyca, rak czy miażdżyca… Zastanówmy się nad tym…

1.Huna czakry
Podświadomość posiada możliwość kreowania  Rzeczy Istności i  jest to jedna z ważniejszych jej funkcji
Kolejną funkcją Niższego Ja jest czucie…

Potrafi odczuwać… zarówno bodźce fizyczne, jak i emocjonalne. Wszystko – co dochodzi do nas ze świata zewnętrznego – przechodzi przez filtr naszej Podświadomości.

Dlatego bardzo istotnym jest aby była ona wolna i czysta od negatywnych, szkodliwych programów..
To właśnie dzięki Podświadomości  odczuwamy radość,  smutek, złość, zadowolenie czy gniew i frustrację oraz całą gamę innych uczuć…

Wszystkie uczucia wywołuje nasze Niższe Ja.

Wniosek więc z tego taki, że… uczucia zależą tylko i wyłącznie od nas. Od naszych przyzwyczajeń i preferencji…, które – jak wiemy – są zmienne ale… możemy świadomie nad nimi popracować…

1.Huna Radość, smutek

Dlatego mamy całkowitą władzę nad własnym życiem. Jednych cieszy jazda na karuzeli, podczas gdy inni odczuwają mdłości na samą o niej myśl…  – jest to kwestia podświadomych i zaprogramowanych reakcji na  zewnętrzne bodźce. Podobnie jest z uczuciem smutku, powstającego mechanicznie pod wpływem określonych bodźców. Jest to wyuczona reakcja, którą możemy zmienić…
Gdy Podświadomość odbierze jakiś sygnał z otaczającej przestrzeni,  natychmiast przekazuje go Średniemu Ja…

Średnie Ja ocenia i wywołuje określoną reakcję,  którą Podświadomość zapamiętuje wraz z konkretnym zdarzeniem.

W taki właśnie sposób – przy każdym następnym podobnym zdarzeniu –  Podświadomość odtwarza pierwotną reakcję…
Niższe Ja jest niezastąpione w zapamiętywaniu informacji.
Nieustannie rejestruje wszystko – co się wokół  zadziewa… – nawet to, co… nie rejestruje Świadomość…

Podświadomość pamięta wszystkoRejestruje każdy odbiór naszych zmysłów,  w każdej chwili – przez całe życie –  i jest to – jej naturalnym zadaniem…
Niższe Ja nie ocenia tego co odbiera, jednak uważnie słucha Średniego Ja.

Świadomość ocenia –  jakie zdarzenia są ważne, a jakie nieistotne. I w ten właśnie  sposób Podświadomość stopniuje wartość rzeczy i zdarzeń w magazynie pamięci.

Dla Świadomości ważne jest to –  co jest „mocne”…, czyli to –  co wywiera na niej silne wrażenie… i to najczęściej zapada mocno w pamięć. Rzeczy uznane za nieważne i mało istotne – również są w pamięci, jednak trudno je sobie przypomnieć i nie wpływają one zbytnio na nasze zachowanie,  ponieważ przy ich zapamiętywaniu – zużyliśmy  mało Energii…

Inaczej sprawa ma się z wydarzeniami dla nas szokującymi…, dla których zużywamy mnóstwo Energii…  i z reguły – jest to Energia o niskich wibracjach a więc… niezbyt pozytywna…

Ponieważ jednak świadomie zasililiśmy je dużą dawką własnej Energii – takie zdarzenie uznawane jest przez Podświadomość za „ważne” i wpływa znacząco na późniejsze jej oddziaływania… Przykładem mogą być jakieś traumatyczne doświadczenia, w wyniku których  może powstać w nas głęboki uraz.

1.Huna upadek...małe-dziecko-chłopiec-spadał-puszek-jego-pierwszy-rower-58015146
M.F.Long przyrównał system pamięci do… sieci pajęczej, po której porusza się nasza Podświadomość. Wszystkie zdarzenia, są jak muchy. Jedne są większe, inne mniejsze…,  jedne są ciężkie,  inne lekkie, jednak wszystkie są w tej samej sieci i nie ważne jest… kiedy zadziała się dana rzecz –  ważne jest, czy była duża
Na świadome żądanie – nasza Podświadomość  przypomni nam daną rzecz czy wydarzenie a wówczas – mamy możliwość świadomie wprowadzić inny wzorzec jej postrzegania…  Jest to bardzo praktyczne i pożądane…, ponieważ w większości przypadków – Średnie Ja nie było w pełni świadome tego, co się zadziało i mogło wyciągnąć błędne wnioski… Czyli… nawet błahe zdarzenie –  mogło być postrzegane jako… szczególnie niebezpieczne i pozostawić w nas trwały uraz psychiczny…

Tak jak mamusia straszy dziecko słowami…  ”Bądź grzeczny, bo Pan cię zabierze”…, tyle że mamusia doskonale wie, że żaden pan, nie zabierze jej ukochanego dziecka…, dziecko jednak odbiera taka sugestię całkiem poważnie i całkiem poważnie boi się…  „pana który zabiera dzieci”

1.Huna grozenie

A później… w takim „dorosłym dziecku”  powstają urazy psychiczne i lęk przed nieznajomymi ludźmi, którego w żaden sposób nie można wykorzenić… Oczywiście to tylko przykład…, jednak analogicznie może się stać zupełnie coś innego i pozostawić uraz na wiele lat…
Uwolnić się jest stosunkowo prosto – poznać to zdarzenie, które wywołało mocne uczucia i uświadomić sobie, jak było naprawdę, że… „nie taki diabeł straszny jak go malują”…  Spojrzeć na to z innego punktu widzenia. To sprawia, że ówcześnie wprowadzony program zamienia się na nowy, korzystniejszy.
Można też pomedytować nad danym problemem, czyli… wprowadzić pozytywne wyobrażenia – w miejsce negatywnych.

W tym konkretnym przypadku – „Obcy ludzie… są dla mnie mili i bezpieczni.” To spowoduje, że Podświadomość będzie już inaczej reagowała na daną sytuację i w rezultacie uwolni się od lęku.

1.Huna ptaszek
Kolejną funkcją, niejako wynikającą z poprzedniej, jest uczenie się. Podświadomość uczy się i przyzwyczaja.

Podobnie jak robimy jakąś nową rzecz świadomie i z uwagą, bo jeszcze jej nie umiemy – tak w miarę upływu czasu – Podświadomość uczy się. Idzie nam coraz łatwiej i sprawniej. W końcu… Podświadomość przejmuje całkowicie kontrolę, co oznacza,  że się nauczyła danej rzeczy, czynności…
Podświadomość uczy się reakcji od Świadomości. Najbardziej zwraca uwagę na te „ciężkie” i naładowane maksymalną Energią zdarzenia. Kiedy Świadomość pod wpływem zdarzenia wyzwoli duży ładunek Energii, wtedy Podświadomość umieszcza to zdarzenie  w pamięci…

Można uczyć Podświadomość  za pomocą „szoku”… lecz o wiele skuteczniej,  bezpieczniej i przyjemniej –  jest uczyć Podświadomość poprzez powtarzanie danej czynności…  aż do jej opanowania. Tak jak z jazdą na rowerze. Na początku idzie nam trudno i koślawo…
Jednak gdy się opanuje się daną czynność, nasza Świadomość może  skupić się na czymś innym, a Podświadomość sama utrzymuje równowagę.
Afirmacje – czyli pozytywne programy Podświadomości – działają na podobnych zasadach. Powtarzamy je tak długo –  aż Podświadomość ich się po prostu nauczy i wcieli w życie.

Jest to bardzo praktyczna i efektywna metoda pracy z naszą Podświadomością.
Niektóre Niższe Ja różnych ludzi, uczą się wolniej, a inne szybciej. Wszystko jednak zależy od naszej świadomej pracy w tej materii oraz od naszych przyzwyczajeń… 🙂

1.Huna góra lodowa

Niższe Ja komunikuje się ze Średnim Ja za pomocą telepatii –  nie ma innej drogi

Telepatia, innymi słowy – ruch Energii naszych myśli, zachodzi  na bardziej subtelnych poziomach aniżeli poziom „materialny”, dlatego nazywa się to telepatią,   jak na razie…  nie jesteśmy w stanie – na obecnym poziomie  naszej technologii  zmierzyć to wspaniałe zjawidko…

Istotnym dla nas jest, aby nauczyć Podświadomość…  z kim lub czym ma się kontaktować i jakie magazynować w swym ogromnym magazynie pamięci informacje…

Wbrew pozorom –   jest to dla nas bardzo ważne.

Możemy bowiem świadomie koncentrować się na złości czy smutku,  a wówczas nasze Niższe Ja nawiąże kontakt z innymi smutnymi i złymi Niższymi Ja.

Możemy też koncentrować się na boskim pierwiastku w sobie, czyli Wyższym Ja – a wówczas dostrajamy się do częstotliwości miłości i radości…

Wszyscy żyjemy bowiem w przestrzeni dualności, w której dominują dwie siły – po jednej stronie bieguna jest Miłość, po przeciwnej stronie bieguna znajduje się strach…

W zależności na czym skupiamy swoją Uwagę – tym samym zasilamy naszą Energią – jeden z tych dwóch biegunów –  wybór zawsze zależy od nas…

1.Huna dwa bieguny

W miarę ewolucji Podświadomość rozwija się i staje się Świadomością…

Misjonarze, którzy przypłynęli na Polinezję, opowiadali wiele  o Bogu… jednym, jedynym Bogu, będącym gdzieś tam… wysoko w niebie…

Wbrew pozorom, Kahunom nie było trudno zrozumieć pojęcie „Boga”, ponieważ oni również znali Boga, tyle że…  inaczej Go nazywali i inaczej rozumieli.

Bóg pełnił  w ich życiu istotną rolę  a oni doskonale zdawali sobie sprawę z Jego obecności…  Podstawową różnicą była… lokacja Boga.

O ile chrześcijanie wskazywali na Boga w niebie, o tyle Kahuni – wiedzieli, że Bóg jest we wnętrzu każdego człowieka.
3. Nadświadomość – Wyższe Ja – w języku hawajskim Aumakua…  oznacza – „starszego, rodzicielskiego, godnego całkowitego zaufania Ducha”…

Jest to jedna z naszej jaźni –  całkowicie rozwinięta i boska.

Można śmiało powiedzieć, że jest to nasza oświecona cząstka…, połączona ze Źródłem.., z Jednią…  w wiecznej radości  i Miłości. Możemy ją przyrównać do naszych najbardziej subtelnych ciał – przyczynowego, buddycznego, atmicznego…

Jest to Dusza, która trwa w nieustannym szczęściu i spełnieniu.

1.Huna lewitacja
Kahuni wiedzieli, że tak – jak istnieje duch „podrzędny” – czyli Podświadomość, tak też  istnieje duch „nadrzędny”, czyli Nadświadomość.
A relacje między nimi są podobne.

Niższe Ja nie jest w stanie pojąć logiki średniego Ja, podobnie jak  Średnie Ja  – nie jest w stanie pojąć boskości Wyższego Ja.

Dlatego Kahuni nie próbowali zrozumieć Wyższego Ja, ponieważ jest to poznanie intuicyjne –  którego Umysł – z racji swej ograniczoności – nie jest w stanie ogarnąć  i z-rozumieć…

Nie starali się więc stwarzać religii…, snuć domysłów, czy wymyślać jeszcze innych filozoficznych dywagacji…

Traktowali go jako Ducha Rodzicielskiego, który ich kocha… i oni szczerze kochali Jego…  Tak po prostu… 🙂

Duch Rodzicielski nie oznaczał Ojca, czy Matki, ponieważ nie posiada konkretnej płci.
Wyższe Ja posiada całkowicie zintegrowane pierwiastki męskie i żeńskie. Niektórzy sądzą, że aby ewoluować na poziom Wyższego Ja – doznać oświecenia…  trzeba się połączyć ze swoją drugą połową… Ale to nie jest to prawdą, ponieważ na poziomie Wyższego Ja nie istnieje podział na płeć…

c.d.n…
Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s