32. Przebudzenie srebrnego węża – Zasada Opieki nad Zamysłem Cz.II.

FRESK PRZEBUDZENIE WĘŻA   WĄŻ

W każdej epoce na Ziemi wciela się 30 sprawiedliwych.
Są to nauczyciele,  wśród których znajdują się nosiciele  12 Praw, którzy pilnują by zamysł hebrajski nie odbiegł za daleko od normy Praw.
W ich otoczeniu są zawsze ich wielcy przeciwnicy – Mistrzowie Skrajności.

Chrystus vs.Lucyfer

Mniej więcej od połowy XX stulecia inkarnują się na Ziemi (głównie w Polsce, ale nie tylko) świadomości hebrajskie  oraz przedstawiciele innych ras kosmicznych, które można rozpoznać po łatwości z jaką manipulują materią i ludźmi,
a czasem nieumiejętnością dostosowania się do zwykłych warunków życia.

Hebrajczycy przez miliardy lat manipulacji rozwijali intelekt kosztem uczuć i funkcji prawej półkuli mózgowej.
Pasożytniczy tryb życia spowodował u nich degenerację psychiczną i emocjonalną w postaci zaniku uczuć wyższych, braku elastyczności i zdolności przystosowawczych.

bogowie sumeru
Podczas gdy ciała słowiańsko- hebrajskie wykazują ogromne zdolności adaptacyjne, są utalentowane i odporne psychicznie.

W ten sposób plan Jedni stworzenia uniwersalnych ciał zdolnych do przebywania we wszystkich gęstościach materii i antymaterii  zaczął się wypełniać.

Hebrajczycy dostrzegli, że tylko wcielając się na Ziemi mają szansę uzyskać ciała uniwersalne.

Z tego powodu ich dusze wchodzą nie tylko w ciała dzieci, ale także i dorosłych (nie jest to opętanie,  lecz mylona z nim – wymiana dusz).

Świadomość E-2, Gotlieba przejawiona w ciele Polaka E-2-rda Mielnika w latach 80-tych i 90-tych miała za zadanie od Jedni  przekazać Polakom wiedzę o przemianach za pośrednictwem stworzyszenia Antrovis.
Z aktywną pomocą innych świadomości hebrajskich w ciałach – m.in. Ewa Homa (May), Anna Dąbrowska, przywódcy Antrovisu  byli w stałym kontakcie myślowym z braćmi z Hebry zasilani przez nich energią.
Przekazali Polakom część wiedzy o Kaplicy Sykstyńskiej i nadchodzących przemianach –  przejściu naszego kosmosu w sferę antymaterialną wszechświata.

Część hebrajskich manipulacji ujawnili w trzech książkach:
Koniec Boga Początek Człowieka,
Boga nie ma i Bóg człowiekowi taki los zgotował.
Były one zmontowane w sposób wzbudzający w czytelniku antagonizmy, odwet w stosunku do kościoła katolickiego – odwracający  uwagę od rzeczywistych sprawców, przeinaczający fakty i wiedzę…
Autorzy twierdzili, że Hebra i Gotlieb zostali anihilowani na początku lat 90-tych, tak jak wszystkie zamieszkałe planety oprócz Ziemi.
Dzięki tym publikacjom E-2rd i jego współpracownicy chcieli rozliczyć się z przeszłością – nie rozliczając się wcale…
Była to jeszcze jedna manipulacja – anonimowe przyznanie się do winy i ukrycie własnej roli w przemianach na Ziemi.

Przywódcy Antrovisu odpowiedzialni są za zniewolenie myślenia ludzi obecnych na organizowanych przez nich kursach,  którzy przyjęli prezentowaną wiedzę na wiarę.
Będąc Mistrzami Skrajności wychodzili z założenia, że jeżeli poszkodowany nie powie tyś winien – to są oni rozgrzeszeni…

Zastosowali wobec Polaków te same wypróbowane przez miliony lat metody manipulacji – strach i podziały.

Antrovi symbole zła

Antrovis ogłosił koniec świata w 1995 roku osiągając efekt kompromitacji.
Opóźniając rozwój wielu słowiańskich świadomości, udało im się zebrać całą energię przeznaczoną na realizację nowego  zamysłu i w ten sposób odwlec w czasie proces przemian na… 20 lat.

Powstanie Antrovisu i jego rola były zgodne z zamysłem Jedni.
Zawsze w historii wszechświata pierwsza była dotąd realizacja w priorytecie męskim i hebrajskim.

Błędy i manipulacje w trakcie realizacji służyły potem do budowania nowego, udoskonalonego Zamysłu Jedni.
Tak było i tym razem.
Etap działalności Antrovisu był konieczny, ażeby pobudzić w ludziach samodzielne myślenie poprzez prezentowane informacje i doświadczenia skrajności.
Wnioski z tego procesu wyciągnięte przez Słowian staną się budulcem nowego Zamysłu Jedni.
Ostatni będą pierwszymi – oznacza kolejność pierwiastków Realizacji i Zamysłu (srebra i złota).
Teraz nadchodzi czas Słowian.
Rozliczą epokę materialną i manipulacje Bogów i wprowadzą Ziemię i Wszechświat w uniwersalność.

Gotlieb już wcześniej w ciągu ostatnich 2000 lat przejawiał się na Ziemi (w czasie gdy Chrystus był wodzem Hebry).
Wiedział, że ciała słowiańskie z hebrajskimi cechami dają możliwości sterowania zamysłem i realizacją od wewnątrz.

Symbolem manipulacji Ziemią z Hebry przez Chrystusa są trzy litery ikonografii katolickiej IHS. 

IHS  ihs czerw.
Chrystogram – monogram będący symbolem Jezusa Chrystusa w formie akronimu.
Z greki jest to skrót imienia IHΣΟΥϚ (Jezus).

ZIEMIA SREBRNY ŚRODEK,

HEBRA ZŁOTY ŚRODEK,

Litera S (polaryzacja ujemna) to Srebrny Środek Wszechświata – Ziemia, Słowianie.
Litera I (polaryzacja zerowa) to energetyczny rękaw łączący Hebrę z Ziemią i z całą półkulą materialną.
Jest on oznaczony ciągiem kresek i kropek powstałych przez ułożenie w jednej linii wielu liter i.

Linia przerywana oznacza falę srebrną prądu zmiennego.

Kreska to fala krótka, a kropka to cząstka, która ją emituje.

Litera i to energia cytrynowa – Prawo Zgodności.

Litera H (polaryzacja dodatnia) to Złoty Środek Wszechświata – Egipt, a we wszechświecie Hebra.

Mistrzowie Skrajności w pewnym momencie spowodowali taką przeróbkę, że planeta w układzie Hebry pełniąca funkcję  Srebrnego Środka Wszechświata została przykryta złotem.

Mistrzowie Zgodności inkarnowali się na Ziemi m.in. w Egipcie, a potem w masywie Ślęży dając początek Słowianom.
SLEŻA
Srebrnym Wzorcem Wszechświata pod koniec epoki Egiptu stała się Ziemia.

Hebrajczycy wiedzieli, że nasza planeta będzie Logosem następnego cyklu – Srebrny i Złoty Wzorzec.
Uczynili z Ziemi srebrny środek wszechświata, ale pod swoją kontrolą.

Nowy Złoty Środek w Egipcie był zasilany z planety Bogów Stwórców z Układu Hebry i stamtąd rozprzestrzeniała się wolna wola.

(Wg. Zamysłu Jedni 2000 lat temu Złoty Środek miał powstać w Łowiczu na Mazowszu.)

Za pośrednictwem swoich ziomków inkarnujących się na ziemi zaszczepili wszystkie możliwe programy manipulacji energiami i  człowiekiem – ruch ósemkowy kundabufor i enneagram. 

W efekcie – zamysł srebrnej fali  z Duszy Ziemi  trafia pod koniec każdego cyklu do czakramu w Łowiczu- spirala Mazowsza i stamtąd na Hebrę. 
Dlatego wszyscy, którzy na Ziemi dociekali prawdy o naszej egzystencji i wydobywali z siebie wiedzę obiektywną byli eliminowani  lub umierali w nędzy.
BÓG SUMER
Energia srebrna (przestrzenna) transportowana na Hebrę ma częstotliwość prądu zmiennego (krótkich fal – impulsów).
Jest to jedyna częstotliwość możliwa do przyswojenia dla Hebrajczyków.

Prąd zmienny to fala (kreska ———–) i cząstka – zbiornik energii – czakram (kropka .), która ją emituje.
Np. niekontrolowana reakcja emocjonalna…

Podstawowa jednostka informacji – Bit – przejawia się przez prawdę albo kłamstwo.

KROPKA KRESKA

Prąd stały to prawda (symbol kreski), energia przepływa łącząc ze sobą wszystkie elementy  – czakramy, wartości  w całość, strukturę.

Kłamstwo, pólprawdy czy zatajenie wiedzy dla siebie to prąd zmienny (kropka). 
Powoduje blokady w kanałach energetycznych człowieka, a następnie w genotypie i programatorze.

Jeśli przełożymy to na reakcje ludzkie – prąd zmienny to stres.
Stan krótkotrwałego silnego pobudzenia emocjonalnego i fizjologicznego – wzmożone wydzielanie hormonów  adrenaliny, noradrenaliny, przyśpieszenie tętna i akcji serca…
STRES1
W ten sposób człowiek wytraca energię własną, a po okresie działania następuje spadek formy.

Przeciwieństwem jest stan wyciszenia, który generuje prąd stały umożliwiający działanie pomnażające energię własną. ..

RELAKS
Inne przykłady prądu zmiennego to kłamstwo pomieszane z prawdą – w relacjach międzyludzkich raz się wymieniamy dobrem  raz złem, to niekonsekwencja w działaniu i myśleniu – robię co innego niż mówię i myślę.

Pismo alfabetyczne (fonetyczne – jeden dźwięk – jedna głoska) to prąd zmienny,

ALFABET
a prąd stały to pismo ideograficzne.

PISMOIDEO..  PISMOIDEO2

Wszystkie tradycje religijne, kulturowe, narodowe kodują reakcje i cechy za pomocą mechanizmu wzbudzania prądu zmiennego.
Np. cyklicznie powtarzające się w kalendarzu święta – dni postu, lenistwa i obżarstwa… to zaburzenie pulsu pracy.

Ciąg dalszy hebrajskiego planu to utworzenie wokół Ziemi energetycznego klosza za pomocą sieci piramid kontrolowanych  przez urządzenie ukryte pod Sfinksem.

Na Ziemi piramidy znajdują się nie tylko w Egipcie i południowej Ameryce, ale także np. w Chinach i Serbii…
Zostały one zbudowane m.in. w tym celu.

PIRAMIDY

Kokon elektromagnetyczny był najpierw z powodzeniem testowany w układzie Hebry, kiedy wkraczała w sferę antymaterialną wszechświata.

Klosz z energii materialnych osłania żyjące na planecie istoty przed wpływem energii antymaterialnych.
Chroni je przed rozliczeniem z przestrzegania 12 Praw Naturalnych.
Życie nad Hebrze toczy się w kokonie, który połączony jest kanałami energetycznymi z Ziemią i innymi kosmosami  ze sfery materialnej wszechświata.
Mieszkańcy tych światów poddani wolnej woli generują energię psychiczną, mentalną i biologiczną (bioplazmę),  która zasila ciała Bogów na Hebrze.

Gdyby Ziemia znalazła się w kokonie, energia nowego programu została by przejęta przez hebrajskich Bogów – Stwórców.

KOSMOS
Po lewej stronie fresku Maria sięga do nowego węża złotego – Diagramu Drzewa Realizacji wspomagana przez podtrzymującą jej prawą rękę – Złotą Siostrę  i człowieka.
Maria sięga prawą ręką (symbolizującą prawą półkulę mózgową) – bo jej funkcją jest teraz Opieka nad Zamysłem i Realizacją.
Oni nie mogą sięgnąć tego co ona – służą więc jej pomocą –  dając jej siebie przez siebie…

Ojciec Abba – (E-2, Gotlieb) na fresku jest ukazany jako upadający starzec z jego głowy wyskakuje dziecko –  symbol nowego wcielenia.
Srebrny wąż na fresku dosłownie miażdży Mistrzów Skrajności, ponieważ chcieli znać słowiański zamysł.

KONIEC
Obudzony srebrny wąż to hiperdźwiękowa fala przestrzenna w roku 2012 przemierzająca Wszechświat. 

Fala srebrna to nowy sześcian przestrzeni myślowej w którym kule realizacji (fala czasoprzestrzenna) wolnej woli  będą pękać jak bańki. 
Oznacza to upadek wszystkich sztucznych ideologii pod wpływem wewnętrznej niezgody.

Zjednoczy to ludzi w zorganizowanym  proteście przeciwko kontrolowaniu przez elity i władzę wartości niematerialnych – wiedzy, dóbr kultury, prawa do prawdy… (WikiLeaks, Acta).

STOP ACTA

Sygnałem nachodzącej hiperdźwiękowej fali przestrzennej były tajemnicze dźwięki słyszane w różnych miejscach na całym świecie  od końca 2011 roku.

Innym aspektem srebrnego węża jest wzbudzanie zbiorowych emocji.
Wystarczy iskra – (impuls ze srebra), żeby wzniecić rewolucję.
Srebrny wąż jednoczy ludzi w protestach, wiecach, zbiorowym, zorganizowanym oporze.
Sprawia, że łączą się ze sobą różne dziedziny ludzkiej działalności, które wcześniej wydawały się odseparowane od siebie.

skrzyżowane ręce
Powstaje wielki system naczyń połączonych, który już się wymyka ośrodkom kontroli i władzy.
Zburzeniu ulega sztuczna równowaga – dyktatorzy trzymający narody żelazną ręką zostają rozliczeni przez ludzi.
Masy dochodzą do głosu niszcząc dorobek wieków.
Ludzie podtrzymujący idee, instytucje kłócą się między sobą…

Ciekawostki…

Sekta Antrovis – właściwie Stowarzyszenie Odnowy Ludzi i Ziemi „ANTROVIS”. Ruch został założony w 1990r przez
Edwarda Mielnika. Jego osobliwe dogmaty głosiły, iż oprócz Żydów narodem wybranym na ziemi są Słowianie,  pochodzący z planety Atlanta. 
Według Mielnika jesteśmy siódmą z kolei i ostatnią cywilizacją zamieszkującą Ziemię.
Zgodnie z założeniami, w 2000 roku powinno nastąpić wielkie zjednoczenie wszystkich narodów pod przewodnictwem Polan.
Po 2000 r. nowa planeta o nazwie Polania miałaby się poruszać po torze ósemkowym (!).
Według kosmologii Antrovisu światy się rodzą i umierają.
Gdy dopełnia się cykl, a świat nabrzmiały na skutek doświadczeń traci swą równowagę,  rozpada się zasilając swą energią rdzeń „Zamysłu”.
Do sekty należało wielu dziennikarzy, polityków czy artystów. Mimo to, ruch rozwiązał się w 1993 roku.

Antrovis twarz
Działalność Antrovisu jest wiązana z zaginięciem trzech osób, jednak ich losów do dziś nie udało się poznać

Reklamy

13 thoughts on “32. Przebudzenie srebrnego węża – Zasada Opieki nad Zamysłem Cz.II.

 1. „Pismo alfabetyczne (fonetyczne – jeden dźwięk – jedna głoska) to prąd zmienny,”
  Tymi dźwiękami można odpowiednio operować tworząc rytm, który ma negatywny lub dobroczynny wpływ na nasz organizm. Potężnym narzędziem jest poezja i tak przykładem pozytywnego rytmu jest amfibrach, którego stopa składa się z 3 sylab, gdzie środkowa jest akcentowana: U—U (U=nieakcentowana //– = akcentowan). Wiersz Tuwima „ O szyby deszcz dzwoni” jest napisany amfibrachem:

  O_ szy_by // deszcz_ dzwo_ni, // deszcz _dzwo_ni // je_sien_ny//
  i_ plusz_cze // jed_na_ki, // mia_ro_wy, // nie_zmien_ny.// (…)

  Heksametr stosowany już w poezji greckiej miał/ma moc pozytywnego oddziaływania na bicie serca. Znane są przypadki, gdzie czytanie poezji chorym przywracało ich do zdrowia.

  Polubienie

  • „ O szyby deszcz dzwoni”
   Moni, przeczytałam ten wiersz będąc w 3 kl.liceum… (tu powinnam wstawić emocjonka zawstydzonego ale.. niemam takiego)
   Ale od kiedy go przeczytałam to… nawet diabła mi było szkoda w smutnym ogrodzie… Jest naprawdę piękny 🙂
   Dziękuję, że mi o nim przypomniałaś 🙂 I nie wiedziałam, że jest amfibrachem.. 😦
   Teraz, dzięki Tobie już wiem 😛
   Ale czy mówimy o tym samym wierszu ?
   Ja mówię o wierszy Staffa… ?

   Polubienie

   • Margo kochana, oczywiście, że Staffa!! Pisząc te słowa myślałam jednocześnie o Tuwimie i jego wierszu „Lokomotywa”, który też napisany jest amfibrachem. Tyle tylko, że w przypadku „Lokomotywy” nie ma tej idealnej korelacji między rytmem a treścią wiersza, co osłabia nieco moc oddziaływania tej stopy wierszowej. Natomiast wiersz sam w sobie jest wspaniały dla dzieci.

    Polubienie

 2. „(…) prąd zmienny to stres.
  Stan krótkotrwałego silnego pobudzenia emocjonalnego i fizjologicznego – wzmożone wydzielanie hormonów adrenaliny, noradrenaliny, przyśpieszenie tętna i akcji serca…
  W ten sposób człowiek wytraca energię własną, a po okresie działania następuje spadek formy.
  Przeciwieństwem jest stan wyciszenia, który generuje prąd stały umożliwiający działanie pomnażające energię własną. ..”
  I właśnie tacy ludzie, którzy żyją w rytm prądu stałego (=żyją w prawdzie), mają w sobie dystans do wszystkiego, co nim nie jest i są w stanie z wyższej perspektywy i obiektywnie postrzegać otaczającą ich rzeczywistość. 🙂

  Polubienie

  • „…zazdrość o nie tylko o wiedzę, ale w ogóle o umiejętności i możliwości drugiego człowieka/innych ludzi, wynika z silnej potrzeby dominacji nad bliźnim i stanowi obok nienawiści jedną z bardziej niszczących, szkodliwych i wypalających duchowo emocji…”

   Tak Moni, to prawda, że tego rodzaju emocje są bardzo niszczące, nie zdajemy sobie sprawy, że kumulując w sobie i pielęgnując tak szkodliwe energie – szkodzimy nade wszystko sobie samym ale także naszemu otoczeniu 😦
   Dlatego, wszelkie zarodki zazdrości, i nie ma tu wielkiego znaczenia kontekst, starałam i nadal staram się z siebie samej wykorzeniać..
   Prawdą jest, że jeśli świadomie to czynimy – z czasem przeradza się to w nawyk i z biegiem czasu staje się coraz łatwiej to czynić 🙂 Mam nadzieję, że nadejdzie taki czas, kiedy to szkodliwe i destrukcyjne uczucie zazdrości w ogóle nie będzie miało do mnie dostępu, po prostu nie będę już musiała zwracać na to uwagi, bo przestanie to istnieć w moim polu doświadczania 😉

   Co zaś tyczy się odkrywania prawdy…. Mam głębokie przeświadczenie, że w chwili obecnej zadziewa się wiele istotnym zdarzeń na całej Ziemi dążących do tego celu, i choć nie wiemy o nich wszystkich, to jednak daje się wyczuć atmosferę… nie wiem jak to nazwać…, ale wiem, że Ty wiesz o co mi chodzi 😀
   Jedną z cnót, jakimi kieruje się energia serca jest wybaczenie i m.in. o tym właśnie będzie następna notka w kontekście wiedzy czerpanej z fresków Sykstyny 🙂

   Polubienie

 3. Witam serdecznie.
  Prawda jest sposobem poznania samego siebie. Wiem kim byłem, jestem i będę. Wolność od chorych dogmatów religijnych.
  Jesteśmy wolni. Zawsze wolność mieliśmy w sobie.
  Polska jest początkiem i końcem.
  Słowianie to piękny cudowny ród.
  Przodkowie nasi składali hołd,kochali Matkę Nature i własne Serca oddawali dla niej.
  Jednak byli pazerni głupcy, zazdrośni którzy zniszczyli serce Matki Natury.
  Niszcząc naszą kulturę słowiańską.
  Niszczyli Raj na Ziemi.
  Energia ziemi zmieniająca się obecnie przywróci utracony Raj na Ziemi.
  Nasze serca się, łączą i zmierzają ku wolności wszelkich istot czujących.

  Polubienie

 4. margo0307 Zastanawiam się, patrzę na twój księżyc z kotkiem, który sobie siedzi.
  Od kilku dni zastanawiam się, gdy patrzę na księżyc na niebie.
  Mój wzrok widzi jak księżyc jest zasłonięty ciemną planetą tworząc tzw. rogalik. Kolor taki sam jak u ciebie z kotkiem.
  Jakaś planeta przesłania księżyc.
  Ta planeta coś oznacza. Jakoś tak czuję.
  Spojrzałem jeszcze raz. To niesamowite. Zobaczyłem jak ta planeta dostaje skrzydła w postaci światła.
  Patrzę i patrzę. Widzę piramidę w postaci światła a w środku księżyc.
  Kolor księżyca jaśnieje.

  Polubienie

  • Witaj Buddziątko 🙂
   Napisałeś: „…Słowianie to piękny cudowny ród.
   Przodkowie nasi składali hołd,kochali Matkę Nature i własne Serca oddawali dla niej…”
   To prawda, jesteśmy pięknym narodem 😀 czasami tylko, zupełnie bezmyślnie ulegamy podszeptom Mistrzów Skrajności, o których wspomina się w kontekście Sykstyny…
   Gdybyśmy bardziej zwracali uwagę i słuchali podszeptów tego, co jest w nas najcenniejsze – naszego serca energetycznego, tego cichutkiego głosu zwanego intuicją, wówczas pewnikiem nie było by tego całego ” zamieszania ” z prawdą i blagą… Ale… widocznie taki plan był konieczny dla nas i dla innych, by przekonać się, że Wolna Wola to – i owszem – wspaniały dla nas DAR, jednak pociągający za sobą określone skutki 😛 Mam tu na myśli – odpowiedzialność !
   Odpowiedzialność za nasze własne twory, o której mówi 12 Naturalnych Praw…

   „… Jednak byli pazerni głupcy, zazdrośni którzy zniszczyli serce Matki Natury…”
   Myślę, że serce Matki Natury ma się całkiem nieźle, skoro jeszcze nas i tych – jak mówisz – pazernych głupków – znosi, w przeciwnym razie dawno już by się nas wszystkich pozbyła 😛
   Wydaje mi się, że Ona – jak naprawdę kochająca matka – cierpliwie znosi nasze bezmyślne zachowanie, będące na poziomie nieświadomego dziecka, byśmy sami nareszcie odkryli co tak naprawdę ma największe znaczenie w naszym istnieniu…
   W dziale „cytaty” wkleiłam fragment z Owidiusza…
   Pomyśl Buddziątko… 43r p.n.e… – szmat czasu 🙂 a ten wspaniały człowiek opisał wierszem cykliczny czas 4-ech epok…, podczas których „obróbce szlifierskiej” zostają poddane dusze… 😛
   Wprost nie mieści mi się w głowie geniusz, jakim obdarzył go Stwórca 😀

   Co zaś do kotka, który sobie siedzi 😀
   To taka obrazkowa metafora mojego stosunku do rzeczyistności…
   Czy kotek moze sobie siedzieć na księżycu ? – ja uważam, że może…, bo dlaczego by nie ? 😀

   Polubienie

 5. Witaj Margo,
  Dziękuję za niesamowite informacje jakie tu podajesz. Część z nich czytałam ze strony kundabufor.pl. gdzie teraz są już nieosiągalne. Czy coś Ci może wiadomo, czy będą te wiadomości przywrócone na tamtej stronie?
  serdecznie pozdrawiam, czekam na kolejne wpisy na stronie :))

  Polubienie

 6. Witaj Albertyno 🙂
  Bardzo się cieszę, że te jak okreśkasz – niesamowite – informacje współgrają z Tobą 😉
  Podobnie jak ja, kiedy pierwszy raz je czytałam na stronie „Kundabufor” – też je określiłam jako _ niesamowite 😛 Ale czułam, że nikt nie wymyslił by czegoś podobnego jedynie dla żartu…, a już napewno nie taki artysta jak Buonarotti 🙂
  Wiadomo mi, że Kundabufor po malutku się organizuje, wymaga to jednak naszej cierpliwości. Na razie mozna przeczytać art na temat eneagramu, tyle tylko, że u mnie pdf nie działa i nie mogę przeczytać całości 😦
  Myślę jednak, że nie długo cała stronka ruszy pełną parą 🙂 Poniżej podaję link:

  http://www.kundabufor.pl/

  Serdecznie pozdrawiam 🙂

  Polubienie

  • witaj:)) materiał o eneagramie udało mi się zdjąc, chciałam tylko ponownie poczytać o ruchu ósemkowym kundabufor…no i o paru innych sprawach…widzę,ze umieszczasz u siebie analizę z Kaplicy Sekstyńskiej, miałam nadzieję, że masz dostęp do całości tego, co było na stronie…dawno żaden materiał za mną nie rezonował jak ten właśnie, czytając to czułam, jakby wszystko we mnie się budziło, jakbym to wszystko wiedziała od zawsze… czytam wszystko co umieszczasz na stronie z wypiekami na twarzy…, serdecznie pozdrawiam :))

   Polubienie

   • Dziękuję za ciepłe słowa i również pozdrawiam 🙂
    Mam dostęp do 4-ch cz. Kaplisy S.
    Natomiast nie mam „budowy elektromagnetycznej wszechświata”, ale mam nadzieję, że strona Kundabufor niedługo ruszy, tak więc wszyscy będziemy mieli do niej dostęp 🙂

    Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s